Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.

En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Här diskuteras allt som inte hör hemma någon annanstans

Moderator: Redaktion

En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav elbilist Jerker » 09 aug 2018 12:41

Varför gör jag det hela tiden? Varför kan jag inte knipa käft och låta mänskligheten ruttna omgivna av bilavgaser?

En vän delade denna artikel:
https://alltomelbil.se/elbilen-ar-langt ... -bli-bast/

En av hans vänner skrev på detta inlägg som jag inte kunde låta stå oemotsagt. Jag är nu indragen i en strid med låååånga inlägg och känner att jag egentligen inte orkar tjafsa med den den här personen men kan ju samtidigt inte sluta och låta rena felaktigheter så oemotsagda.

Egentligen vill jag bara ha lite hejarop i detta Sysifosarbete

Det finns också andra studier där man kartlagt hela produktionscykeln för elbilar och funnit att den är starkt miljöbelastande. Det gäller särskilt gruvdrift och smältverk och andra industrianläggningar i samband med utvinningen av de metaller som behövs inte minst litium. Livscykeln för nuvarande litiumjonbatterier lämnar mycket att önska även när det gäller återvinningsprocessen. Det som hänt på senare tid är att batterierna blir allt större för att ge större räckvidd eftersom konsumenterna efterfrågar både det och snabba bilar. Såg någon siffra på att du kan köra en diesel i ganska många hundra mil innan det är en miljövinst att skrota den för att köpa en nytillverkad elbil (fast någon egentlig vinst för miljön är det förstås inte, bara det att en bil som redan finns de facto är tillverkad). Ett annat bekymmer är energikällor, alltså var elen man ”tankar” bilen med kommer ifrån. Kommer den från fossila bränslen raderas miljövinsten med 0 koldioxidutsläpp under körning helt och kan t om vara negativ. Med det sagt är det förstås bra med noll avgaser under körning, förutsatt att bilen håller i många år och batterierna lika länge för att kompensera för ”produktionskostnaden”, Ur miljösynpunkt borde utvecklingen av mer miljövänliga batterier vara högprioriterad, men biltillverkarna är förstås intresserade av att ta marknadsandelar med nuvarande teknologi. Teslas nya batterifabrik kommer att bli världens största men råvarorna bryts ofta i låglöneländer med bristfällig miljölagstiftning och måste förstås transporteras o s v. Det vore bra om elleverantörerna som levererar till deras s k supercharge-nätverk tvingades att redovisa varifrån elen kommer. Samma sak med publika laddpunkter runtom i landet (och världen). Det ska bli intressant att följa vilka affärsmodeller som växer fram med den infrastruktur som är anpassad till dagens elbilar. Om miljöhänsyn kommer att vara en verklig prioritet eller bara ett försäljningsargument återstår att se.


Min vän svarade:
Enligt artikeln är många av de faktorer du nämner belysta i studien av studierna. Vet dock inte om lokala miljöeffekter och arbetsförhållanden vid lithiumbrytning etc och oljeutvinning/raffinering är med.


Jag svarade:
Precis som NN säger så har man i de här studierna verkligen studerat hela livscykeln för batteribilar, men också för de fossilbilar man jämför med! Till skillnad från den skrämselpropaganda mot elbilar som kommer med jämna mellanrum så har man här alltså gjort samma sak med bilar med förbränningsmotorer, vilket man lämpligt nog ofta "glömt" och t.ex. bara betraktat bensin och diesel som något som plötsligt bara finns i att tanka ur pumpar utan att det bränslet har nån produktionshistoria. Det får såklart fossilfordonet att framstå som mycket bättre än det är.

Vad gäller batteriernas livscykel så brukar man inte heller ta med att batterier är till i princip 100% återvinningsbara, vilket man också jobbar hårt med inom branschen för att utveckla kostnadseffektiva metoder för. Men dessutom har man börjat lägga till ett annat användningsområde för pensionerade bilbatterier: Stationära batterilager. Dessa har inte samma höga krav på sig att vara effektiva som när batterierna sitter i bilar. Alltså för att lagra sol- och vindel till natten eller som jättelika buffertar för större anläggningar som klarar av att kapa toppar i konsumtionen eller gå in vid driftstopp av den ordinarie produktionen m.m. Så ett bilbatteri kan vara väldigt resurssnålt i längden.

Det är felaktigt att en batteribil kan bli sämre för miljön än en fossilbil om den tankas på den sämsta elmixen. Fördelen med elbil minskas naturligtvis men blir aldrig lika dålig som eller sämre än en batteribil. Det har visats av flera olika seriösa studier. Man får också ta med att elkraftverk med fossila källor renar utsläppen extremt mycket bättre än en vad en bil i trafik klarar att göra. Detta har stor betydelse för närmiljön, särskilt i städer. Från en förbränningsmotor, och särskilt från en diesel, så släpps det ut cancerogena partiklar som drabbar oss människor vilket inte är fallet från elkraftverk med fossila källor, iaf inte alls i samma utsträckning.

Det finns också ett problem med att försöka utmåla elbilen som något miljöfarligt pga en dålig elmix och därmed indirekt förespråka att fortsätta att köpa nya fossilbilar: Världen genomgår nu en revolution när det gäller nyinstallation av elkraftproduktion. För över 1½ år sedan hände något väldigt viktigt: Kostnaden för produktion av el från solceller blev så billig att det gjorde t.ex. kolkraftverk dyrare. I Indien fick det som resultat att en rad pågående upphandlingar av nybyggnation av kolkraftverk avbröts och istället började man projektera solcellsparker. I Oljeproducerande arabländer bygger man nu solcellsparker för full maskin eftersom det t.o.m. ger dem billigare energi än om de skulle pumpa upp egen olja och bränna i elkraftverk! Exemplen är många på att vår elproduktion håller på att bli fossilfri över hela världen (tar ett antal år, javisst!) och snabbast går det i utvecklingsländer som nu hoppar över gammal teknik när de bygger ut sin elproduktion. En stor del av utvecklingsländerna ligger i solintensiva regioner och solel är nu det billigaste alternativet för dem. Se gärna den här dokumentären på SVTPlay:
https://www.svtplay.se/.../fossilbranschens-sista-strid


Alltså: Utvecklingen dag för dag ger oss en renare elmix världen över och att då satsa på en fossilbil istället för en elbil är att direkt motarbeta miljön.

Vad gäller produktionen av batterier så blir också den mer och mer miljövänlig. Vad gäller Tesla så har de minskat andelen kobolt (som är den mest kontroversiella beståndsdelen i Li-jonbatterier) för varje ny generation av deras batterier. De har redan den lägsta halten av kobolt jämfört med andra tillverkare och med deras nästa generation räknar de med att ha fasat ut kobolt helt.
Litium är ett väldigt vanligt grundämne och den största reserven finns i världshaven. Men det sker ingen större utvinning av litium ur havsvatten än eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt, men med stigande efterfrågan och stigande priser så kan detta bli aktuellt. Redan har de stigande priserna gjort det lönsamt att börja bryta litium på fler ställen i världen där vi kan ha bättre kontroll på miljöaspekten än i fattiga utvecklingsländer och konfliktområden.
När Teslas Gigafactory 1 i Nevadaöknen är helt färdigbyggd ska det enorma taket täckas av solceller som ska vara enda energikälla till produktionen i byggnaden. Tesla har ett uttalat mål att vara så klimatneutrala som möjligt i all sin produktion. Man ska veta att just Tesla med Elon Musk i spetsen faktiskt drivs av ett övergripande mål att förbättra världen, inte i första hand att tjäna pengar. Vinsten är endast ett medel för att kunna fortsätta att tvinga alla biltillverkare i världen att ställa om till elbilsproduktion. Det kommer ofta bort i diskussionen kring Tesla och vi ser ofta tidningsrubriker om att det kommit en ny "Telsadödare", alltså en elbil som kan konkurrera med Tesla i prestanda. Men det är inte så som Elon Musk ser det. Hans största önskan är att andra biltillverkare blir duktiga på att utmana Tesla och ser dem inte som konkurrenter utan som medhjälpare i arbetet att rädda vår jord. Därför har Tesla gjort alla sina patent fritt tillgängliga för andra biltillverkare att använda. Det är också därför som Elon Musk har sagt att man inte inom överskådlig framtid räknar med att dela ut nån vinst till aktieägare. Det är inte personlig ekonomisk vinning som ska vara incitamentet för att satsa pengar i Tesla utan att man vill låta sina pengar arbeta för en renare miljö.

Alla leverantörer av el till laddstolpar i Sverige har redovisat att de endast levererar grön el. Allt annat vore ett marknadsmässigt självmord. Så är det inte i samma utsträckning i andra länder, men också där sker ett uppvaknande och allt blir bättre med tiden.

Summa summarum: Elbilar är framtiden för fordonsindustrin, vare sig de önskar det eller inte, och även för oss bilägare. För varje dag som går så blir elbilen ett bättre val att göra i jämförelse med fossilbilar. Och en sista miljöaspekt: Allt pekar på att elbilar kommer att kunna leva längre än de idag genomsnittliga 15-17 åren. Elbilar har inte lika många komponenter som en fossilbil, har inte lika många komponenter som kan gå sönder, sliter mindre på bromssystemet och mycket annat. Så en elbil som rullar blir allt billigare och miljövänligare ju längre den rullar. En fossilbil blir däremot allt sämre för miljön ju längre den rullar. Köper du en ny fossilbil idag så ger du upphov till en långlivad miljöskuld som inte kan repareras (på annat sätt än att bilen skrotas i förtid).

Tänk på det!


Hen skrev:
Säga vad man vill, men nog är Tesla är duktig på affärskommunikation om du verkligen själv tror på vad du skriver om att Tesla drivs "utan vinstintressen" för att "rädda världen". Arbetsförhållandena i hans fabrik i Fremont i Karlifornien där anställda bland annat fått jobba i avloppsvatten är uppmärksammade, och företaget är dömt i delstatens motsvarighet till Arbetsmiljöverket. Nu senast i juni skulle flera sägas upp (ha mage att klaga, liksom?) En f d anställd har blivit stämd för att ha berättat om förhållandena i fabriken, vilket företaget menar är att stjäla affärshemligheter och en journalist på Business Insider har anklagats för att bedriva insiderhandel när hon skrivit om detta. Och om bilarna är så bra, hur kommer det sig då att det kommer så många klagomål på bland annat den tekniska kvaliteten? I Norge, som är den näst viktigaste marknaden för Tesla i Europa efter Tyskland (de har sålt 8 500 bilar i landet) finns det ingen annan biltillverkare som har så många pågående ärenden hos norska motsvarigheten till Konsumentverket (Forbrukkerradet)och de ligger fyra på listan över klagomål bland alla företag överhuvudtaget. I USA har Consumer Report beslutat att inte rekommendera Model 3 p g a dess dåliga bromsegenskaper. Nu i somras skulle Elon Musk ingripa i räddningsarbetet för att rädda de thailändska pojkarna i en grotta med en ubåt, något som väckte irritation hos de riktiga hjälparbetarna som upplevde att de befann sig mitt i ett PR-jippo. Att skjuta upp en elbil i rymden är inte heller något som räddar världen utan just det: Att skjuta upp en elbil i rymden för att man kan. Koloniseringen av Mars som ska ledas av Musk är också en sak som leder till frågor, minst sagt. Kanske menar du att det är ännu ett sätt att rädda jorden utan vinstintressen, vad vet jag. Nu är ju inte elbilar samma sak som Tesla, även om man kan få det intrycket i andra halvan av ditt inlägg. Men att säga att det är att "sprida skräckpropaganda" att ha ett kritiskt perspektiv på miljöaspekterna av produktionen av elbilar är faktiskt bara dumt. Du säger ju själv att litium är ett vanligt grundämne men att det inte är lönsamt att utvinna det på ett miljövänligt sätt. Om nu Tesla så osjälviskt vill "tvinga" världen att använda fossilfria bränslen, borde väl inte det vara ett problem? Koboltgruvorna ska vi inte tala om. Tänk på det.


Jag svarade (och där är vi nu, bävar för ytterligare ett lång inlägg som jag måste svara på):
Här har du tyvärr fått dina uppgifter från totalt fel källor. Det finns en rad totalt annorlunda uppgifter om arbetsförhållandena i fabriken i Fremont. Teslas arbetsförhållanden skiljer sig inte från andra företag i USA.

Först måste jag klargöra en sak som vi här på andra sidan Atlanten normalt inte har så bra koll på: Tesla utmanar en enormt stor industri som har otroliga resurser att pumpa in i falska nyheter, och det gör de med besked. Oljeindustrin och den etablerade bilindustrin har väldigt mycket att förlora på att elbilar slår igenom. Därför finns det många "spinndoktorer" som producerar en massa texter vars enda syfte är att misskreditera Tesla. Det kan vara ganska svårt så här på avstånd att skilja på fakta och påhitt. En metod är att leta upp f.d. anställda på Tesla, helst nån som har förlorat jobbet, och få den att "berätta hemligheter om hur det egentligen går till där". Källkritiken är inget vidare och såna texter får stor spridning och når oss här och tas upp av både vanligt folk på Facebook och av stora tidningar och återberättas av förståsigpåare som äntligen har fått tag på "riktiga fakta" om den där galningen Elon Musk.

En annan grupp som har intresse av att det ska gå dåligt för Tesla är blankarna. Teslas aktie är världens mest blankade aktie med c:a 25% blankade aktier. Alla dessa är beroende av att det ska gå dåligt för Tesla eftersom de är beroende av att aktien ska förlora i värde, annars förlorar de sina pengar. Dessa ligger inte heller på latsidan utan producerar också en massa skit om Tesla.

Det som är märkligt, om nu Tesla är en sån förfärlig arbetsgivare, är att när de annonserar efter folk så står man i kö för att få komma på anställningsintervju i en grad som få andra företag i USA upplever.

Jag har följt företaget Tesla i snart 3 år, läst enormt mycket både från belackarna och beundrarna och opartiska källor och har lärt mig att det inte är så lätt att sovra i de olika texterna, men det verkar trots allt som att Elon Musk är en man med goda intentioner och framför allt är han en person som lägger ner mer arbete på sina företag än nån av hans anställda. När det har varit kris ibland vid tillverkningslinan på Tesla så har han bokstavligt talat sovit på fabriksgolvet för att kunna närvara så mycket som möjligt och hjälpa till med idéer och för att personligen kunna övervaka att allt som går att göra verkligen genomförs. Detta har berättats och vidimerats av så många olika källor att det är klart att inte är en myt.

Om vi ska ta det lilla äventyret om ubåten så kan jag konstatera att du gått på lögnerna som spridits om denna historia. Men det är inte så konstigt eftersom t.o.m. journalister i olika fina tidningar här i Sverige har köpt samma story. Jag har fått höra en alldeles utmärkt kortdokumentär om hur det egentligen gick till. Denna ska ingå i en podd som ännu inte släppts och jag kan inte dela med mig av den än, men lovar att återkomma när den är publicerad. Men där framgår det att flera av dessa "experter" som uttalat sig inte är några experter, har inte befunnit sig på plats som de påstått och har inte jobbat för räddningsteamet som vissa har påstått. En rad rena lögnare ställde sig upp och lät sig intervjuas i tidningar och TV-kanaler och denna bild har fått fäste. Kortversionen är att Musk själv inte hade nån tanke på att göra nåt. Men så var det andra som i medier tyckte att han borde kunna göra nåt med den teknik som han förfogar över på sitt rymdbolag SpaceX. Då kom också en officiell förfrågan från det ansvariga räddningsteamet. Då började man raskt, enligt specifikationer från de dykare som arbetade med räddningsoperationen, bygga en liten tub som rymmer en liten människa. Man kunde dock inte vänta längre utan började evakuera pojkarna snabbt. Musk kom alltså inte alls in och bröstade upp sig och skulle rädda pojkarna utan han fick en officiell förfrågan från det ansvariga räddningsteamet.

Att många klagar på Teslas bilar i Norge är sant och har två orsaker: Det är många småfel på bilarna, det är riktigt, och följer man de fora där Teslaägare hänger så får man reda på det. De flesta får det tillrättat men en och annan får aldrig riktigt ordning på det och jag har pratat en hel del med en Teslaägare som är djupt besviken på att man inte får ordning på hans bil. Så det är inget hemlighet.

Den andra orsaken till många anmälningar är troligen att kunderna är pengastarka och har en röst i samhället. De hörs och syns och media gillar att skriva om Tesla. Jag kan ta ett annat exempel: jag har en tillfällig arbetskamrat just nu som fick sin nästan nya Ford krockskadad. Ford hade den bilen i 5 månader "i väntan på reservdelar" innan han fick tillbaka och direkt kunde konstatera att bilen var ramsned och inte gick att laga och nu har han till slut fått en ny bil. Det var en (liten) nyhet häromdagen att ett annat stort bilföretag vars bilar spontant börjar brinna och man måste återkalla några hundratusen för åtgärder. Om det hade rört Tesla hade det varit krigsrubriker och upprörda kolumnister hade utgjutit sig.

Tesla är en ny biltillverkare och dras med vissa barnsjukdomar, inget märkligt med det. Men de har blivit mycket bättre under de 8 år de tillverkat model S och X. Model 3 är enligt en nästan enig kritikerkår mycket bättre än sina föregångare i kvalitetstester:

Du skriver att Model 3 blev underkänd i bromstester. Varför skriver du inte då också att de dagarna efter blev godkända i samma tester efter att de hade skickat en uppdatering över Internet till alla bilar de redan sålt som rättade till detta som var en kalibreringsfråga? Inte en enda bil behövde in på verkstad för att förbättra bromsförmågan drastiskt.

Och nej, koboltgruvorna ska vi inte tala om eftersom jag skrev att Tesla kommer att fasa ut sin kobolt helt ur sina batterier. Men Tesla är ju inte hela elbilsindustrin, de visar bara vägen och jag vet att andra batteritillverkare strävar mot samma mål. Det är bara det att Tesla ligger i framkant på just den detaljen.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Reserverat Tesla 3 i MoS 31/3 -16 med köplats #1
Beställt en Kia e-Niro med dragkrok
Reserverat Sono Sion med dragkrok könr. 2170 (!)
Renault Zoe Intense 41 kWh -18
Användarvisningsbild
Jerker
elbilist
 
Inlägg: 6332
Blev medlem: 09 nov 2015 22:29

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare Zalman3 » 09 aug 2018 12:55

Finns envisa människor som inte förstår elbilens fördelar.
Startar därför en tråd med elbilens 30 största fördelar.
Titanium S75D, svarta NG, svart alcantara, autopilot 2.0, air suspension
Bokad modell 3
Användarvisningsbild
Zalman3
Teslaägare
 
Inlägg: 1968
Blev medlem: 29 mar 2016 17:28
Ort: Umeå
Referralkod: NILSERIK5507

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare zyax » 09 aug 2018 12:56

@Jerker: Be dem att läsa vad de själva skrivit om två år. Vem vill se sig själv i spegeln, den som litat på oljeindustrin eller den som litat på Elon?
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Nissan Leaf plus en elmoped, Gobyel.
Solceller på hela taket (ca 18kWp) och inga fossilmaskiner hemma.
Användarvisningsbild
zyax
Teslaägare
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 08 jul 2016 07:05
Ort: Växjö
Referralkod: martin32357

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare HerrNilsson » 09 aug 2018 13:04

Det brukar också vara väldigt effektivt att backa sina kommentarer och påståenden med källor. Få går säkert in och läser källorna men man visar ändå att det inte bara är påhittade påståenden man kommer med.

Problemen med klagomålen i Norge är ju oxå beroende på den stora expansionen och servicen har inte hängt med. Nu byggs det ju några nya SC där vad jag förstått.
https://youtu.be/abx00_Ks4iQ - Teslabjörn pratar om "Europe's largest Tesla service center" i Norge.
Senast redigerad av HerrNilsson 09 aug 2018 13:13, redigerad totalt 1 gång.
Mvh
Nilsson


Model X 90D - AP2 - White on white

Tidigare ägare av Model S P85D Ludicrous - AP1 - Midnight silver
Model 3 reserverad 31/3 2016 - nu är det bara att fundera och konfigurera...
Användarvisningsbild
HerrNilsson
Teslaägare
 
Inlägg: 328
Blev medlem: 29 apr 2015 08:52
Ort: Enköping

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav ochso » 09 aug 2018 13:10

HerrNilsson skrev:Det brukar också vara väldigt effektivt att backa sina kommentarer och påståenden med källor. Få går säkert in och läser källorna men man visar ändå att det inte bara är påhittade påståenden man kommer med.


Jo, men då kommer ju oljefantasterna att hänvisa till den gamla svenska studien om att elbilar släpper ut lika mycket som dieselbilar, varpå man först tvingas påstå att den källan inte stämmer men att ens egna källor minsann är riktiga.
ochso
 
Inlägg: 298
Blev medlem: 22 feb 2016 21:03

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare Remuz » 09 aug 2018 13:26

Varför? Man kan inte frälsa världen, jehovas har försökt länge...
P100D 7-sits med allt på
Användarvisningsbild
Remuz
Teslaägare
 
Inlägg: 3661
Blev medlem: 19 sep 2015 08:03
Ort: Stureby, Stockholm
Referralkod: stefan4169

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav elbilist Jerker » 09 aug 2018 13:31

Remuz skrev:Varför? Man kan inte frälsa världen, jehovas har försökt länge...


:lol: Jag vet! Blir lika trött varje gång det händer!
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Reserverat Tesla 3 i MoS 31/3 -16 med köplats #1
Beställt en Kia e-Niro med dragkrok
Reserverat Sono Sion med dragkrok könr. 2170 (!)
Renault Zoe Intense 41 kWh -18
Användarvisningsbild
Jerker
elbilist
 
Inlägg: 6332
Blev medlem: 09 nov 2015 22:29

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare TBjorn » 09 aug 2018 13:37

Förstår din frustration och lider med dig.

En del bra att ha info vid denna typ av konfrontation:

- Att cracka fram en liter bensin eller diesel åtgår 1 kWh el ifrån extern elkälla. Dvs en bensin bil som drar en liter/mil konsumerar också 1 kWh el. De flesta raffinaderier har hemligstämplade uppgifter om elförbrukning (man kan undra varför, statligt subventioner)?. Dessa siffror fanns att få för allmänheten i UK fram till 2005, och på så sätt kunde man lätt räkna fram hur mycket koleldad el som behövdes för att raffinera fram en liter bensin. Med dessa uppgifter faller resonemanget med ful-el till elbilen.

- Hur mycket CO2 åtgår för att bygga världens största byggnader aka oljeplattformar, köra ut dem till havs, borra ned på 1000 m djup, pumpa upp och frakta in på enorma båtar för att sedan raffinera oljan till bränsle. Sedan ska tankbilar köra ut och pumpa in det i stationerna.

- Att en svensk miljömyndighet släpper en rapport om CO2 jämförelse mellan att tillverka elbil och att köra en dieselbil?! Man borde jämför tillverkning med tillverkning osv. Jämför ta upp oljan ifrån marken till att köra 1000 mil.

- Samma svenska miljömyndighet som släppte en helt sjuk jämförelse som osar Cock brothers lång väg. Släppte lite senare rapport om att de skulle börja jobba på hur man skulle driva in skatt ifrån elbilar. Luktar lobby och pengar som är uppstoppade långt i rumpan på svenska myndigheter!

- Tyska TUV släppte väll en jämnare jämförelse mellan två Mercedes B klass bilar en el och en diesel ifrån tillverkning till körning och el var drastiskt mycket miljövänligare.

- Litium är väldigt vanlig metall och europeiska företag ser på att bryta metallen i Finland, Tyskland mm med EU restriktioner för arbetare mm. Litium finns vanligt förekommande när man borrar efter olja, vilket kasserades i stora mängder. Man funderar nu på att gräva fram det nu igen.

- Cobolt, Tesla har extremt lågt in ställ av cobolt i sina batterier och Tesla pratar om att de ska slopa det helt i nästa generation.
BV
Användarvisningsbild
TBjorn
Teslaägare
 
Inlägg: 97
Blev medlem: 06 sep 2017 17:06

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare zyax » 09 aug 2018 13:45

TBjorn skrev:Förstår din frustration och lider med dig.

En del bra att ha info vid denna typ av konfrontation:

- Att cracka fram en liter bensin eller diesel åtgår 1 kWh el ifrån extern elkälla. Dvs en bensin bil som drar en liter/mil konsumerar också 1 kWh el.


Det stämmer inte riktigt, det går åt 1kWh men inte i ren el. Ett av de bättre raffinanderierna i världen finns i Lysekil och de har samlat sin data från 2015

https://preem.se/globalassets/om-preem/om-oss/vad-vi-gor/raffinaderier/preemraff-lysekil/d5_miljorapport-preemraff-lysekil-2015.pdf

Det är lite jobbigt att posta alla de tabellerna från miljörapporten här, men det går åt en jävla massa energi för att raffinera och det mesta av denna energi kommer från de fossila bränslena varav bränngas är klart störst.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
Nissan Leaf plus en elmoped, Gobyel.
Solceller på hela taket (ca 18kWp) och inga fossilmaskiner hemma.
Användarvisningsbild
zyax
Teslaägare
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 08 jul 2016 07:05
Ort: Växjö
Referralkod: martin32357

Re: En personlig strid på Facebook... *SUCK*

Inläggav Teslaägare Verdi » 09 aug 2018 14:09

De faller en efter en kan jag glädja er med. Fick pm på BMW-forumet från en kille som varit mer än lite anti mot elbilar och Tesla förut. Nu hade han provat en S 100D och var helt såld. Bad mig om råd osv.

Det handlar till stor del om okunskap. Så fort folk får prova själva så trillar polletten ner. Jag försöker tona ner miljöaspekten när folk frågar mig om Teslan. Det handlar om så mycket mer än det.
Model S 100D -18 Obsidiansvart, soltak, vitt fuskskinn.
Model S 90D -16 Röd multi coat, Soltak, Köldpaket, Premium, Ultra HiFi, Luftfjädring, AP1, svart skinn
Model S 75D -17 Midnight silver, Soltak, AP2, ljusbrunt skinn
Användarvisningsbild
Verdi
Teslaägare
 
Inlägg: 5448
Blev medlem: 06 dec 2016 15:30
Ort: Uppsala

Nästa

Återgå till Övrigt

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: AGCF, LJO, renes och 10 gäster

Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.