Leasing-lexikon

1:a förhöjd avgift

Ibland så betalar man en första förhöjd avgift när man tecknar ett nytt leasingavtal. Hos vissa finansbolag så kan man välja att periodisera den avgiften över en längre period. Det är inget krav att betala en första förhöjd avgift. Momsen på avgiften är avdragsgill till 50% vilket är en stor fördel.


Avdragsförbud

Du har endast rätt att dra av halva momsen när du leasar din bil och inte vid köp. Det är endast bilhandlare, uthyrningsverksamheter, persontransportföretag och körskolor som får dra av moms. Avdrag gäller för både leasingavgiften som betalas per månad och första förhöjda avgiften.


Bonus-Malus leasing

Den 1 juli 2018 infördes en ny vägskatt vid namn bonus-malus. Det innebär att bilar som är miljövänliga gynnas och bilar som har sämre klimatpåverkan blir dyrare att äga de första 5 åren. En leasingbil som har låga utsläpp får bonus upp till 60 000:- vid inköpet, Det påverkar leasingkostnaden väldigt positivt. Väljer du att köpa en bil med höga utsläpp så får högre skatt med upp till flera tusenlappar per år. Kom ihåg att systemet träder i kraft 1/7 2018 vilket betyder att bilar som redan är i trafik inte påverkas av ändringen.


Drivmedelsförmån

Om ditt företag även betalar för drivmedlet så blir ditt förmånsvärde högre, det kallas för drivmedelsförmån. Förmånen värderas enligt skatteregler * 1,2 marknadsvärdet inkl moms. Låter det krångligt? För att förenkla så blir kostnaden per mil lägre än om man kör egen bil.


Förmånsbeskattning

Om du använder din leasingbil för privat bruk så har du en förmån från företaget. Förmånen du får från företaget är skatteskyldig och kallas för förmånsbeskattning.


Förmånsvärde

Om du använder företagets leasingbil privat så räknas det som en förmån och ska förmånsbeskattas. Förmånsvärdet räknas ut baserat på bilens pris och vilken utrustning bilen har. Efter 1/7 kommer tjänstebilsförare även få betala för vägskatten i förmånsvärdet bland annat.

Leasingbil

Leasingbil är en bil som leasas av ett företag men används även för privat bruk. Leasingbilen är en förmån för den anställde som i sin tur betalas inkomstskatt för att använda den.


Leasingtagare och leasinggivare

Det företag som leasar bilen från finansbolaget kallas för leasingtagare. Finansbolaget som leasar ut bilen kallas för leasinggivare. Leasingtagaren äger alltså inte bilen utan betalar för nyttjanderätten.


Leasingavgift

Leasingavgiften kan också kallas för leasinghyra, det är den avgift som företaget betalar varje månad för leasingbilen till leasinggivaren. Momsen på leasingavgiften är avdragsgill till 50%.


Leasingavtal

När leasinggivaren och leasingtagaren sluter ett avtal om leasingbilen så kallas det för leasingavtal. I avtalet så finns detaljer om leasingen så som restvärde, avtalstid, leasingform samt andra förutsättningar för leasingen.


Leasingtid / leasingperiod

Leasingperiod är den period som leasingavtalet gäller. Normalt och vanligast är avtals som sträcker sig på 36 månader men det finns också kortare avtal och längre. 36 månader brukar passa bra då ofta garantitider har samma tid samt att man kan räkna ut ett bra värdet på bilen efter den tiden.


Leasingspärr

Finansbolaget (Leasinggivaren) äger leasingbilen men företaget (Leasingtagaren) betalar för nyttjanderätten. För att inte bilen skall kunna säljas eller hyras ut utan samtycke från Leasinggivaren så markeras bilen med en såkallas Leasingspärr i bilregistret under perioden.


Långtidshyra

Vissa kallas leasing för långtidhyra. När vi pratar om långtidshyra så innebär de att man hyr en bil under en längre period men med kortare bindningstid än vad en leasing är. Långtidshyra används ibland till en person som är provanställd eller väntar på sin leverans av ordinarie leasingbil.


Marknadsvärde

Efter en leasingperiod så kan man få möjligheten att köpa ut bilen från finansbolaget (Leasinggivaren). Priset baseras av skattebestämmelser på bilens såkallade marknadsvärde. Vi rekommenderar att man har ett värderingsintyg på fordonet för säkerhetsskull vid eventuell förfrågning från Skatteverket.


Miljöbil

En miljöbil är en personbil, husbil, lätt buss eller lastbil som drivs med miljöbränsle, biogas, etanol el eller andra förnybara drivmedel. Gränsen för vilka fordon som klassas som miljöbilar bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. För dig som väljer att leasa en miljöbil ger nuvarande skatteregler ett reducerat förmånsvärde. Den 1 juli är startdatum för den nya fordonsskatten Bonus-malus som gäller för nyinköp av bilar.

Momsavdrag för driftskostnader

Om leasingbilen används i företagets momspliktiga verksamhet är momsen på driftkostnader avdragsgill. Ett exempel på detta är om ett städbolag har en servicebil som behöver service eller annat underhåll.


Momssmittad bil

Har du hört begreppet förut? En bil är momssmittad när den ägts tidigare av en privatperson och där momsen redan är betald. Eftersom att momsen är betald så är därför heller inte momsen avdragsgill. Detta kallas för momsmittad. Kan vara värt att dubbelkolla detta en extra gång om du väljer att leasa en begagnad bil.


Nedsatt förmånsvärde

Du kan få nedsatt förmånsvärde av 2 anledningar:

1: Om du åker mer än 3000 mil om året i tjänsten reduceras förmånsvärdet ner till 75% av ursprungsvärdet.

2: Om du kan visa att bilen används privat högst 10 ggr/år och körsträckan är max. 100 mil utgår inget förmånsvärde alls.


Restvärde

Restvärde är det värde som bilen står i efter avtalstiden hos finansbolaget. Man kan också likna det med att det är skulden som är kvar hos finansbolaget. Exempel: Bilens nypris 134900:- Restvärdet efter 36 månaders leasing är 52% dvs 70148:- är restvärdet. Väljer du operationell leasing så har du garanterat restvärde från finansbolaget.


Skattebefrielse

Tidigare har man fått fem år skattebefrielse om man har en bil som har lågt utsläpp. Från 1 Juli så ersätts befrielsen från fordonskatt med Bonus för nyinköp  av personbil, husbil, lätt buss eller lastbil med mycket låga utsläpp. Högsta bonus är 60 000 kronor för en ny bil med nollutsläpp. Bilar som redan är i trafik påverkas inte av den Bonus-malus-systemet.

 

Undantag från förmånsbeskattning

Om du använder företagets bil för privat bruk endast vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil så uppstår ingen bilförmån. Detta kallas för Undantag från förmånsbeskattning och är inte speciellt vanligt bland billeasing.


Tjänstebil

Uttrycket tjänstebil har från början används endast när ett företag använder sina bilar uteslutande för tjänstkörning tex. posten, polis och ambulanser. Begreppet används i folkmun när en anställd har en leasingbil eller förmånsbil.  De flesta i bilbranschen använder begreppet tjänstebil för förmånsbilar och billeasing i allmänhet.


Trängselskatt

Trängselskatt betalar man vid betalstationer i storstäderna Stockholm och Göteborg samt vid vissa broar i Sverige. Den 1 Januari 2018 gjordes en ändring som betyder att trängselskatten ska förmånsbeskattas av föraren. Det innebär att föraren får betala trängselskatt för den privata körningen ur egen plånbok. Beloppet som beskattas är det faktiska belopp som arbetsgivaren betalar till Transportstyrelsen.


Undantag för “lyxbilar”

Bilar som kostar mer än 7,5 prisbasbelopp räknas för skatteverket som lyxbil i Sverige. Väljer du att leasa en lyxbil så läggs 20% av det överskjutande beloppet till på förmånsvärdet.

Utköp av leasingbil

När leasingperioden är slut så finns i många fall möjligheten till att köpa ut bilen som du leasat. Skattemässigt så räknas det som ett vanligt bilköp med 0% avdragsgill moms som vid andra bilköp.