Svårt att öppna litiumgruva

Lithium

Med tanke på elbilsrevolutionen vi ser komma skulle man tro att bankerna står i kö för att finansiera nya litiumgruvor. Lavinartade ökningen av elbilar kommer ju kräva massor med batterier – och därmed massor med litium till batterierna.

Så långt verkar dock bankerna inte tänka, tyvärr.

Ett talande exempel är Altura Mining i Australien som sökte finansiering till sin litiumgruva i Pilgangoora i västra Australien. Bank efter bank vägrade låna pengar till dem med motiveringen ”vi har ingen befogenhet för litium. Skulle du sagt kol, guld eller järnmalm skulle det inte varit några problem.”

Det skulle varit enklare att öppna kolgruva än litium.

Banker har ingen vana och egen expertis i gruvor för nya material. Så de vänder sig till undersökningar som till exempel den från analysföretaget Morgan Stanley som förutspår litiumpriset kommer falla med 45% till 2021. Undersökningen baserar sin tes på att Chile kommer trefaldiga sin litiumproduktion till 2025.

Atacama

Chile har länge varit världens största leverantör av litium, som framställs från saltsjöar. Man låter vattnet avdunsta för att komma åt litiumsalt av hög kvalitet. Man behöver sedan avlägsna kalium och boron som också återfinns som orenheter i saltet.

Problemet Atacama och de andra Chilenska ”gruvorna” har är att för att öka produktionen behöver de bygga nya bassänger där vattnet ska avdunsta – och nyanlagda bassänger alltid producerar salter med högre kalium- och boronhalt. Det är först efter flera år föroreningshalten sjunker. Och det tar vattnet flera månader att avdunsta även från de grundaste bassängerna. Chile kommer alltså öka sin produktion, men nya litiumet kommer inte hålla samma höga kvalitet till lågt pris som det de producerar idag.

Därför kan gruvor som den i Australien komma till hands. Inte ens de gruvorna är traditionella gruvor utan dagbrott, där malm med hög litiumhalt grävs upp från marken. (Det finns inga ”riktiga” gruvor med gruvgångar någonstans i världen där man bryter litium.) Malmen upphettas till 1100 grader, mals till pulver och blandas med svavelsyra. Lösningen filtreras, kemikalier tillsätts och sedan låter man den avdunsta i bassänger liknande dem i Chile. Ett betydligt dyrare sätt att komma åt litiumet – men lönsamt så länge litiumpriset är så högt som idag.

lithium_priceLitiumpriset har nämligen mer än fördubblats sedan elbilar har blivit populära. Ökade efterfrågan på elbilar har drivit upp batteriproduktionen som i sin tur behöver mer råvaror för att kunna producera fler batterier.

Ett litiumjonbatteri innehåller mest aluminium och koppar, men ca 2% av dess innehåll består av litium. Batterier brukade dessutom innehålla 7% kobolt, men nyare batterikemier har mycket mindre av den metallen och i framtiden kan det kanske till och med försvinna helt från batterier. Litiumet är dock den aktiva ingrediensen i litiumjonbatterier och kommer att vara det under överskådlig tid. Även solid state och LiFePO4 batterier innehåller litium.

De närmsta årtiondena kommer det behövas öppnas massor med nya litiumgruvor för att kunna tillfredsställa den ökade efterfrågan på råmalm. Det kommer även att behövas byggas massor med processanläggningar där litiumsalt ska renas till råvara med tillräcklig hög renhet för batteriapplikationer. Och så förstås massor med batterifabriker för att kunna leverera batterier till elbilarna.

Ironiskt nog verkar batterifabrikerna lättare hitta finansiering än gruvorna de behöver för att kunna fungera. Därför har en alternativ finansieringsmarknad uppstått där batterifabriker eller rent av biltillverkare finansierar nya gruvor.

Det tar i genomsnitt två år att öppna en ny gruva och sedan fem år att återbetala investeringen enligt Simon Price, medgrundare av Azure Capital som fungerar som finansieringsrådgivare till gruvor. Finansiärer måste alltså ha förtroende för marknaden i sju år framöver.

Trots exponentiella tillväxten av elbilar i världen verkar inte alla banker ha gjort kopplingen att elbilar behöver batterier – som innehåller litium.

 


TCS två år sedan: Många batterier blir det…

För två år sedan ställde vi frågan om världens litiumreserver kommer räcka till om alla bilar ska bli elbilar?

Tagged , . Bookmark the permalink.