Placering

posinlane

Flera Teslaförare har anmärkt att autopiloten håller bilen mer till vänster i filen än de själva brukar göra. Vissa har till och med kallat det “obehagligt långt till vänster”. I verkligheten håller autopiloten bilen exakt centrerad i filen – det är människor som brukar framföra bilarna lite mer förskjutet åt höger. Se diagrammet ovan som jämför bilens position i filen när människor resp autopiloten styr.

Är man van vid bilens “normala” position när man kör, och alla andra runt om kring kör så, kan en bil i filens geometriska mittpositionen upplevas som “åt vänster”. Frågan är vilket är att föredra: att styra bilen “rätt” – eller så som människor brukar göra? Skulle Tesla Motors justera autopiloten så den höll samma position i filen som människor gör skulle den upplevas bättre – men skulle i själva verket bli osäkrare och utnyttja filbredden mindre optimalt.

Anledningen till att människor kör bilar en aning till höger om filens mitt är nog att föraren inte sitter mitt i bilen utan på vänster sida. Då blir det svårt att exakt uppfatta bilens position och styra millimeterrätt. Autopilotens kamera sitter däremot mitt på bilen, vid backspegeln, och dess dator beräknar bilens position mer exakt än människor.

Diagrammet presenterades av Sterling Anderson, utvecklingschefen av Teslas Autopilot program på en konferens vid MIT. Han berättade då också att autopiloten är igång även när det är människan som kör bilen. Den samlar in data från sina sensorer och jämför hur den själv skulle ha kört mot vad människan gjorde i samma situation – den lär sig genom att studera dig. Det är så de också fick fram datat till diagrammet.

En annan intressant aspekt av denna ständiga övervakning är att Tesla Motors även har siffror över antalet olyckor, som visar att det inträffar 50% färre krockar när autopiloten styr än annars. (Å andra sidan används autopiloten mest på motorväg, medan de flesta olyckor väl inträffar i stadstrafik?)

Ibland är autopiloten räddaren i nöden:

Ibland… inte:

Autopiloten är inte ofelbar, precis som människor inte är det. Men vilka situationer den och vi kan hantera skiljer sig markant. Det är därför den bästa kombinationen är en symbios mellan autopilot och människa. De som aldrig har kört en Tesla med autopilot tror att det är så här man gör:

Och så hör man moralpredikningar om att det är farligt. Men i själva verket är det inte så autopiloten används av sina ägare. Utan snarare som på flygplan, att autopiloten tar hand om finliret med att hålla bilen mitt i filen (exakt mitt i, som vi såg ovan) medan människan övervakar trafiksituationen i stort. Den arbetsfördelningen ter sig naturligt efter bara några kilometers färd första gången med autopiloten på. Teslas nuvarande autopilot handlar inte om att ersätta föraren, utan att hjälpa den, att framföra bilen i en symbios mellan människa och maskin. Där båda gör det de är bäst på. Det är då man kommer fram till sitt resmål trafiksäkert och utvilat även efter långa åkturer på motorväg.

Tagged , . Bookmark the permalink.