Mobilförbudet

Autopilot2

Nya regler från 1:a februari nästa år kommer förbjuda bilförare att hålla i mobiltelefoner. Det är en skärpning från dagens lagtext som idag förbjuder användning av mobiler, GPS och annan teknisk utrustning om det ”menligt inverkar på körningen”. Regeringen vill att från och med nästa år ska det totalförbjudas att över huvud taget hålla en mobil i handen medan man kör.

”Förenklat kan man säga att vi ser till att man har händerna på ratten” sa infrastrukturminister Tomas Eneroth till Sveriges Radio.

Men varför ska jag hålla händerna på ratten när det är bilen själv som kör?

I Tesla, och fler och fler andra moderna bilar, kan man redan idag under korta tidsperioder släppa ratten och låta bilen styra. Man måste fortfarande vara uppmärksam på trafiken men behöver inte hålla i ratten och småstyra. Har man till exempel fastnat i en bilkö kan det vara skönt att kunna låta bilen själv följa med den långsamma trafikrytmen i några meter medan man kollar trafikkartan i mobilen.

Inom snar framtid kommer dessutom de helt självkörande bilarna. Varför ska de i bilen då inte få använda sina mobiltelefoner? Med tanke på den snabba teknikutvecklingen kan de första bilarna komma redan nästa år och göra lagen föråldrad redan några få månader efter att den trätt i kraft.

Lagen vi redan har idag stoppar trafikfarlig användning av inte enbart mobiler utan även all annan utrustning i bilen. Slösurfa Aftonbladet medan man vinglar runt på vägbanan är redan idag totalt förbjudet. Dagens lag var dessutom framtidsanpassad då den koncentrerade sig på teknikanvändning som påverkade förarens uppmärksamhet negativt. Hade föraren hjälpmedel som avlastade honom så det inte skedde trafikfarligt längre medgav lagen möjlighet att använda mobilen.

AndroidAuto

Nya lagen medför dessutom paradoxen att du får inte fibbla på mobilen och leta efter någon podcast – men det går alldeles utmärkt att göra samma sak från bilens display?! Fler och fler bilar är utrustade med pekskärmar med antingen egen tillgång till Internet som Teslas eller via Android Auto eller Apple Carplay. Åter igen, vi pratar inte om trafikfarlig pillande utan om tillfällen då man kan avleda tillräcklig uppmärksamhet för att göra det på ett trafiksäkert sätt.

Med nya lagen blir det skillnad på om du hoppar till nästa låt på Spotify på mobilens eller bilens skärm.

Transportstyrelsen har tidigare i år släppt en rapport om användning av mobiltelefon i vägtrafikolyckor. Av de drygt 80,000 trafikolyckor rapporterade mellan 2013-2016 hade 678 olyckor orden GPS, mobil, musik, radio, SMS, stereo, taxameter eller telefon i olycksbeskrivningen. Av dessa valdes det ut 342 olyckor för kvalitetskontroll. 19 av de olyckorna kunde avfärdas i och med att det var en passagerare eller fotgängare som använde mobiltelefonen. ”Det innebär att vi genom sökbegreppen och genomläsning av olycksbeskrivningar identifierade knappt en halv procent av den totala mängden rapporterade olyckor” skriver författarna av rapporten.

Av de 323 kvarvarande olycksbeskrivningarna fanns mobiltelefon med i 259 av dem. Resten berodde på hantering av GPS, radio, taxameter eller andra fast installerade apparater. Av de 259 olyckorna som berodde på mobilen nämndes SMS i 29 av fallen, ringande telefon i 22 och pågående samtal i 88.

Olyckorna som inträffade på grund av mobilanvändning var i 75% av fallen singelolyckor eller upphinnandeolyckor (man kör in i framförvarande bil). Att jämföra med 50% annars, när mobil inte är inblandad. 85% av alla inträffade olyckorna var lindriga eller helt utan personskador. ”Detta speglar väl fördelningen av svårhetsgrad bland olyckor generellt” står det i utredningen. 4 av olyckorna var dödsolyckor, varav i två hade beteenden hos en annan trafikant än den förare som pratade i mobiltelefon haft stor betydelse.

Regeringen säger sig vilja införa lagen för att minska på antalet trafikolyckor. Vi misstänker dock att egentliga orsaken är att anpassa sig till andra EU-länders lagar som totalförbjuder mobiler. Lagar som stiftades innan bilarna kunde hjälpa till vid körningen, lagar som nu snabbt är på väg att bli föråldrade. Vi hade en funktionell, framtidssäker lagstiftning på plats som nu byts till något baserat på det förflutna.

 


TCS ett år sedan: Mötesanteckningar

Varför bygger inte de etablerade biltillverkarna så många elbilar? Ett utav orsakerna kan skönjas i dessa uppdiktade mötesanteckningar från ett uppstartsmöte.

Bookmark the permalink.