Mobilförbudet

Autopilot2

Nya regler från 1:a februari nästa år kommer förbjuda bilförare att hålla i mobiltelefoner. Det är en skärpning från dagens lagtext som idag förbjuder användning av mobiler, GPS och annan teknisk utrustning om det ”menligt inverkar på körningen”. Regeringen vill att från och med nästa år ska det totalförbjudas att över huvud taget hålla en mobil i handen medan man kör.

”Förenklat kan man säga att vi ser till att man har händerna på ratten” sa infrastrukturminister Tomas Eneroth till Sveriges Radio.

Men varför ska jag hålla händerna på ratten när det är bilen själv som kör?

I Tesla, och fler och fler andra moderna bilar, kan man redan idag under korta tidsperioder släppa ratten och låta bilen styra. Man måste fortfarande vara uppmärksam på trafiken men behöver inte hålla i ratten och småstyra. Har man till exempel fastnat i en bilkö kan det vara skönt att kunna låta bilen själv följa med den långsamma trafikrytmen i några meter medan man kollar trafikkartan i mobilen.

Inom snar framtid kommer dessutom de helt självkörande bilarna. Varför ska de i bilen då inte få använda sina mobiltelefoner? Med tanke på den snabba teknikutvecklingen kan de första bilarna komma redan nästa år och göra lagen föråldrad redan några få månader efter att den trätt i kraft.

Lagen vi redan har idag stoppar trafikfarlig användning av inte enbart mobiler utan även all annan utrustning i bilen. Slösurfa Aftonbladet medan man vinglar runt på vägbanan är redan idag totalt förbjudet. Dagens lag var dessutom framtidsanpassad då den koncentrerade sig på teknikanvändning som påverkade förarens uppmärksamhet negativt. Hade föraren hjälpmedel som avlastade honom så det inte skedde trafikfarligt längre medgav lagen möjlighet att använda mobilen.

AndroidAuto

Nya lagen medför dessutom paradoxen att du får inte fibbla på mobilen och leta efter någon podcast – men det går alldeles utmärkt att göra samma sak från bilens display?! Fler och fler bilar är utrustade med pekskärmar med antingen egen tillgång till Internet som Teslas eller via Android Auto eller Apple Carplay. Åter igen, vi pratar inte om trafikfarlig pillande utan om tillfällen då man kan avleda tillräcklig uppmärksamhet för att göra det på ett trafiksäkert sätt.

Med nya lagen blir det skillnad på om du hoppar till nästa låt på Spotify på mobilens eller bilens skärm.

Transportstyrelsen har tidigare i år släppt en rapport om användning av mobiltelefon i vägtrafikolyckor. Av de drygt 80,000 trafikolyckor rapporterade mellan 2013-2016 hade 678 olyckor orden GPS, mobil, musik, radio, SMS, stereo, taxameter eller telefon i olycksbeskrivningen. Av dessa valdes det ut 342 olyckor för kvalitetskontroll. 19 av de olyckorna kunde avfärdas i och med att det var en passagerare eller fotgängare som använde mobiltelefonen. ”Det innebär att vi genom sökbegreppen och genomläsning av olycksbeskrivningar identifierade knappt en halv procent av den totala mängden rapporterade olyckor” skriver författarna av rapporten.

Av de 323 kvarvarande olycksbeskrivningarna fanns mobiltelefon med i 259 av dem. Resten berodde på hantering av GPS, radio, taxameter eller andra fast installerade apparater. Av de 259 olyckorna som berodde på mobilen nämndes SMS i 29 av fallen, ringande telefon i 22 och pågående samtal i 88.

Olyckorna som inträffade på grund av mobilanvändning var i 75% av fallen singelolyckor eller upphinnandeolyckor (man kör in i framförvarande bil). Att jämföra med 50% annars, när mobil inte är inblandad. 85% av alla inträffade olyckorna var lindriga eller helt utan personskador. ”Detta speglar väl fördelningen av svårhetsgrad bland olyckor generellt” står det i utredningen. 4 av olyckorna var dödsolyckor, varav i två hade beteenden hos en annan trafikant än den förare som pratade i mobiltelefon haft stor betydelse.

Regeringen säger sig vilja införa lagen för att minska på antalet trafikolyckor. Vi misstänker dock att egentliga orsaken är att anpassa sig till andra EU-länders lagar som totalförbjuder mobiler. Lagar som stiftades innan bilarna kunde hjälpa till vid körningen, lagar som nu snabbt är på väg att bli föråldrade. Vi hade en funktionell, framtidssäker lagstiftning på plats som nu byts till något baserat på det förflutna.

 


TCS ett år sedan: Mötesanteckningar

Varför bygger inte de etablerade biltillverkarna så många elbilar? Ett utav orsakerna kan skönjas i dessa uppdiktade mötesanteckningar från ett uppstartsmöte.

Bookmark the permalink.
 • sesundbackl

  Ja, du har helt rätt Tibor!

 • Elputte

  Fast jag ser mer eller mindre dagligen bilar som vinglar hit och dit. När jag kör om ser man föraren fibbla med telefonen. Men jag ser aldrig någon polis tyvärr. Spelar alltså ingen roll vilka lagar vi har.

  • Eldaria

   Precis, den här lagen kommer att göra ytterst lite skillnad, de där som vinglar fram, kommer fortsatt att vingla fram.

   • MikeL

    Jag tror definitivt att den kommer göra skillnad. Som lagen ser ut idag lämnar det öppet för varje förare att själv bedöma om hen använder mobilen på ett trafikfarligt sätt eller inte. När det däremot blir klart och tydligt förbjudet att fippla med telefonen kommer nog det flesta respektera detta.
    Vi människor är ju notoriskt bra på att överskatta vår egen körförmåga, tänk t.ex. hur det skulle sett ut om det var en bedömningsfråga huruvida man var för berusad för att köra eller inte. Iom att det finns en låg, bestämd gräns har de allra flesta inställningen att dricker man kör man inte, helt enkelt.

 • Joacim Hansson

  Jag är notorisk mobilpillare. Tyvärr.
  Väljer dock mina tillfällen.

  Ändå välkomnar jag denna..eller låt mig omformulera detta, en sådan lag.
  Som det verkar nu räcker det med en mobiltelefonhållare så kommer man undan denna lag.

  Ska lagen göras vettig, skriv den vettig från början!

 • Stefan Larsson

  Jag tycker det är bra att man skärper lagen. Med rådande lagstiftning krävs det att polisen kan bevisa att det är mobilen som gör föraren trafikfarlig, efter ändringen kan de sätta dit den som har en telefon i handen: Jag har sett tillräckligt många klantskallar för att verkligen hoppas att detta ska stävja beteendet något i alla fall.

  Och när det gäller olycksstatistiken tror jag den döljer ett stort mörkertal. Precis som när det gäller andra straffbara beteenden vet många att man kan välja att säga något annat. En bekant gjorde ”misstaget” att berätta för polisen att han nickat till vid ratten och hamnat i diket vilket ledde till indraget körkort i en eller ett par månader; han insåg själv att om han sagt att han väjat för en hare hade det inte lett till något alls mer än nesan att behöva bli uppdragen ut diket…

 • Top 12

  Handsfree funkar bra och är lagligt.

 • Danni Efraim

  När det gäller handsfreekrav så finns det ju dessutom rätt gott om forskning som tyder på att det är distraktionen som samtalet innebär som är det farliga, inte att fysiskt hålla telefonen i handen. Så ett sånt lär bli rätt meningslöst när det gäller att förhindra olyckor.

  • Mocke

   Ja, samtalet om det är intellektuellt krävande är distraherande, men jag tror alla förstår att det är att blicken är på annat ställe än vägen som är det farliga, annars får man knappast hålla i morgonkaffet (eller vad man nu skall ha i dryckhållaren) att styra med en hand gör de flesta. (ja, vi ignorerar att få spillt kokhett kaffe i grenen när man kör bil kommer oundvikligen leda till häftiga rattutväxling och därmed dödlig krash) Så länge det är föraren som för fram bilen så inser alla att fippla med en liten skärm när man kör inte är bra, oavsett hur bra föraren är)

 • Anders Nyman

  Så, sätter jag mobilen i min hållare är det lugnt?

  • Mocke

   antar att om du inte håller på och smsar så är det ok. (fast det är svårt att slå in saker på mobilen navigationstangentbord) fast det är bara om polisen ser det som man åker dit. Dock tror jag att de kan få folk att tänka till och det kan vara avskräckande så de avstår, så tror jag trafiksäkerheten kommer öka av den anledning). Tror de som åker fast kommer vara ytterst få, men jag håller ända fast att lagen har ett syfte.

 • Robin Mokvist

  Har inte läst lagen själv så vet inte exakt hur den är uttryckt. Med det sagt vad gäller självkörande bilar i dagsläget så är det mycket riktigt möjligt att släppa ratten vid tillfällen men det är ändå förarens ansvar om det skulle hända något och då kan det skita sig om man fibblar med telefonen. Jag håller personligen med om att om man själv litar på bilen att den gör ett lika bra jobb att köra som du eller bättre så kan jag lika väl fibbla med telefonen för den där olyckan som eventuellt händer hade ändå hänt. Problemet är väl kanske att förklara att man inte vet vad som hände, men visst hade jag ögonen på vägen! :)
  Vad gäller kommande helt autonoma bilar så ser jag inte denna lagen som ett problem. Per definition om du har en level 5 autonom bil så kan du inte styra med ratten, den finns eventuellt inte ens.

 • Mocke

  Tror tvärtom nu när vi börjar få assisterande funktioner som lagen är meningsfull. (var ju en som körde ihjäl sig i en tesla, fast jag lägger skulden på föraren) Så länge det inte är nivå 5 (helt självkörande) kan det vagga föraren in i en falsk säkerhet (även om bilen i de flesta fall, undantaget då den tar livet av föraren, är mycket säkrare).

 • Kjell S

  Din utgångspunkt att bilarna snart är självkörande är en sanning, dock om många, många år. Livslängden på bilar är mycket lång i Sverige och i många andra länder så det kommer att hinna dö många till med ditt resonemang. Statistiken om mobilrelaterade olyckor ger jag inte mycket för. Eftersom jag varje dag åker i bilköer så kan jag snabbt konstatera att det är väldigt många som vinglar fram, och som dessutom älskar att ligga ett par meter bakom framförvarande i hög fart. Jag som enskild förare utav flera miljoner i vårt land, ser ju telefonpillande i trafiken VARJE dag, och då jag bara ser en bråkdel av alla som gör detta kan man ju undra hur det egentligen förhåller sig?

  Nej, det enda raka är att förbjuda, för då kommer i alla fall några att välja att följa lagen (jag bland annat som mer än en gång genom mobiltelefonåren varit nära att krocka). Jag skäms över mitt eget beteende, kan bara trösta mig med att jag blivit bättre, och förmodligen kommer att bli ännu bättre när lagen införs.

 • Björn

  Den allra första lagen var fullt funktions duglig. Alltså ”vårdslöshet i trafik” som det hette innan. Är heltäckande och lika omöjlig att bevisa som nya lagen.