SECC

secc-2017-231

Anmälan har öppnat! Se längre ner!

Start: lördag den 18 November kl 10:00

Swedish Electric Car Championship SECC kommer i 2017 års upplaga ta de tävlande runt Mälaren. Start och målgång utanför eCar Expo vid Nacka Strandsmässa i Stockholm. För att övriga elbilar ska ha en fair chans ska Teslor även åka till Örebro och ta en bild på Örebro slott. Förutom en totalsegrare utses även vinnare i tävlingsklasser indelade efter batteristorlekar:

  • <27 kWh
  • 27-45 kWh
  • 45+ kWh                     (Batteristorlek räknas efter av tillverkaren angivet värde.)

Tävlingen blir lika mycket strategi som biltävling. Ska man runda Mälaren med- eller moturs? Var ska man ladda? Var laddar de andra? De tävlande kan se varandra i realtid på karta i mobilen. Ska man stanna och ladda här eller snålköra till nästa snabbladdare i nästa stad? Det finns drygt 20 snabbladdare längs sträckan – men de kan bara ladda en bil åt gången. Den som kommer först i mål har inte enbart kört snabbast, hen har även planerat sina laddstopp bäst.

Föreslagen färdväg

fardvag

De tävlande är fritt att välja färdväg så länge de kör ena hållet norr om Mälaren och andra hållet söder om Mälaren, eller tvärtom. Rundningen vid Köping behöver inte ske vid E18 som kartan antyder, vägar inne i staden kan också nyttjas. Likaså kan man välja valfri färdväg inom Stockholm.

Föreslagen färdväg för Teslor:

fardvag_tesla

De tävlande är fritt att välja färdväg så länge de kör ena hållet norr om Mälaren och andra hållet söder om Mälaren, eller tvärtom. Likaså kan man välja valfri färdväg inom Stockholm. En bild skall tagas på Örebro Slott.

Anmälan
SECC är öppen för alla elbilar (endast rena elbilar utan förbränningsmotor).
Anmäl dig genom att betala 190:- nedan. I tävlingsavgiften ingår en gratisbiljett till elbilsmässan eCar Expo värd 190:-
Begränsad antal platser per tävlingsklass.
OBS! Fyll i alla fält!


Tävlingsklass batteristorlek:
Registreringsnummer:


Tävlingsregler

§1. Tävlingen är för endast elbilar. Bilar med andra motorer (inkl BMW i3 med range extender) får ej delta.
§2. De tävlande skall ha med sig smart mobiltelefon med appen Glympse (Android, iOS) installerad och ordnat laddmöjlighet till mobilen mha tex laddsladd till bilens cigarettändaruttag. Avsaknad av mobil och laddmöjlighet leder till diskvalificering.
§3. Innan start skall alla tävlande ange sitt mobilnummer till tävlingsledningen så de kan kontaktas vid behov.
§4. Innan start skall alla starta appen Glympse på sin mobil och dela ut sin position. Alla tävlande och tävlingsledningen ska konstant under hela loppet kunna följa alla andra tävlande. Avstängning av spårningen leder till diskvalificering.
§5. Start sker vid Nacka Strandsmässa lördagen den 18 November kl 10:00 enligt ”Stående start” proceduren där de tävlande ska efter startflaggan springa fram till bilarna, sätta sig och köra iväg.
§6. De tävlande ska åka runt Mälaren, runda vid Köping. De kan fritt välja att åka runt medurs eller moturs men ska åka på både norra och södra sidan av Mälaren.
§7. Deltagande Tesla elbilar ska dessutom även åka en avstickare till Örebro och ta en bild på Örebro slott. Avsaknad av bild leder till diskvalificering.
§8. Då tävlingen hålls på allmänna vägar skall rådande hastighetsbegränsningar alltid följas. Överskridning av hastighetsgränsen leder till diskvalificering. Målgång inom 3h10m (4h10m för Tesla) leder till diskvalificering.
§9. De tävlande skall ta sig hela vägen till mål med bilens elmotor som drivkälla. Bogsering, åka färja eller liknande leder till diskvalificering. Broarna vid Kvicksund och Strängnäs leder också till diskvalificering.
§10. De tävlande får utnyttja all tillgänglig laddinfrastruktur i Sverige, publika som privata ladduttag. Om två tävlande kommer till samma ladduttag får först kommen först ladda. Vid tvist skall tävlingsledningen kontaktas per telefon som enväldigt avgör turordningen.
§11. Målgång sker genom passering av mållinjen vid Nacka Strandsmässan.
§12. Förutom en totalsegrare kommer även segrare inom tävlingsklasserna <27 kWh, 27-45 kWh och 45+ kWh att koras.
§13. Bortförklaringar emottages tacksamt men har ingen påverkan på tävlingsresultatet.

Övrig information

OBS att laddplatser kan ej garanteras på mässområdet varken innan start eller efter målgång. Var på plats i tid, senast 20 minuter innan start. Efter målgång är du välkommen till SECC-baren på eCar Expo där du kan träffa andra tävlande och diskutera tävlingen.

Swedish Electric Car Championship anordnas av eCar Expo, tidningen Elbilen i Sverige och Tesla Club Sweden

Comments are closed.