Solpanelers utsläpp

emissions

Av någon anledning mynnar ofta diskussioner om elbilar ut i diskussioner om solceller, trots att de inte har någonting med varandra att göra. Och diskussioner om solceller mynnar ofta ut i diskussioner om hur smutsiga de är. Och då menas inte damm på panelerna, utan att solcellers tillverkning är så resurskrävande och smutsig att det ”smutsar ner” elen under solpanelens hela livslängd.

Ofta hänvisas det till diagram som den ovan som jämför olika sätt att producera el på. Att kolkraftverk släpper ut mycket CO2 vet alla. Enligt diagrammet ovan släpper kolkraftverk ut 966-1306 gram CO2 för varje kWh el de framställer. 790-1017 gram direkt av förbränningen (staplarna visar utsläppsspannet mellan olika kraftverk) och 176-289 gram indirekt som resultat av alla utsläpp som skedde medan kraftverket byggdes och kommer ske när den rivs, det vill säga livscykeln. Kraftverksslag som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft släpper inte ut några avgaser under drift men utsläpp har uppstått tidigare under deras livscykel, när de byggdes, som ska fördelas över elen de genererar under deras livslängd.

Grafen ovan visar att solceller, vars tillverkning är väldigt resurskrävande men som sedan genererar jämförelsevis lite elektrisk energi under sin livslängd (som brukar beräknas vara 25 år) kan under sin livstid släppa ut 100-280 gram CO2 per kWh. Många kg CO2 under tillverkningen ska slås ut på få kWh genererad el. Andra undersökningar brukar prata om 60 gram CO2 per kWh.

Fast personligen fastnade jag för en annan siffra på diagrammet: ”Source: IAEA 2000″. En 16 år gammal undersökning alltså. Kan det ha hänt något sedan dess?

PV-CO2

En färsk artikel på ansedda tidskriften Natures hemsida sammanställer resultaten av många olika utredningar under de senaste 40 åren. Har solceller blivit miljövänligare? I så fall hur mycket? Ovanstående graf visar två viktiga resultat av utredningen: solcellers pris har rasat de senaste 40 åren – och deras livscykelsutsläpp har gjort likaså. De magenta kryssarna visar prisutvecklingen, trianglarna och fyrkanterna solcellernas miljöbelastning i form av gram CO2 per kWh.

Letar vi upp år 2000 i diagrammet kan vi se att värdena i IAEA-s graf var högst verkliga på den tiden. Rapporter från slutet av 90-talet pratade om ca 70-250 gram CO2 per genererad kWh. Och senare rapporter från runt 2005 indikerade uppemot 60 gram per kWh, en annan siffra man hör ofta.

Men utvecklingen har gått vidare med stormsteg. Nya solceller, med bättre effektivitet från miljövänligare fabriker och tillverkningsmetoder har klart lägre utsläpp än gamla. De rapporter från 2014 som man kan se på slutet av grafen är i spannet 18-25 gram CO2 per kWh.

Artikelförfattarna med Atse Louwen i spetsen extrapolerar utvecklingen till att vi i framtiden kommer se solceller med så låga livscykelsvärden som 8-14 gram CO2 per kWh. Solcellers livscykelutsläpp har minskat drastiskt under senare år och gamla sanningar som att de är ”smutsigare” än vatten- och vindkraft börjar bli osanna. Fortsätter utvecklingen kan solceller kanske till och med komma ner till kärnkraftverkens låga livscykelsutsläpp.

Hamnar du nästa gång i en solcellsdiskussion med någon och värden som 60, 100 eller till och med 280 gram CO2 per kWh nämns – fråga då efter hur gamla undersökningar de siffrorna baserar sig på? Och visa dem grafen över utvecklingen över åren.

Nu har ju solceller andra nackdelar naturligtvis. De är riktigt riktigt dåliga på natten till exempel. Och här i Sverige har vi dåligt med sol precis när vi som mest behöver energin, på vintern. Lösningar som fungerar i Samoa kanske inte fungerar lika bra i Sörmland. I vårt land har vi dessutom massor med vatten- och kärnkraft att ta till, båda med otroligt låga livscykelsutsläpp. I länder med kol- och gaskraftverk kan solceller leda till minskade utsläpp – i Sverige med vårt unikt fossilfria elmix är det inte alls lika självklart.

Men ska man diskutera solceller ska man i alla fall använda färska siffror, inte från förra millenniet.

 


Votepod

Teslapodden, som görs av våra medlemmar Anders (HerrX på forumet) och Fabian (djFabbe), har blivit nominerad till Årets podcast. Man kan hjälpa dem vinna det ansedda priset genom att rösta på dem en gång per dag fram till söndagen den 11 December. Sista chansen nu i helgen alltså! Klicka på bilden ovan och rösta nu! (och på lördag och söndag!)

 


TCS ett år sedan: Elon Musks tal i Paris

I samband med klimatmötet höll Elon Musk ett tal i Paris i fjol. Han berättade att övergången från fossila energikällor till förnybara är oundviklig. Frågan är inte om vi ska gå över till förnybara energikällor utan när. Ska vi gå över till de förnybara energikällorna redan nu eller först när vi blir så illa tvungna? Han tyckte att mänskligheten håller på med ”det dummaste experimentet någonsin”.

 

Tagged . Bookmark the permalink.