Snabbare Superchargers?

supercharger_openVi har i tidigare artiklar berättat om att i varje Supercharger finns det 12 laddare staplade ovanpå varandra – samma 11 kW laddare som sitter i bilarna. Den geniala lösningen ger förutom robusthet även förmågan att varje Supercharger kan betjäna två bilar samtidigt.

Nu har dock en ny laddare kommit till bilarna – på 16.5 kW.

Då uppstår naturligtvis frågan när Tesla Motors kommer introducera de kraftfullare laddmodulerna i Superchargrarna också. De har många intressanta vägar de kan välja:

De kan ersätta dagens 12 stycken 11 kW laddare med 8 stycken nya på 16.5 kW istället. Superchargern får då samma kapacitet som den har idag, men antal komponenter i den minskar. Därmed kan laddskåpen göras mindre och billigare.

Eller så behåller de antalet laddmoduler men sätter in nya på 16.5 kW. Superchargerns laddkapacitet ökar då från dagens 135 till 200 kW, vilket ger nya spännande laddmöjligheter:

Nya Superchargern skulle kunna betjäna inte som idag två utan hela tre laddstolpar med laddhastigheter liknande dagens på alla tre.

Eller så behåller Tesla fortfarande två stolpar per laddare och samma laddhastighet som idag – men använder högre effekten till att bättre kunna hantera när det är två bilar som laddar. Idag, om det står en bil som laddar på tex stolpe 2A ska man inte välja stolpe 2B när man anländer med sin bil. Då får man lägre laddström där än i övriga stolpar – Superchargern som betjänar stolparna 2A och 2B håller ju redan på att ladda bilen ansluten till 2A stolpen, så bilen vid 2B får endast effekten som ”blir över”. Med en 200 kW Supercharger skulle det alltid bli över tillräckligt mycket effekt så att båda bilarna kan snabbt ladda – man behöver inte längre bry sig om vilken stolpe man ska välja.

Eller så ökar de maxeffekten varje bil kan få. Idag verkar Tesla Model S kunna laddas med max 120 kW. Nyare versioner av bilen med ännu större batterier skulle kunna ta emot högre laddeffekt. Att Tesla planerar höja laddeffekten visas av de försöken med vätskekylda laddsladdar de har genomfört vid vissa Superchargers.

En av anledningarna till att Superchargers använder samma laddmoduler som bilarna är för att få ner priset genom större tillverkningsvolymer. Av det kommer att framtidens Superchargers kommer använda samma laddmoduler som Tesla Motors framtida volymbil – Model 3. Största frågan därför är om Tesla Motors verkligen kommer komma lägga ner energi på att införa dagens 16.5 kW laddmoduler i sina Superchargers – eller om de väntar ett år till och går direkt på Model 3 laddmodul?

 

Tagged , . Bookmark the permalink.