Svensk el 99% fossilfri

skogsvind

Enligt senaste siffror från Statistiska Centralbyrån är svenska elproduktionen nu 99% fossilfri.

Elprod2020Q1Under första kvartalet i år hade 47 834 GWh el genererats i svenska kraftverk, varav 39% kom från vattenkraft, 33% från kärnkraft och 20% från vindkraft. Resten kom från värmekraftverk som både genererar fjärrvärme och el genom att förbränna olika slags bränslen, allt från biobränslen till kol och olja. Fast inte kol längre sedan Sveriges sista kolkraftverk hade slagit igen. Av de 3997 GWh de svenska värmekraftverken genererade under januari till mars i år kom absoluta majoriteten, 3492 GWh från förbränning av förnybara energikällor – endast 505 GWh kom från fossila energikällor som naturgas och olja.

505 av 47 834 GWh blir ganska exakt en procent. En enda procent av all svensk el under årets tre första månader kom från fossila källor.

Så sent som 2018 hade vi fortfarande 2% el från fossila källor. De fossila utsläppen har halverats sedan dess! Det är inte enbart nedstängningen av kolkraften i Värtaverket som gjort skillnad – även de andra kvarvarande värmekraftverken håller på att ställa om sin produktion.

Importen påverkar heller inte bilden då under första kvartalet i år hade vi visserligen importerat 1693 GWh el – men samtidigt exporterat sex gånger så mycket, 10 502 GWh! Det mesta av elen har vi dessutom importerat från Norge – som också har 99% fossilfri elproduktion.

 


strandTCS tre år sedan: Sveriges Elimport

Det snackas ibland om “importerad smutsig tysk kolkraftsel” – men då glömmer man att vi i Sverige knappt importerar något el öht från Tyskland. Det mesta kommer från Norska vattenkraftverk.

Bookmark the permalink.