Hypermiling – Pulse and Glide

hypermiling2

Har du fler kilometrar än elektroner kvar kan det vara läge att pröva på Pulse and Glide tekniken: gasa snabbt upp till hög hastighet och rulla sedan med växelväljaren i neutralläget.

Vår medlem Robert von Bahr startade en vild diskussion i vårt forum, som till och med spillde över till andra elbilsforum. Kan det verkligen funka?

 

Hur funkar Pulse and Glide?

Ska du till exempel köra med 90 km/h ska du gasa kraftigt upp till 100 km/h och sedan lägga växelväljaren i N. Låt bilen sedan rulla av sig själv – en Tesla rullar förvånansvärt lätt och länge på grund av sin stora massa och låga luftmotstånd. När farten har minskat till 80 km/h lägger du i D igen och gasar kraftigt upp till 100 km/h igen. Så istället för jämn 90 km/h kommer din fart att variera mellan 80-100 km/h – men med samma 90 km/h medelhastighet. Försök dessutom tajma så att du rullar i nerförsbackar.

 

Funkar Pulse and Glide?

Ja det verkar faktiskt så! Våra medlemmar som testade tekniken rapporterade om förbluffande låga förbrukningssiffror för sina Teslor: 159… 138… 122 Wh/km. Rena rama NEDC-siffror! Viss skepticism fanns dock på forumet ifall de inte skulle ha nått samma låga siffror med ägg under gaspedalen eller om resultaten berodde på lägre medelhastighet.

Hypermiling1

 

Varför funkar Pulse and Glide?

Hur skulle det kunna komma sig att förbrukningen blir lägre? Vi misstänker främst dessa fyra anledningar:

- Drivlinans effektivitet

600px-LEAFPowertrainEfficiencyCurve

Ovanstående diagram visar effektivitetskurvan för Nissan Leafs drivlina. Tesla Model S har nog en liknande fast inte exakt likadan effektivitetskurva.

Jämför att låta motorn arbeta med lågt vridmoment på 6000 varv med att accelerera med högt vridmoment från 5000 till 7000 varv. Drivlinans effektivitet kan vara så låg som 85-90% på konstant varvtal och låg belastning – men ökar till 94-95% effektivitet under hög belastning! Bättre effektivitet medför lägre förbrukning. Därför ska man accelerera kraftigt, inte sega upp hastigheten när man kör Pulse and Glide. Medan man glider i neutralläge arbetar drivlinan inte över huvud taget, så då går det inte åt ström.

- Neutral enklare än gaspedalen i nollzonen

Lägger man växelväljaren i neutral kopplas strömmen bort från elmotorn. Höll man gaspedalen i nollzonen förut (mitt emellan acceleration när man trampar på den och regenerativ bromsning när man lyfter på foten) genererades det fortfarande en roterande magnetisk fält kring elmotorns rotor som dock roterade med samma fart som rotorn och därmed förbrukade minimalt med ström. Tack vare ”torque sleep” i nyare firmvaror kopplas nu strömmen bort i sådana fall och till och med den minimala förbrukningen sparas in. Därmed skulle det vara samma sak som att lägga växeln i neutralläge – förutom att det är ganska så svårt att hålla gaspedalen exakt precis rätt med foten, det är enklare att göra detta med växelspaken. Elbilar som inte helt stänger av strömmen till elmotorn i gaspedalens nollzon kan få större besparing av energi med neutralläget.

- Regenerativ inbromsning

Vid vanlig körning om bilen kör för fort och föraren lyfter på foten från gaspedalen bromsas bilen ner med motorbroms, regenerativ inbromsning: motorn arbetar baklänges som en generator och laddar batterierna. Det låter ju energieffektivt och bra – problemet är bara att uppskattningsvis endast 70% av rörelseenergin kan återvinnas och laddas tillbaka i batterierna! Du har alltså blivit av med energi för att accelerera bilen till för höga farter – och sedan fått tillbaka 70% av det när du sen bromsade. 70% är mer än de 0% du skulle ha fått i en fossilbil men fortfarande har du alltså slösat bort 30% energi på en acceleration du inte behövde.

Ska man köra snålt är det bättre att inte bromsa in bilen med regenerativ inbromsning utan att låta bilen frirulla -med noll förbrukning- tills farten har blivit tillräckligt låg igen.

- Farthållaren

Främsta orsaken till besparing misstänker vi är dock att man inte kan använda farthållaren under Pulse and Glide. Farthållaren håller annars konstant på med att gasa bilen och sedan motorbromsa regenerativt igen. Har man ställt in en hastighet anpassar den konstant farten till exakt den hastigheten, istället för att vara mer förlåtande och tillåta lite hastighetsvariation. Att konstant gasa och regenerera slösar en hel del energi. Farthållare är optimerade att hålla konstant fart – inte att hålla låg förbrukning.

Ta som exempel att du åker genom en dal med 90 km/h på farthållaren. Den håller då först på att motorbromsa, regenerera i nerförsbacken så farten inte ska överstiga 90 km/h – och sedan gasar den på i uppförsbacken för att bibehålla exakt 90 km/h även där. Men drivlinan kan endast regenerera 70% av energin i nerförsbacken så mer energi behövs tillföras i uppförsbacken.

Om du istället låter bilen frirulla i nerförsbacken så du når upp i kanske 100 km/h längst nere i dalen har bilen accelererat utan energiåtgång från batterierna. Noll förbrukning. Sedan kan bilen till och med rulla av sin egen fart en bra bit upp på uppförsbacken. Föraren låter hastigheten långsamt sjunka i uppförsbacken och börjar inte gasa på en gång när hastigheten 90 km/h har underskrids. Hastigheten kan sjunka neråt 80 km/h innan föraren gasar på igen, en kort stund – kanske till och med efter att bilen redan har nått upp till backkrönet.

Störst besparing nås nog alltså om man jämför Pulse and Glide förbrukningssiffror med när man kör med farthållare. Men även de andra anledningarna kan nog ge små energibesparingar.

 

Så ska man nu börja köra runt med Pulse and Glide? Låta hastigheten åka jojo? Irritera bilisterna bakom dig till vansinne? Nä, strunta i allt det här! Kör din Tesla (och annan elbil) precis som du brukar, njut av tysta mjuka drivlinan, kör med farthållaren och autopiloten på!

Men den dagen du har lite för lite laddning kvar i batterierna och du måste börja snålköra för att komma fram – då kan du minnas Pulse and Glide tekniken och vinna välbehövliga kilometrar. Eller åtminstone stänga av farthållaren och låta hastigheten variera med topografin.

Tagged , . Bookmark the permalink.