Svensk el 99% fossilfri

skogsvind

Enligt senaste siffror från Statistiska Centralbyrån är svenska elproduktionen nu 99% fossilfri.

Elprod2020Q1Under första kvartalet i år hade 47 834 GWh el genererats i svenska kraftverk, varav 39% kom från vattenkraft, 33% från kärnkraft och 20% från vindkraft. Resten kom från värmekraftverk som både genererar fjärrvärme och el genom att förbränna olika slags bränslen, allt från biobränslen till kol och olja. Fast inte kol längre sedan Sveriges sista kolkraftverk hade slagit igen. Av de 3997 GWh de svenska värmekraftverken genererade under januari till mars i år kom absoluta majoriteten, 3492 GWh från förbränning av förnybara energikällor – endast 505 GWh kom från fossila energikällor som naturgas och olja.

505 av 47 834 GWh blir ganska exakt en procent. En enda procent av all svensk el under årets tre första månader kom från fossila källor.

Så sent som 2018 hade vi fortfarande 2% el från fossila källor. De fossila utsläppen har halverats sedan dess! Det är inte enbart nedstängningen av kolkraften i Värtaverket som gjort skillnad – även de andra kvarvarande värmekraftverken håller på att ställa om sin produktion.

Importen påverkar heller inte bilden då under första kvartalet i år hade vi visserligen importerat 1693 GWh el – men samtidigt exporterat sex gånger så mycket, 10 502 GWh! Det mesta av elen har vi dessutom importerat från Norge – som också har 99% fossilfri elproduktion.

 


strandTCS tre år sedan: Sveriges Elimport

Det snackas ibland om “importerad smutsig tysk kolkraftsel” – men då glömmer man att vi i Sverige knappt importerar något el öht från Tyskland. Det mesta kommer från Norska vattenkraftverk.

Bookmark the permalink.
 • Storapa

  Förbränning av sopor i kraftvärmeverk, räknas det som “förnybart” med hänvisning till att energin annars inte använts?

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll
   • Storapa

    Hmm, det var en ny definition för mig. Vad kan förnybart avfall bestå av och hur skiljer det sig från icke-förnybart avfall? Med tanke på att man bränner allt menar jag.

    • Edvin Jacobsson

     Bara en gissning, men eftersom vi har källsortering i Sverige så skulle förnybart avfall kunna vara wellpapp och andra träbaseraserade varor som inte blandas i hushållssoporna. Eller så kanske SCB statistik på den genomsnittliga andelen förnybar massa i hushållssoporna hehe.

    • Björn Fredriksson Möller

     Förnybart som i organiskt material som tagit upp koldioxid under sin tillväxt. Tex papper och trä där tillväxten i svensk skog de senaste ca 100 åren överstigit uttaget, dvs vi har ett nettoupptag av koldioxid i svensk skog trots att en del skördas, blir papper/kartong/pinnar/virke och slutligen eldas upp igen.

  • Björn

   Ja det är en märklig tolkning. Särskilt då all förbränning av kolväten måste upphöra om vi ska nå klimatmålen, tills dess koncentrationen i atmosfären sjunkit tillbaka till runt 350ppm (280 förindustriell nivå, 350 forskares bästa gissningar går att ha, dagens nivå: 418)

 • Marcus

  Mycket bra utveckling.
  Sen är det ju alla vi svenska elbilister som ändå lyckas köra våra bilar enbart med tysk och polsk brunkolsel. Jag har t.ex. löst detta genom att dra en 100 mil lång elkabel direkt från Polen hit till min laddbox. Solcellerna på taket har jag bara för optikens skull. ;-)

  • micjunge

   El-kabeln till Polen som du prata om leverera främst export av förnybar el till Polen, vilket i sin tur minskar CO2 utsläppen i Polen. Ett exempel är 5. maj där man under dygnet exporterade 8,3 GWh till Polen och importerade 0 GWh. Sverige är idag stor exportör av förnybar el till Tyskland, Polen, Litauen och detta ska vi vara mycket stolta över därför detta reducera direkt CO2 utsläppen på globalt plan vilket är svårt att åstadkomma från politisk håll.

   • Erik Åslund

    En rimlig hypotes är att Marcus skojade lite, på elbilshatarnas bekostnad, de elbilshatare som brukar sprida “vetenskapliga” rapporter om att elbilar skulle vara värre än fossilbilar baserat på gamla schablonvärden för utsläpp från batteritillverkning, samt laddning av bilarna med polsk, eller ännu hellre estländsk el.

    Estland har nog den skitigaste elproduktionen i Europa, av de länder det finns officiellt tillgänglig pålitlig data för i realtid. Hur mycket el vi exporterar till Finland och Litauen påverkar säkert hur mycket skitig el de producerar i Estland, och hur mycket av mindre skitig elmix de använder.

    Allt detta är resultat av i huvudsak politiska beslut. Politik, folk och marknad lever inte i från varandra isolerade världar, utan allt är sammanblandat, och påverkar varandra. Att vi har praktiskt taget fossilfri elproduktion har vi väldigt målmedveten politisk satsning att tacka, först kärnkraften, och sen när Greenpeace et al. satte käppar i hjulen för den så satsade vi stort på att subventionera värmepumpar, för att minska elanvändningen samt göra det mer attraktivt att byta ut oljeuppvärmning till att värma med värmepumpar.

    Vi har gått från att använda över 30 miljoner kubikmeter olja och motsvarande drivmedel 1970, till runt 13 miljoner kubikmeter per år, trots att vi blivit många fler, och fått väldigt mycket större köpkraft. Det är som sagt i huvudsak politiska beslut, plus till väldigt liten del vanligt folk som av egen vilja reducerat sin oljekonsumtion av altruistiska skäl, och marknaden som blivit tvingad av politiken. Marknad då alltså både producenter och konsumenter.

 • PRIUSAR

  https://etcel.se/energi/sa-forvandlas-din-svenska-el-till-smutsig-kolkraft
  Vissa elbilstillverkare säljer sin utsläppskvot för miljarder så att andra biltillverkare kan öka sin försäljning av fossila bilar med för höga utsläpp vilket inte heller är så klädsamt i miljödebatten!
  Sverige eldar upp över 800 000 ton utländska sopor i våra kraftvärmeverk med regeringens goda minne vilket inte heller är så bra för oss.

  • Erik Åslund

   Kvoterna är till för att gynna elbilstillverkning över fossilbilstillverkning, och det fungerar faktiskt. Framförallt Tesla skjuter in praktiskt taget varenda krona de drar in på sånt till att öka sin produktion, och påskynda världens omställning till hållbar energi. De tillverkare som måste betala Tesla, eller någon annan tillverkare stora summor för att överleva är inte direkt glada över det, de ser över ALLA alternativ de har för att slippa det, inklusive att själva ställa om till elbilsproduktion.

   Att tvinga fossilindustrin att vara med och betala för omställningen är ungefär så klädsam man kan göra påverkan från politiskt håll i rätt riktning. Systemet är utformat just för att gynna elbilstillverkare, och missgynna de fossilbilstillverkare som stretar emot omställning. Det är inte så att Tesla, eller någon annan som säljer sina kvoter fuskar eller utnyttjar systemet på sätt som det inte var tänkt att fungera.

   Så, i stället för att lägga extra skatt på fossilbilstillverkning, som så många väljare hatar, och dela ut stöd till elbilstillverkning, som också är extremt impopulärt bland de som inte “är med på tåget” så har man kapat bort det krånglet, och låter fossilindustrin betala direkt till elbilstillverkning. Effekten är dock densamma, förutom att man inte förlorar lika många röster till politiker som är fossilpositiva.

   Det är väl in i h-vete mycket bättre att soporna eldas här med god avgasrening och energin de representerar tas hand om effektivt och kommer till väldigt god nytta, än att de dumpas i landfills, där de läcker metan, eller eldas utan rening, eller omhändertagande av energin? I en redan perfekt värld kan man enbart göra bra saker, men vi lever inte i en perfekt värld. Det är ju inte så att de sopor vi importerar skulle sluta generas eller tas om hand på bättre sätt om vi skutade importera dem.

   • PRIUSAR

    Norge som har 6912 miljarder i sin oljefond skulle säkert ha råd med Finska pannor att elda Upp sina egna sopor i och inte behövt skicka dem till Sverige där vi släpper ut förorenat vatten från rökgaskylningen i vår största dricksvattentäckt Mälaren på flera orter!
    En som tror att pannor som placeras i Norge nog kunde få samma rökgasrening som i Sverige om man köper pannor från Finland!
    Med 2400 nybyggda kolkraftverk så får man i alla fall avsättning för sin producerade el med alla subventionerade elbilar som tillverkas.
    https://klimatsans.com/2018/09/01/2-400-nya-kolkraftverk-planeras-till-2030/