Sida 1 av 1

Myndigheterna kräver höjd koldioxidskatt

InläggPostat: 11 mar 2020 10:54
av Zalman3
Myndigheterna kräver höjd koldioxidskatt.

De sex myndigheterna Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen har sedan 2016 arbetat med ett uppdrag om att öka omställningstakten. Nu presenterar de sin strategiska plan med sikte på förnybara drivmedel, energieffektiva och fossilfria fordon samt ett transporteffektivt samhälle.
Bland annat anser myndigheterna att en höjning och omfördelning av koldioxidskatten skulle ge incitament till många nya tänkbara åtgärder som minskar utsläppen i transportsektorn.
Samtidigt föreslås en utredning om investeringsstöd till ökad produktion av förnybara drivmedel. De sex myndigheterna vill även att infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom klimatmålets ramar och i linje med andra hänsynsmål.
Enligt myndigheterna går utvecklingen för transportomställningen åt rätt håll inom flera områden, men inte tillräckligt snabbt för att nå målen till år 2030 och 2045.

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/m ... oxidskatt/

Sex myndigheter har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn.
De konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.
Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Det konstaterar Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i den gemensamma rapporten Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.
Transporteffektivt samhälle är viktigt för hållbar omställning
De sex myndigheterna har följt upp omställningen av transportsektorn utifrån de tre områdena 1) förnybara drivmedel, 2) energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, samt 3) transporteffektivt samhälle. Uppföljningen visar att flera styrmedel med stor potential har kommit på plats under perioden 2016–2019 men att det behövs ökad styrning mot ett transporteffektivt samhälle, och i det en minskad användning med energiintensiva trafikslag, så som personbil, lastbil och flyg.
– En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker inte för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.
– En hållbar omställning ger också fördelar utöver minskade utsläpp. Det kan bidra till ett effektivare transportsystem, minskad miljöpåverkan och bättre hälsa, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.https://www.naturvardsverket.se/Nyheter ... rtsektorn/