Så fungerar fläkten i Tesla Model 3

Model 3 Interior Dash - Desert

Många har tittat förvånat på Tesla Model 3 instrumentpanel och undrat var luftutblåsen sitter? Bilen saknar helt några traditionella sådana.

Luften kommer inte från någon enstaka punkt på instrumentbrädan utan strömmar ut genom spalten som syns ovanför trädekoren och som löper hela bilens bredd.

Vart luften ska blåsa regleras via den stora touch-skärmen mitt i bilen. Genom att trycka på symbolen för luftfläkten kan man individuellt styra vart luften ska blåsa på förar- och passagerarsidan:

Ett Twitter-meddelande från Elon Musk avslöjar teknologin bakom det hela: ”Model 3 uses two intersecting planes of air for vertical control & lateral fins hidden within the dashboard for horizontal control.”

FläktV

Två fläktar blåser in luften genom spalten. Om båda fläktarna blåser med lika kraft blåses luften rakt fram. Men om den ena fläkten blåser starkare än den andra vrids luftströmmen av uppåt eller neråt. Genom att reglera fläktarnas varvtal kan man få luftströmmen att blåsa uppåt eller neråt.

FläktH

Längs med hela utblåsspalten sitter det sedan vertikala fenor som sedan styr luftströmmen åt sidorna. Man kan nästan skymta dem i bilden högst uppe. Genom att med motor vrida dem åt höger och vänster kan man styra luftströmmen i sidled. Det finns flera zoner framför både föraren och passageraren där fenorna kan vinklas åt olika håll och på så sätt få luftströmmen att bli koncentrerad eller utspridd.

Till vindrutan, sidorutorna och till passagerarna där bak finns det traditionella utblås som kompletterar ”luftspalten”.

Det nya sättet att blåsa in frisk luft i kabinen passar bilens minimalistiska formspråk väl. Efter att ha upplevt interiören i Model 3 känns alla andra bilar så… 1900-tal.

Och ja, det finns ett handskfack på passagerarsidan – man öppnar den genom att klicka på touch-skärmen.

 


TCS ett år sedan: Gigafesten

För ett år sedan invigdes Gigafabriken som producerar Tesla Model 3 batterier med en stor fest, följt av en rundtur i Gigafabriken.

 

Tagged . Bookmark the permalink.