Nej till vägskyltar till laddstationer

Det är så gott som omöjligt att sätta upp trafikskyltar som ska visa vägen till snabbladdare, rapporterar Sveriges Television.

Som exempel visar de snabbladdaren i Smedjebacken som Smedjebackens Energi har satt upp. De ville underlätta för bilisterna som kör på riksväg 66 att hitta rätt avfart till den. Men vägverket sa nej till skylten med motiveringen att de vill begränsa antalet skyltar i trafiken. För mycket skyltar kan vara störande, distraherande, trafikfarliga.

Så hur ser den där skylten ut som Smedjebackens Energi ville sätta upp? Skulle den skymma i en korsning? Skulle den vara skrikig eller blinka eller distrahera trafikanterna på något annat farligt sätt?

ejskylt1

Tja, inte mer än allt det andra redan på skylten. Det handlade alltså inte om en ny skylt i egentlig mening, utan en ny symbol på en befintlig. När lilla centrumet till höger om rondellen hade förutom bensinmack och pizzeria även fått en snabbladdare var det väl naturligt att infosymbolen för den också skulle upp på tavlan?

ejskylt2

Sakta i backarna! slog då Trafikverket ifrån sig. Vi tillät visserligen tavlan som skulle visa vägen till bensinmack och restaurang, men det var förut. Nu tillåter vi inga fler tavlor!

ejskylt3

Så istället för laddstationssymbolen finns nu bara en blå täckskiva att beskåda. Ni får väl titta i era appar om ni vill hitta laddare tycker Trafikverket.

Det kanske mest konstiga i hela SVT reportage är det Trafikverkets skyltexpert Iréne Lodell säger på slutet:

– Där man som trafikant kan förvänta sig att finna en viss service där ska det inte behövas skyltar.

Menar hon alltså att vi kan förvänta oss att hitta snabbladdare vid varje bensinmack? (Eller vid varje restaurang, vandrarhem eller informationstavla – de andra symbolerna på skylten?)

Efter att vi tagit kontakt med Iréne Lodell menar hon att så länge laddaren har en gatuadress behövs det inga skyltar till den – folk förväntas ha lusläst laddkartor och ställt in adressen i navigatorn innan avfärd. Man ska alltså slå in ”Gunnarsvägen 7″ i sin navigator innan man åker. Då kommer man i närheten i alla fall – Gunnarsvägen 7 är ju inte adressen till själva snabbladdaren i Smedjebacken, bara till närmsta hus. Men varför behöver bensinbilister inte göra likadant när de ska hitta till bensinmacken?

Det finns tusentals skyltar som visar vägen till bensinstationer i Sverige. 20 som visar vägen till snabbladdare – laddare som står på ställen utan gatuadress.

”Det är möjligt att det behövs en översyn” säger Iréne Lodell, ”Det är Transportstyrelsen som sätter reglerna för oss.”

Så vi kontaktade Transportstyrelsen för att få klarhet i ämnet.

Dokumentet som styr Sveriges vägskyltar heter VVFS 2007: 305 Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar, utformad av Transportstyrelsen och skall verkställas av Trafikverket (som hette Vägverket fram till 2010 därav namnet på dokumentet).

Sedan 2007 har det kommit några ändringar på föreskrifterna, varav en viktig är TSFS 2010:172. För en helhetsbild måste båda dokumenten detaljgranskas.

De två paragrafer som påverkar vägvisningsskylten till snabbladdare är:

8. kap 6 § Lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta mål m. m. får inte sättas upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning
1. vid namngiven gata inom tätort,
2. inom industriområde, handelsområde eller liknande som är namngivet och vägvisat,
3. som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen eller
4. i tätort där aktuell anläggning kan förväntas.
Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket dock sättas upp. I fråga om lokaliseringsmärken för vägvisning till serviceanläggningar m.m. gäller dock 11 kap. 1 § andra stycket.

11. kap 1 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får endast sättas upp för vägvisning till anläggning som är tillgänglig för allmänheten.
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas.

Det Trafikverket baserar sina avslag på är 8 kap. 6 § punkt 1 – att snabbladdaren står på en namngiven gata inom en tätort. De beviljar skyltar endast till snabbladdare som står på icke namngivna gator utanför tätorter.

Men andra stycket i 11 kap 1 § är själva pudelns kärna. ”Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas.” Enligt Transportstyrelsens expert Lars Hammar som vi pratat med skulle det stycket kunna ge grönt ljus till att sätta upp vägvisningsskyltar till snabbladdare – som ju tyvärr inte kan förväntas finnas i alla tätorter. Han betonar dock att det är upp till Trafikverket att tolka förordningen.

Trafikverkets Iréne Lodell gör dock en helt annan tolkning av samma mening. Enligt henne ska du innan färd med elbil ta reda på din färdväg och planera var du kan ladda – vilket gör att du därefter förväntar dig hitta laddaren där. Du har kollat i förväg att det finns en laddare i Smedjebacken, alltså behövs det inte skyltas till den.

På byråkratisvenska är det ”viss förvirring” som gäller. Medan landets elbilister lider.

Det vi framför allt märker i förvirringen är att varken de som skrev förordningen eller de som tolkar den vet ett smack om laddstationer.

Ursprungliga förordningen är från 2007, vissa ändringar gjordes 2010. Men tavlan för laddplats togs fram först år 2011! Därför finns den naturligtvis inte ens omnämnd i texten. Tavlan för tex naturgas som drivmedel, CNG har en egen paragraf i förordningen – någon liknande paragraf saknas för laddstationer och borde till.

Även de som tolkar förordningen bör undervisas i laddinfrastruktur. De gör nämligen misstaget att dra destinationsladdare och snabbladdare över samma kam. Trafikverkets Iréne Lodell pratade om och om igen om 4 laddare i Smedjebacken under vår mejlväxling. Men 3 av dem är ju destinationsladdare. Vid hamnen, vid ICA och vid kommunhuset. Ska jag besöka tex hamnen behövs det inga extra vägvisningsskyltar om att det förresten även finns laddare där. Det primära resmålet är hamnen – jag skulle dit oberoende om det finns laddare där eller inte.

Men är jag ute på långfärd är det inte Gunnarsvägen 7 jag är på väg till. Jag vill bara stanna längs vägen och snabbladda min elbil precis som om jag skulle leta efter en bensinmack – som ej heller är slutmålet. Hur många kan gatuadressen till en bensinmack?! Jag behöver samma vägvisning som när jag letar efter en bensinmack, när jag inser behovet längs vägen.

Att Trafikverket försöker för all framtid cementera att du måste studera laddkartor innan du ger dig av på en resa med en elbil är rent ut sagt chockerande.

En intressant detalj som framkom under vår diskussion är att Trafikverket hävdar att de nuförtiden avslår även vägvisningsskyltar till bensinmackar också, med samma motivering som för laddstationer. I teorin, i alla fall. För det byggs ju knappt några nya bensinstationer nu för tiden. De tusentals skyltar som runt om i Sverige visar vägen till bensinmackar blev beviljade för många många år sedan, innan de nya strängare reglerna trädde i kraft år 2007 och får därför sitta kvar. Bensinbranschen räddas av att de är en kvarleva från 1900-talet.

Men att på detta sätt aktivt dölja en ny infrastruktur är inget annat än ren diskriminering. Att besluten för tavlor till bensinmackar och laddstationer är fattade i olika årtusenden ursäktar på intet sätt särbehandlingen.

Våra myndigheter är ”förvirrade” och skyller på varandra. Samtidigt fattar inte gemene man hur pass utbyggt Sveriges laddnätverk ändå är. Snabbladdare är ju inte lika synliga på långt håll som bensinmackar är. Hur ska man då våga satsa på nymodigheten elbilar? Som en av våra medlemmar skrev på vårt forum”Jag träffade nyligen en man som var negativ till elbilar eftersom det ju inte fanns någonstans att ladda. Han bodde några hundra meter från en mack som i cirka två år har haft en snabbladdare…”

Ska vi få till informativ skyltning som inte diskriminerar nya drivmedel måste Transportstyrelsen snarast förtydliga sin förordning så att Trafikverket vågar godkänna fler vägvisningsskyltar till snabbladdare!

Tagged , , . Bookmark the permalink.