Långa avgasröret

Tesla_road

Ofta när man diskuterar elbilar med folk dyker argumentet ”the long tailpipe” upp – att elbilar är inte miljövänliga för att de släpper också ut avgaser, bara inte bak på bilen utan där elen genereras. ”Det långa avgasröret” påstås då släppa ut lika mycket, eller ibland mycket mer avgaser än bensinbilar gör. Hur är det i verkligheten? Är detta sant, eller bara ännu en elbilsmyt?

Att Tesla Model S, precis som alla elbilar släpper ut 0 gram CO2 från själva avgasröret är ju ganska så givet – den har ju inte ens något avgasrör. Tittar vi på bilen Tesla Model S oftast jämförs mot, BMW M5, så är dess officiella utsläpp 231 g/km. En så kallad ”miljöbil” släpper ut 120 g/km.

Tesla Model S officiella förbrukning är 0.24 kWh/km. Hur mycket CO2 som släpps ut för att generera en kWh beror väldigt mycket på vilket slags kraftverk som har använts för att generera elen. Enligt Vattenfalls livscykelanalys släpper vattenkraft ut 9 g CO2 per kWh, medan ett kolkraftverk släpper ut 781 g CO2 per kWh. Med Tesla Model S förbrukningssiffror blir det alltså:

  • 2.1 g/km på vattenkraft
  • 187 g/km om bilen drivs helt och hållet med smutsigt kolkraft.
  • 96 g/km med genomsnittlig europeisk elmix (400 g/kWh)
  • 12 g/km med genomsnittlig svensk elmix (52 g/kWh)

Siffrorna verkar alltså bli:

BMW M5 231 g/km mot Tesla Model S 12 g/km.

Gränsen för ”miljöbil” är på 120 g/km. Tesla Model S släpper alltså ut en tiondel så mycket avgaser som en ”miljöbil” om den körs i Sverige, och är med råge under gränsen även om den körs i Europa.

Äpplen mot äpplen

Men då har vi inte jämfört äpplen med äpplen. För bensinbilen har vi tagit siffran för lokalt avgasutsläpp från avgasröret, för elbilen har vi tagit siffran för utsläppen längs hela tillverkningskedjan av drivmedlet. För att få en rättvis jämförelse måste vi räkna in utsläppen från bensinens tillverkning också, precis som vi gjorde för elens tillverkning. Varken el eller bensin växer på träd. Båda två måste ”tillverkas”, genereras, raffineras.

Bensin raffineras från råolja. Vid den raffineringen släpps det ut ca 400 g CO2 per liter framställd bensin. Så mycket CO2 släpps det alltså ut vid framställandet av bensinen från råoljan – innan bensinen ens nått bensinmacken. Utslaget på BMW M5-s förbrukning på 9.9L/100km blir det 39 g/km CO2 utsläpp som går åt att framställa bensinen som sedan förbränns i bilen. Till utsläppen av en ”miljöbil” som drar ca 5L/100km måste vi lägga till ca 20 g/km som släpptes ut vid raffineringen av bensinen den använder.

BMW M5 släpper alltså ut 231 + 39 = 270 g/km om man räknar på hela tillverkningskedjan av dess drivmedel. Och ”miljöbilen” släpper sammanlagt ut 140 g/km. Tesla Model S fortfarande 12 g/km i Sverige.

Myten

Så myten om den långa skorstenen är just bara en myt. Visst, man kan inte hävda att en elbil är helt totalt utsläppsfri, men även om man räknar med de mest extrema siffrorna som aldrig inträffar i verkligheten (att bilen drivs med 100% kolkraftsel) blir utsläppen ändå långt mycket mindre än motsvarande bensinbils!

Dessutom

Bortsett från experimentella bränslen kan en som kör bensinbil inte välja vad han ska driva bilen med. Det finns inte mycket annat än bensin att välja på, med sin givna utsläppsnivå.

Men en elbilist kan extremt lätt välja vad det är för slags el han ska köpa. För undertecknad räckte det med ett musklick att välja att få all min el från vattenkraft och därmed decimera mina utsläpp. Man kan aktivt välja energislag för att minska sina utsläpp – men även om man inte gör något får man ändå lägre utsläpp med elbil än med bensinbil. Inte ens om man anstränger sig kan man komma upp i samma nivåer.

Dessa slutsatser bestyrks även av tyska testorganet TÜV som gjorde en livscykelanalys på hela bilar, de jämförde bensin- och elversionen av Mercedes B-klass. Det som är extra bra med den analysen är att bilarna i övrigt är identiska, det är endast drivlinan som skiljer dem åt. TÜV kom fram till att visserligen har elbilars tillverkning något större miljöpåverkan än bensinbilars, men det kompenseras mer än väl av lägre utsläpp under bilens livstid. Räknar man totalsumman med tillverkning, livstids bränsleförbrukning (på europeisk elmix) och skrotning släpper elversionen av Mercedes B-klass ut 24% mindre koldioxid än bensinversionen.

Så långa avgasröret finns – men den ryker långt mindre än bensinbilars.

 

Viktig fotnot: Att vattenkraft släpper ut 9 gram CO2 per kWh fick mig att haja till. Varifrån kommer dessa utsläpp? Det finns ju inga rykande skorstenar på vattenkraftverk? Vattenfalls livscykelanalys gav svar på den frågan: utsläppen kommer från marken som lagts under vatten när vattnet har dämts upp av vattenkraftsdammen. Marken, växterna och träden som då hamnar under vattnet förmultnar och släpper ut koldioxid. Men viktigt att tänka på är att den koldioxiden ingår i naturliga kretsloppet – det är inte fossilt koldioxid. Problemet med fossila bränslen är just att de tillför fossilt koldioxid -som har varit bundet i jordskorpan under årmiljoner- tillbaka till atmosfären. Vattenkraftverk släpper bara ut koldioxidet som träden har bundit i hundra år och som ingår i naturliga kretsloppet – den skulle ändå ha släppts ut när trädet faller och förmultnar. Vattenkraft släpper visserligen ut små mängder koldioxid – men den är ändå trots det koldioxidneutral. Det är skillnad på koldioxid och koldioxid.

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.