Hur skulle attraktiv laddplats se ut i ett shoppingcentrum?

NackaStrandEntre

Efter förfrågan från en entreprenör hade vi en livlig diskussion på vårt forum om hur en attraktiv laddplats egentligen skulle se ut i ett shoppingcentrum? Svaren kan vi sammanfatta så här:

Absolut bäst vore gratis Typ 2 kontakter med trefas 32A. Förutom att de passar alla dagens elbilar är lösningen också ”framtidssäker” då de 22 kW som en sådan kontakt kan leverera kan ladda vettiga mängder elektricitet även i bilar med större batterier – om de har tillräckligt starka laddare förstås. Efter tre timmars parkering kan man ha fått upp till 30-40 mils extra räckvidd. Men olika elbilar kommer kunna utnyttja laddaren olika mycket. Medan en Tesla Model S med dubbelladdare kan ha hunnit ladda 70 kWh har en Nissan Leaf endast hunnit ladda 10 kWh på tre timmar från en sådan kontakt, pga dess klena inbyggda laddare på 3.6 kW. Att då begära 70 kronor för laddning från alla bilister blir väldigt snett.

Om Typ 2 kontakten istället endast levererar enfas 32A blir det billigare för köpcentrat men ändå fullt acceptabel för bilisten. De 7.3 kW en sådan kontakt kan leverera kan ladda uppemot 10 mil extra räckvidd på tre timmar i en Tesla Model S – och via en ganska så okänd specialkoppling inuti Model S laddare kan den faktiskt ladda med full effekt från sådana kontakter även med bilar som saknar dubbelladdare. 20 kronor i elkostnad kan också enklare ”sväljas” av köpcentrat.

Som minimilösning föreslogs Typ 2 kontakt med 16A enfas. De 3.6 kW en sådan kontakt kan leverera duger knappt till att ladda elbilar med större batterier, endast till dagens små elbilar med 20-30 kWh. På tre timmar kan man ladda 5 mils räckvidd men elkostnaden för köpcentrat blir minimal, endast kring 10 kronor. Sådana lösningar kan snabbt bli omoderna när elbilar med större batterier och längre räckvidd kommer. Folk kommer inte anse det är värt besväret att öht plugga in dem.

Flera föreslog även Typ 2 kontakt med 16A trefas, som en slags mellanting mellan trefas 32A och enfas 32A. Även om Tesla Model S kan ladda snabbare från trefas 16A än från enfas 32A är det få andra elbilar som kan utnyttja den kombinationen.

Alla var dock överens om att laddstolparna ska ha Typ 2 kontakter, som elbilisterna ansluter sina egna sladdar till. På så sätt slipper man problem med olika bilars olika ladduttag. Schuko och vanliga trefasuttag avråds också ifrån då de dels lätt kan bli slitna och därmed farliga, dels kommer bli förbjudna av EU på publika laddplatser i framtiden av just den anledningen.

Betala vill ingen göra. De flesta ansåg att kostnaden för elen ska köpcentrat stå för, möjligtvis som inbakad i parkeringsavgiften. De kommer få igen mångdubbla summor som bilisten spenderar i köpcentrat medan hens bil laddas. Möjligtvis om kraftfullaste 32A trefas erbjuds kan det vara skäligt med att ta betalt – fast problemet blir då att de flesta av dagens elbilar inte kan tillgodogöra sig så stora effekter.

Betallösningar blir krångliga både för köpcentrat och för kunden. Köpcentrat måste installera individuella mätare, ty för att undvika orättvisor bör kunderna betala per kWh, ej timme, speciellt på kraftfulla uttag (se diskussionen vid trefas 32A ovan). Och hur ska kunden betala? Det ingen vill ha är ännu ett specialkort man måste bära med sig – enda acceptabla lösningen är betalning via kreditkort. Och inga SMS, tack! Man har hört skräckhistorier om laddstolpar som skulle låsas upp via SMS – i parkeringshus med dålig mobiltäckning…

Slutligen var alla överens om att problemet med ICE-ing måste hanteras, dvs bensinbilar som ställer sig på laddplatserna. Olika lösningar föreslogs, som att måla parkeringsrutorna gröna eller förlägga dem längst borta från ingången, på de minst attraktiva parkeringsplatserna. En annan lösning är att tydligt skylta platserna, och sedan bötfälla de bilister som parkerar fel.

Talande om svaren är att så gott som alla handlade om de tekniska parametrarna kring laddning. Väldigt få hade några synpunkter kring hur själva parkeringshuset och platserna ska se ut för att vara attraktiva. Konstigt nog var det ingen som tex efterfrågade tydligare skyltning så man hittar till platserna. Vad tycker du är en attraktiv laddplats? Lämna dina synpunkter nedanför, eller på vårt forum!

 


TCS ett år sedan: Därför Tesla!

För ett år sedan frågade vi också våra medlemmar, då om främsta anledningen till varför de köpte en Model S? Var det miljön, prestandan eller tekniken?

 


TCS två år sedan: Bränslecellsmyter

För två år sedan lanserade vi vår omtyckta sida bränslecellsmyter. Vi är inte emot bränslecellsbilar per se, men det finns ett antal myter kring dem som bör uppmärksammas.

Tagged . Bookmark the permalink.