Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.

Kärnkraft är inte framtiden

Här diskuterar vi om miljön i alla dess former

Moderator: Redaktion

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Fredrik j » 10 jan 2021 23:50

Det antyds ju ofta att den el som produceras i Norrland skulle i första hand tillhöra den region den tillverkas i. Att norra Sverige skulle ”exportera” eventuellt överskott söder ut om man vill. I själva verket ägs ju elproduktionsanläggningarna av staten genom vattenfall. Man tar betalt för dyrare överföring men det är ju inte ”överskottet” södra Sverige skulle få hålla tillgodo med om det blir brist.
Fredrik j
 
Inlägg: 4054
Blev medlem: 06 jun 2019 20:23

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare Zalman3 » 11 jan 2021 14:27

Vindkraften motarbetas.

”Vattenfall måste satsa mer på havsbaserad vindkraft i Sverige”

Den kommande elektrifieringen av industrin och transportsektorn kräver en kraftigt ökad elproduktion i Sverige, däribland havsbaserad vindkraft.

Därför är det anmärkningsvärt att statliga Vattenfall – som satsar stort på havsbaserad vindkraft i andra länder – är medlem i en branschorganisation som aktivt motsätter sig energiöverenskommelsen om att slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft.

Vindkraften är den elproduktion som växer i särklass snabbast i Sverige. Det har redan tagits investeringsbeslut som innebär stora mängder landbaserad vindkraft fram till år 2023.

Och från och med under den andra halvan av 2020-talet kan också den havsbaserade vindkraften ge ett omfattande bidrag till vår elförsörjning. Detta kan både minska utsläppen från kolkraft i våra grannländer och lägga grunden för att den kommande elektrifieringen i Sverige kan ske på ett klimatsmart sätt. Havsbaserad kan också spela en viktig roll för effektbalansen när kärnkraftsreaktorer avvecklas i södra Sverige.

För fem år sedan slog regeringen fast att den ska ”styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi”. Sedan dess har statliga Vattenfall genomfört en rad satsningar på landbaserad vindkraft i Sverige. Men det går trögare när det gäller den havsbaserade vindkraften.

En förutsättning för denna utbyggnad är att regeringen gör verklighet av energiöverenskommelsen och slopar anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Vi förväntar oss ett förslag från regeringen inom kort.

För två år sedan skrev Vattenfall i ett remissvar att ”Slopandet av anslutningsavgifterna för havsbaserad vind är en del av helheten i energiöverenskommelsen och bör genomföras med elsystemets bästa i åtanke.”

Men Vattenfall är samtidigt medlem i branschorganisationen Energiföretagen som opinionsbildar mot denna del av överenskommelsen. Det förefaller osannolikt att Energiföretagen kommit fram till denna ståndpunkt utan att Vattenfall, deras tyngsta medlemsorganisation, gett sitt klartecken.

Den egentliga orsaken till att Energiföretagen, och också organisationen Svenskt Näringsliv, aktivt motsätter sig att slopa anslutningskostnaderna är sannolikt att ytterligare elproduktion pressar elpriset, något som är bra för elkonsumenterna men minskar lönsamheten för den befintliga kärnkraften.

Det är orimligt att Vattenfall – via sin branschorganisation – är med och opinionsbildar för att sätta käppar i hjulet för en tidig utbyggnad av havsbaserad vindkraft, något som förutsätter slopade anslutningskostnader.

Det är också orimligt att Vattenfall hittills har begränsat sina investeringar i havsbaserad vindkraft till stora projekt i Nederländerna och Danmark. Detta är något som aktualiseras än mer av de storskaliga satsningar som planeras av bland andra SSAB, LKAB och Northvolt, som alla kommer att kräva mycket ny ren el i Sverige.

Därför borde Vattenfall gå i bräschen för omfattande investeringar i havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi är förvånade över handfallenheten från regeringen i frågan, i synnerhet energiminister Anders Ygeman och näringsminister Ibrahim Baylan.

Med uppdaterade instruktioner till vårt största statliga bolag skulle regeringen lätt kunna få Vattenfall på rätt kurs. Varför agerar ni inte, Ygeman och Baylan?Jens Holm, klimatpolitisk talesperson (V)

Birger Lahti, energipolitisk talesperson (V)https://www.nyteknik.se/opinion/vattenf ... ge-7007797
Titanium S75D, svarta NG, svart alcantara, autopilot 2.0, air suspension
Användarvisningsbild
Zalman3
Teslaägare
 
Inlägg: 8516
Blev medlem: 29 mar 2016 17:28
Ort: Umeå
Referralkod: NILSERIK5507

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare Zalman3 » 11 jan 2021 15:38

Många av dagens elregler är omoderna och måste förnyas.I slutet av december 2020 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion till regeringen. I rapporten framgår att Sverige har en väl fungerande elmarknad, men att det finns några områden som kan förbättras.

Uppdraget är kopplat till den nya elmarknadsförordningen (artikel 20:3) som EU- parlamentet och Rådet beslutade om 2019. Syftet med genomförandeplanen är att presentera sådana åtgärder som om de genomförs, kan förbättra elmarknadens funktion.

Elmarknaden i Sverige är en del av EU:s inre marknad för el. Den genomgår just nu förändringar för att anpassas till den pågående energiomställningen och nya regelverk, metoder och villkor som beslutats på EU-nivå och på regional nivå.

Det uppdrag som Ei nu genomfört handlar om att se om det finns nationella hinder i lagstiftning eller liknande som behöver åtgärdas. Analysen handlar om sådana åtgärder som listas i elmarknadsförordningen och där ingår inte nätregleringen eller lokala eller regionala kapacitetsproblem.

– Vi kan konstatera att den svenska elmarknaden fungerar väl och att det svenska regelverket löpande har anpassats till utvecklingen av de EU-gemensamma reglerna. Det vi har fokuserat på i rapporten är att lyfta fram de åtgärder som vi ser kan förbättra marknadens funktion ytterligare. I rapporten beskriver vi i vilken riktning marknaden bör gå för att säkerställa effektivitet både på kort och lång sikt, säger Robin Jacobsson, analytiker på Ei och projektledare för uppdraget.

Tre förslag på förbättringsområden
I rapporten nämns tre områden där Ei ser att det finns förbättringsmöjligheter.

Det första är vikten av att säkerställa balansmarknadens fortsatta ändamålsenlighet givet den accelererande energiomställningen. Vad gäller balansmarknaden ser Ei att det finns en del förbättringsområden eftersom inträdeshinder och hinder för effektiv prisbildning fortfarande finns.

– Energiomställningen skapar utmaningar för elsystemet. En effektivt fungerande balansmarknad är både nödvändig och en möjlighet att hantera de förändringar som omställningen medför, säger Robin Jacobsson.

Det andra området är behovet av ändamålsenliga styrmedel.

– Styrmedel kan bestå av många olika åtgärder. Olika styrmedel får olika konsekvenser och det är viktigt att kostnadseffektivitet, måleffektivitet och dynamiska effekter beaktas vid utformning. Genom en väl genomtänkt utformning minimeras risken för ovälkomna effekter såsom marknadspåverkan och oförutsedda marknadsrisker, säger Robin Jacobsson.

Ett tredje förbättringsområde berör vikten av att fortsätta arbeta med efterfrågeflexibilitet, ett område som Ei arbetar med kontinuerligt i flera olika uppdrag.

– Vi vill i den här rapporten poängtera vikten av att fortsätta arbetet med att undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet så att dessa aktörer fullt ut kan delta på alla elmarknadens delmarknader, säger Robin Jacobsson.
https://www.energinyheter.se/20210111/2 ... regeringen
https://www.ei.se/sv/Publikationer/Rapp ... -r2020-09/
Titanium S75D, svarta NG, svart alcantara, autopilot 2.0, air suspension
Användarvisningsbild
Zalman3
Teslaägare
 
Inlägg: 8516
Blev medlem: 29 mar 2016 17:28
Ort: Umeå
Referralkod: NILSERIK5507

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav vigge50 » 11 jan 2021 20:00

Zalman3 skrev:Vindkraften motarbetas.

”Vattenfall måste satsa mer på havsbaserad vindkraft i Sverige”

Den kommande elektrifieringen av industrin och transportsektorn kräver en kraftigt ökad elproduktion i Sverige, däribland havsbaserad vindkraft.

Därför är det anmärkningsvärt att statliga Vattenfall – som satsar stort på havsbaserad vindkraft i andra länder – är medlem i en branschorganisation som aktivt motsätter sig energiöverenskommelsen om att slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft.

Vindkraften är den elproduktion som växer i särklass snabbast i Sverige. Det har redan tagits investeringsbeslut som innebär stora mängder landbaserad vindkraft fram till år 2023.

Och från och med under den andra halvan av 2020-talet kan också den havsbaserade vindkraften ge ett omfattande bidrag till vår elförsörjning. Detta kan både minska utsläppen från kolkraft i våra grannländer och lägga grunden för att den kommande elektrifieringen i Sverige kan ske på ett klimatsmart sätt. Havsbaserad kan också spela en viktig roll för effektbalansen när kärnkraftsreaktorer avvecklas i södra Sverige.

För fem år sedan slog regeringen fast att den ska ”styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi”. Sedan dess har statliga Vattenfall genomfört en rad satsningar på landbaserad vindkraft i Sverige. Men det går trögare när det gäller den havsbaserade vindkraften.

En förutsättning för denna utbyggnad är att regeringen gör verklighet av energiöverenskommelsen och slopar anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Vi förväntar oss ett förslag från regeringen inom kort.

För två år sedan skrev Vattenfall i ett remissvar att ”Slopandet av anslutningsavgifterna för havsbaserad vind är en del av helheten i energiöverenskommelsen och bör genomföras med elsystemets bästa i åtanke.”

Men Vattenfall är samtidigt medlem i branschorganisationen Energiföretagen som opinionsbildar mot denna del av överenskommelsen. Det förefaller osannolikt att Energiföretagen kommit fram till denna ståndpunkt utan att Vattenfall, deras tyngsta medlemsorganisation, gett sitt klartecken.

Den egentliga orsaken till att Energiföretagen, och också organisationen Svenskt Näringsliv, aktivt motsätter sig att slopa anslutningskostnaderna är sannolikt att ytterligare elproduktion pressar elpriset, något som är bra för elkonsumenterna men minskar lönsamheten för den befintliga kärnkraften.

Det är orimligt att Vattenfall – via sin branschorganisation – är med och opinionsbildar för att sätta käppar i hjulet för en tidig utbyggnad av havsbaserad vindkraft, något som förutsätter slopade anslutningskostnader.

Det är också orimligt att Vattenfall hittills har begränsat sina investeringar i havsbaserad vindkraft till stora projekt i Nederländerna och Danmark. Detta är något som aktualiseras än mer av de storskaliga satsningar som planeras av bland andra SSAB, LKAB och Northvolt, som alla kommer att kräva mycket ny ren el i Sverige.

Därför borde Vattenfall gå i bräschen för omfattande investeringar i havsbaserad vindkraft i Sverige. Vi är förvånade över handfallenheten från regeringen i frågan, i synnerhet energiminister Anders Ygeman och näringsminister Ibrahim Baylan.

Med uppdaterade instruktioner till vårt största statliga bolag skulle regeringen lätt kunna få Vattenfall på rätt kurs. Varför agerar ni inte, Ygeman och Baylan?Jens Holm, klimatpolitisk talesperson (V)

Birger Lahti, energipolitisk talesperson (V)https://www.nyteknik.se/opinion/vattenf ... ge-7007797

Så om och om igen så skriver du här om hur otroligt billig vindkraft är, trots det så tycker du att anslutningsavgift som finns för alla som ska ansluta något till elnätet ska slopas för vindkraft. Om vindkraft nu kan producer så billigt, varför kan de då inte bara ta och betala anslutningsavgiften som alla andra? Eller är vindkraften endast billig om den subventioneras på fler olika sätt?
vigge50
 
Inlägg: 6635
Blev medlem: 11 apr 2014 11:23
Ort: Göteborg

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare Teslaspolen » 11 jan 2021 21:36

Det är väl framförallt landbaserad som är billig och det som V menar i detta fall är att man vill skynda på att göra havsbaserad, som har en rad fördelar, billigare.
Investera för framtiden med TRINE! https://www.jointrine.com/just-invested/26249

Prova ett lite roligare elbolag? :) https://invite.tibber.com/5950079
Användarvisningsbild
Teslaspolen
Teslaägare
 
Inlägg: 3368
Blev medlem: 15 dec 2014 17:48
Ort: Siljan
Referralkod: hans816

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare Credde » 11 jan 2021 21:39

vigge50 skrev:
Så om och om igen så skriver du här om hur otroligt billig vindkraft är, trots det så tycker du att anslutningsavgift som finns för alla som ska ansluta något till elnätet ska slopas för vindkraft. Om vindkraft nu kan producer så billigt, varför kan de då inte bara ta och betala anslutningsavgiften som alla andra? Eller är vindkraften endast billig om den subventioneras på fler olika sätt?


Vindkraft byggas redan utan subventioner i andra länder men även i Sverige. Efter nästa årsskifte har det införts en stoppregel för nya elcert-anläggningar från 2021-12-31. Elcerten är/var subventionen i Sverige och just nu är priset på 1 styck elcertifikat mycket lågt (mellan 2-3 kr). Man får 1 styck elcertifikat av svenska staten per 1 MWh producerad förnybar ström.

Jag håller absolut inte med, att vindkraften (eller egentligen någon annan kraftform) ska subventioneras - och då jobbar jag själv inom förnybar energi.
2016 Model S P90D Ludicrous
Användarvisningsbild
Credde
Teslaägare
 
Inlägg: 528
Blev medlem: 05 aug 2019 08:00

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare Credde » 11 jan 2021 21:43

Teslaspolen skrev:Det är väl framförallt landbaserad som är billig och det som V menar i detta fall är att man vill skynda på att göra havsbaserad, som har en rad fördelar, billigare.


Man försöker att kopiera modellen man har i Danmark för offshore vindkraft då staten går in och tar en stor del av elanslutningen (typ ut till transformer stationen ute till havs). Sen kör man en auktion om, vem som kan bygga och driva vindkraftsparken billigast och leverera ström billigast.
2016 Model S P90D Ludicrous
Användarvisningsbild
Credde
Teslaägare
 
Inlägg: 528
Blev medlem: 05 aug 2019 08:00

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare NiklasTesla » 12 jan 2021 03:29

vigge50 skrev:
NiklasTesla skrev:Klart att systemet klarar V2G. Problemet är snarare att det är för få elbilar idag som har den möjligheten.

Med V2G och gridbatterier kommer man kunna klara peakbehovet bättre (vardagar morgon och eftermiddag).

Jag kanske uttryckte mig fel, rent fysiskt klarar de Säker V2G precis som de klarar solceller och batterier, ingen större skillnad. Däremot så har Zalman rätt att regler och skatter inte riktigt är utformade för V2G. Men samtidigt, du kan komma på så många varianter på vad du kommer kunna göra med V2G så det blir nog inte helt enkelt att säga när du ska betala energiskatt och när du inte ska göra det.


Låt det bara vara exakt samma regler som idag gäller för mikroproducenter av el så blir det lätt.

Mvh
Användarvisningsbild
NiklasTesla
Teslaägare
 
Inlägg: 824
Blev medlem: 07 okt 2016 21:07
Referralkod: niklas60543

Re: Kärnkraft är inte framtide

Inläggav Teslaägare NiklasTesla » 12 jan 2021 03:31

Kerjes skrev:Dagens kärnkraft är inte framtiden, men morgondagens typ Traveling wave reactor, TWR,
https://en.wikipedia.org/wiki/Traveling_wave_reactor

Med denna teknik så används uttjänt kärnavfall som bränsle och själva rektor-kärnan fungerar som långsamt brinnande ciggar, som tänds med en liten del anrikat U-235, och brinner sedan i 50 år. Rest-avfallet som blir kvar har en halveringstid på 600 år istället för dagens kärnavfall med en halveringstid på 100 000 år.

Man slår två flugor i en smäll: en ersättare för kolkraftverk (1000 av dom i Kina) och hantering av dagens kärnavfall som räcker som bränsle till TWR i 100 tals år.

Bill Gates ligger bakom företaget Terrapower som har en prototyp installerad i Kina, dock har detta stoppats p g a Trump-sanktioner.


Om det fungerar i kommersiell drift?

Mvh
Användarvisningsbild
NiklasTesla
Teslaägare
 
Inlägg: 824
Blev medlem: 07 okt 2016 21:07
Referralkod: niklas60543

Re: Kärnkraft är inte framtiden

Inläggav Teslaägare NiklasTesla » 12 jan 2021 03:44

Credde skrev:
vigge50 skrev:
Så om och om igen så skriver du här om hur otroligt billig vindkraft är, trots det så tycker du att anslutningsavgift som finns för alla som ska ansluta något till elnätet ska slopas för vindkraft. Om vindkraft nu kan producer så billigt, varför kan de då inte bara ta och betala anslutningsavgiften som alla andra? Eller är vindkraften endast billig om den subventioneras på fler olika sätt?


Vindkraft byggas redan utan subventioner i andra länder men även i Sverige. Efter nästa årsskifte har det införts en stoppregel för nya elcert-anläggningar från 2021-12-31. Elcerten är/var subventionen i Sverige och just nu är priset på 1 styck elcertifikat mycket lågt (mellan 2-3 kr). Man får 1 styck elcertifikat av svenska staten per 1 MWh producerad förnybar ström.

Jag håller absolut inte med, att vindkraften (eller egentligen någon annan kraftform) ska subventioneras - och då jobbar jag själv inom förnybar energi.


Själv älskar jag subventioner. Det är viktigt då viss bättre teknik i ett uppstartsskede är dyr innan man har tillverkar tillräckligt många enheter.
Användarvisningsbild
NiklasTesla
Teslaägare
 
Inlägg: 824
Blev medlem: 07 okt 2016 21:07
Referralkod: niklas60543

FöregåendeNästa

Återgå till Miljö

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster

Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.