Parisavtalet i hamn – vad ska vi göra nu då?

Baylan_Supercharge

Nu när Parisavtalet är undertecknat och världens politiker har enats om att minska på de fossila utsläppen uppstår osökt frågan: hur ska vi gå till väga?

För utan att göra något kommer ju Parisavtalet inte vara mer värt än klorblekta pappret gjort av avverkad skog det är skrivet på. Under de närmsta åren kommer vi behöva aktivt börja begränsa våra utsläpp av fossilt CO2 och andra växthusgaser. Och det är inte bara politikerna, länderna, kolkraftverken och fabrikerna som måste minska på sina utsläpp utan även du och jag.

Svenska-utslapp-av-vaxthusgaser-minskarMen vad kan jag som enskild människa göra för att minska mina fossila utsläpp?

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste undersökning har vi i Sverige redan gjort mycket. Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat sedan toppnoteringen 1995. Enligt EU-s klimatplan ska utsläppen till 2030 minskas med 40 procent jämfört med 1990. Trots Sveriges berömvärda utveckling har vi hittills dock bara lyckats med ca 15% minskning. Mycket återstår att göra.

En del av nedgången står faktiskt de enskilda hushållen för. Du och jag. Enligt Statistiska Centralbyrån har hushållen minskat sina utsläpp framför allt genom att byta ut oljepannan som stod för uppvärmningen av många villor 1990 till mer miljövänliga alternativ såsom fjärrvärme och bergvärme.

Hushallens-utslapp-minskarTittar man på diagrammet till höger ser man att hushållen har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 40% sedan 1990. De har egentligen bara en enda riktig miljöbov kvar: bilen. ”Vägtrafiken är den enskilt största källan till hushållens utsläpp av växthusgaser. Drygt 80 procent av utsläppen kommer från vägtrafiken.” enligt SCB.

Ersätter man bilen i hushållet med en elbil får man än en gång samma miljövinst som när man bytte oljepannan. Utsläppen från hushållet minskas då i ett slag med 80% – och faktiskt hela 90% om man jämför mot 1990 års nivå! Känner man att man inte riktigt vågar satsa helt på elbilar kan utsläppen halveras genom att byta till en laddhybrid (speciellt om man väljer en som kan köras på el även på vintern), eller om man har två bilar genom att byta en av dem till elbil.

Att byta till elbil påverkar faktiskt inte ens hushållens elförbrukning jämfört mot 1990. Genom att ha bytt till energieffektiv belysning och vitvaror sparar en genomsnittlig hushåll in över 2500 kWh per år – lika mycket som en elbils årsförbrukning!

Vill du alltså dra ditt strå till stacken och minska dina egna utsläpp av växthusgaser med 80% – skaffa en elbil!

Men hur skulle det gå om alla gick och skaffade sig en elbil? Skulle Sveriges elförsörjning klara det?

Som vi beräknade förut skulle det gå åt ungefär 11TWh el per år om alla bilar i vårt land byttes till elbilar. Det är 7% av Sveriges elproduktion – ungefär lika mycket elektricitet som vindkraften ger, mindre än vår elexport.

 


TCS ett år sedan: EU-s CCS-direktiv

Ibland när man snackar Superchargers med folk dyker frågan upp hur det ska gå om två år, när EU har sagt att alla laddare måste vara CCS-laddare? Blir Superchargers olagliga då? Vi lusläste EU-s direktiv 2014/94 som behandlar frågan.

 


TCS två år sedan: Motorn i Model S

För två år sedan tittade vi lite närmare på asynkrona elmotorn som sitter i Tesla Model S, hur den funkar och vem som uppfann den.

Tagged . Bookmark the permalink.