Landet med förnybar el

vindkraft

Ett av de mest delade inlägg på vår Facebooksida var helgens nyhet om att Danmark har kört ett helt dygn på vindkraftsel. Den 22:a Februari producerade Danmarks vindkraftverk lika mycket el som hela landet förbrukade. 2016 bjöd på liknande rekord i flera länder i Europa, med England som klarat sig utan kolkraft i 12 timmar, Portugal och till och med Tyskland i flera dagar.

Men sen finns det ett land som skrattar åt allt det där. Några timmar eller dagar, ha! Ett land som drevs helt av förnybar el i 299 dagar i fjol, varav 110 dagar i följd. 2016 kom 98.1% av landets elenergi från förnybara källor.

Vilket land talar vi om? USA? (Är du allvarlig?) Sverige? Norge? Nej. Nej. Nej.

Costa Rica.

Detta lilla centralamerikanska land har en helt enastående grön elförsörjning. 65% av deras elektricitet kommer från vattenkraft, 14% från geotermisk energi, resten från sol- och vindkraft. Vindkraftverken används mest under torra perioden December-Maj. Solkraften är faktiskt mindre utbyggt än i omkringliggande länder, men landet har flera geotermiska kraftverk som utnyttjar värmen från landets vulkaner.

På så vis försörjs landets 4.5 miljoner invånare med så gott som 100% förnybar el. Endast några dagar, några timmar i fjol fick de importera ”smutsigt” el från grannländerna. Något regeringen vill få ner till noll genom byggandet av ännu fler vind- och solkraftverk. År 2021 vill Costa Rica dessutom som första land i världen bli helt koldioxidneutral, genom införande av koldioxidskatt och stora satsningar på biobränsle och elbilar.

Vissa kanske förknippar Costa Rica med ”bananrepublik” – vem skulle trott att de är grönaste landet i världen?

Bookmark the permalink.