Placering

posinlane

Flera Teslaförare har anmärkt att autopiloten håller bilen mer till vänster i filen än de själva brukar göra. Vissa har till och med kallat det “obehagligt långt till vänster”. I verkligheten håller autopiloten bilen exakt centrerad i filen – det är människor som brukar framföra bilarna lite mer förskjutet åt höger. Se diagrammet ovan som jämför bilens position i filen när människor resp autopiloten styr.

Är man van vid bilens “normala” position när man kör, och alla andra runt om kring kör så, kan en bil i filens geometriska mittpositionen upplevas som “åt vänster”. Frågan är vilket är att föredra: att styra bilen “rätt” – eller så som människor brukar göra? Skulle Tesla Motors justera autopiloten så den höll samma position i filen som människor gör skulle den upplevas bättre – men skulle i själva verket bli osäkrare och utnyttja filbredden mindre optimalt.

Anledningen till att människor kör bilar en aning till höger om filens mitt är nog att föraren inte sitter mitt i bilen utan på vänster sida. Då blir det svårt att exakt uppfatta bilens position och styra millimeterrätt. Autopilotens kamera sitter däremot mitt på bilen, vid backspegeln, och dess dator beräknar bilens position mer exakt än människor.

Diagrammet presenterades av Sterling Anderson, utvecklingschefen av Teslas Autopilot program på en konferens vid MIT. Han berättade då också att autopiloten är igång även när det är människan som kör bilen. Den samlar in data från sina sensorer och jämför hur den själv skulle ha kört mot vad människan gjorde i samma situation – den lär sig genom att studera dig. Det är så de också fick fram datat till diagrammet.

En annan intressant aspekt av denna ständiga övervakning är att Tesla Motors även har siffror över antalet olyckor, som visar att det inträffar 50% färre krockar när autopiloten styr än annars. (Å andra sidan används autopiloten mest på motorväg, medan de flesta olyckor väl inträffar i stadstrafik?)

Ibland är autopiloten räddaren i nöden:

Ibland… inte:

Autopiloten är inte ofelbar, precis som människor inte är det. Men vilka situationer den och vi kan hantera skiljer sig markant. Det är därför den bästa kombinationen är en symbios mellan autopilot och människa. De som aldrig har kört en Tesla med autopilot tror att det är så här man gör:

Och så hör man moralpredikningar om att det är farligt. Men i själva verket är det inte så autopiloten används av sina ägare. Utan snarare som på flygplan, att autopiloten tar hand om finliret med att hålla bilen mitt i filen (exakt mitt i, som vi såg ovan) medan människan övervakar trafiksituationen i stort. Den arbetsfördelningen ter sig naturligt efter bara några kilometers färd första gången med autopiloten på. Teslas nuvarande autopilot handlar inte om att ersätta föraren, utan att hjälpa den, att framföra bilen i en symbios mellan människa och maskin. Där båda gör det de är bäst på. Det är då man kommer fram till sitt resmål trafiksäkert och utvilat även efter långa åkturer på motorväg.

Tagged , . Bookmark the permalink.
 • Filip

  Konstigt. Jag trodde att människan låg mer till vänster eller iaf jag. Jag har sämre koll på den högra sidan så därför försöker jag att alltid ha lite marginal och ligga lite till vänster istället.

  • Surfaren

   Jo men Teslan är så jäkla bred så du törs inte ligga så långt till vänster. ;)

   • Simon

    Teslan ligger väl både långt till höger och vänster samtidigt.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Anledningen till människans “utsmetade” placering i filen (kurvan inte koncentrerad i mitten utan mer utspridd) är nog just det du säger, att man vill ha lite marginal när det tex finns någon bil i filen bredvid. Finns det tex en bil i filen till höger håller man lite mer åt vänster i filen och tvärtom. Autopiloten har inte detta beteende än så länge, utan håller samma position i filen oberoende av vad som finns i filerna bredvid.

  • Simon

   …utom när det är mötande trafik. Hellre nudda dikeskanten än en mötande bil.

 • Martin T

  Att alltid ligga perfekt i mitten låter lite som en mardröm för vägen, då kommer den alltid att slitas på samma ställe och underhåll måste ske oftare. Men å andra sidan så är det antagligen inget problem förrens alla lastbilar också har autopilot.

  • Johan Gustavsson

   Nja, det är mängden trafik som sliter ner asfalten. E18 Karlskoga Örebro har ett parti som passar perfekt i personbilars spårvidd, men mindre bra för lastbilar spårvidd. Så vikten är inget större problem.

  • Elbilisten

   Målade streck på asfalten är ofta nästan bortslitna i kurvor när de fortfarande är tydliga på raksträckor. Man kunde kanske även anpassa övergångsställen efter autopiloters centrering i filen. Ja, just det, AP ska ju bara användas på motorväg där det inte finns övergångsställen. Men mindre underhåll av vägmarkeringar skulle kanske kompensera lite för ökad tendens till spårbildning.

   Den dagen vi pga AP får större problem med spårbildning än vi har i dag kan man ju vid varje ommålning på bredare vägar flytta markeringarna 0,5 – 1 meter i sidled.

 • Tomas Ekenman

  Normalt skär människor kurvor lite vilket inte Teslan gör. Alldeles norr om Södertäljer på E4 Norrgående blir det riktigt obehagligt eftersom alla andra skär så mycket att de går in i nästa fil. Antar att nästa generation anpassar sig till övriga trafiken.

  Jag har också märkt att bara för att Teslan tycker den ligger mitt i vägen så gör den inte alltid det. Det är bara om linjerna är oklanderliga och det är de inte överallt på E4 runt Stockholm. Bättre när man kommer förbi Nyköping och söderut och Uppsala norrut.

 • Björn

  Tesla ägare ligger väl alltid till vänster redo för omkörning. Eller blandar jag ihop det med förare av bilar med en bokstavskombination