De självkörande bilarna börjar bli duktiga

Cruise_bolt_hires~01

De självkörande bilarna börjar bli riktigt duktiga på att köra bil. Hur pass duktiga fick vi en inblick i genom vägverket DMV i Kalifornien. Delstaten tillåter bolag att testa självkörande bilar på deras gator – mot att bolagen måste rapportera in alla inträffade olyckor och incidenter.

Som vi rapporterat om tidigare berodde alla inträffade olyckor med självkörande bilar på mänskliga fel. De 18 gånger självkörande bilar krockade i Kalifornien i fjol var alla den andra bilens fel. Oftast blev bilarna påkörda bakifrån, människor som inte var beredda på att den självkörande bilen pliktskyldigt stannar vid alla stoppskyltar, lämnar företräde, etc. Ibland körde de om den självkörande bilen för snävt och råkat få med sig några av dess utskjutande sensorer. Och en gång cyklade en full cyklist rätt in i en helt stillastående självkörande bil.

Nu har bolagen även rapporterat in alla incidenter – tillfällen då teknikern som övervakade självkörande bilen fick rycka in för att undvika en olycka. Hittills var alla självkörande bilar tvungna att även ha en människa bakom ratten, beredd att ta över om tekniken skulle fallera. (Från och med Juni i år kommer de slippa ha det och kan testa självkörande bilar utan mänsklig backup.)

Flera tidningar har rapporterat om dessa siffror bolagen har rapporterat in, jämfört dem i tabeller och korat “vinnare” och “förlorare”. Tittar man på de inlämnade rapporterna inser man dock att det går inte att jämföra så lätt. Ordspråket “skit in skit ut” gäller tyvärr även dessa siffror.

Bäst jobb gjorde Waymo som lämnade in en väldigt väl skriven rapport. Waymo är ägd av Google och utvecklar Googles självkörande bil. De är bland de äldsta “i gamet” och har hållit på med självkörande bilar i 10 år. Waymos bilar har i fjol kört sammanlagt över 600,000 svenska mil i 20 olika städer. I Kalifornien körde deras testbilar sammanlagt drygt 56,000 svenska mil. Under dessa mil fick människan bakom ratten rycka in 63 gånger.

63 gånger på 56,000 mil, det blir nästan 900 mil mellan varje behov av mänsklig korrigering. En genomsnittlig svensk bil kör drygt 1200 mil per år, vilket skulle innebära att du skulle behöva ta över ratten ungefär en gång per år från din självkörande bil. Resten av året skulle den köra perfekt, helt självt.

Det är långt ifrån hur folk uppfattar och tror om självkörande bilar. Men utvecklingen har också varit ofattbart snabb. För bara två-tre år sedan var självkörande bilar fortfarande mycket mindre pålitliga.

Tittar vi närmare på de 63 gångerna Waymos chaufförer fått ingripa -och det kan vi för deras rapport är väldigt utförlig- kan vi se att 13 av gångerna gick hårdvaran sönder. Det är ju ändå testsystem med lösa sensorer och sladdar, vi hoppas de kan minska dessa siffror med framtida “skarp” hårdvara. Mjukvarubuggar stod för 9 av de 63 incidenterna. 16 av gångerna berodde på “problem för sensorerna att uppfatta sin omgivning” (på ren svenska dåligt väder). Kvarvarande 25 gångerna var sådana händelser som man egentligen tänker på när man tänker på fel självkörande bilar begår: att de svänger fel eller beter sig fel i trafiken.

Waymo har sedan kört de uppkomna situationerna i simulator efteråt för att analysera vad som har gått fel och förhoppningsvis förbättrat sina programvaror därefter. Skulle människan inte ingripit skulle de flesta olyckorna resulterat i endast mindre plåtskador. De har till och med uppgett att genomsnittliga tiden innan dess förare ingrep var 0.91 sekunder. Troligtvis världens tråkigaste jobb, där du åker med självkörande bilen i ett år och jobbar i 0.91 sekunder 🙂

Även bolaget Cruise som ägs av biljätten General Motors lämnade in en imponerande rapport. Deras självkörande bilar har kört sammanlagt 20,000 svenska mil på San Franciscos trafiksjudande gator. På dessa 20,000 mil fick människan ingripa 105 gånger. Till synes en betydligt sämre siffra än Waymos. 105 ingripanden på 20,000 mil ger ju ett ingripande var 190:e mil (vilket skulle betyda genomsnittsbilisten får gripa in 6 gånger per år, en gång varannan månad). Men Cruise listade alla ingripanden – även de där människan tog över ratten “för säkerhets skull”. De gör inte samma viktning av incidenterna som Waymo. De flesta av gångerna angav de “precautionary takeover”, försiktighetsövertagande som orsak. Hur många av dessa som verkligen behövdes? Vem vet? Men betydligt bättre än de råa siffrorna ger sken av. (En annan anledning att läsa deras rapport är att de listar namnen på sina bilar. Vad sägs om “bolty mcboltface”, “gnatcatcher”, “snaildarter”, “toaster” och andra fantasifulla namn?)

Sämst rapport lämnades in av Nvidia. Processortillverkaren håller även på med en egen självkörande bil projekt, som vi rapporterat om tidigare. De säger sig ha kört 80 svenska mil och behövt ingripa 109 gånger. Katastrofsiffror? Nej, inte om man läser deras tvåsidiga rapport där de skriver att med “ingripande” räknar de även när de stängt av datorn efter lyckad provtur och människan tog över ratten igen. 🙄 De flesta av deras provkörningar var mindre än en mil långa, så många små provkörningar med avstängning på slutet blir ju många “ingripanden”. Totalt meningslösa siffror, dock.

Så hur gick det för Tesla då? Har de också lämnat in rapport? Ja, det har de. Tesla har kört… 0 km med självkörande bilar i Kalifornien i fjol. Därmed utropade många tidningar Tesla till förlorare.

Fast Tesla utvecklar sina självkörande bilar på ett helt annat sätt än de andra. Istället för att ha en handfull testbilar som kör runt med tekniker bakom ratten använder de sig av hundratusen vanliga bilar där mjukvaran agerar som “baksäteschaufför”. Alla Teslor levererade i fjol hade alla nödvändiga sensorer och datorer redan på plats. Teslas inlämnade rapport beskriver hur mjukvaran körs i “skuggläge”, alla kameror och sensorer är på och levererar data till bilens dator som kontinuerligt fattar beslut hur den skulle ha framfört bilen i den trafiksituationen – sedan jämför den med hur människan gjorde i samma situation och lär sig av det. Istället för att behöva köra i veckor i olika trafiksituationer kan Tesla inom några timmar få reda på om en mjukvaruändring har varit till det bättre eller inte. De skickar ut mjukvaran trådlöst till bilarna och kan inom några timmar få inte bara in mer kördata än det skulle tagit ett dussin testbilar åratal att samla in – utan även från världens alla hörn, med olika trafikregler, skyltning och väderförhållanden. Bilarnas ägare lägger inte ens märke till att deras bilar är del av en enorm testflotta. Tesla kan dessutom utföra testerna med överlägsen säkerhet då bilarna aldrig utsätts för några risker. Även om mjukvaran fattar fel beslut i någon situation blir det aldrig farligt för varken passagerarna eller omgivningen, i och med att det inte är mjukvaran som kör. Tvärtom kan datorn enkelt identifiera situationer där den har tagit fel beslut och jämföra med “facit”, hur en riktig människa gjort i exakt samma situation.

Därför har Tesla inte använt sig av någon testflotta enligt lagens definitioner i Kalifornien i fjol. De har inga särskilda testbilar då alla Teslor kan agera som sådana. Det regelverk vägverket DMV i Kalifornien har tagit fram är till för traditionella små testflottor. Du specialbestyckar några bilar och kör runt och testar med dem. Inget annat bilföretag än Tesla säljer redan idag bilar fullt utrustade för autonom självkörning. Inget annat bilföretag än Tesla har redan hundratusentals “testbilar” ute i verklig trafik. Inget annat bilföretag har Teslas kapacitet att snabbt testa sina mjukvaror i verkliga livet runt om hela världen. De bara önskar de kunde det.

 


TCS ett år sedan: Självkörande Bolt

För ett år sedan släppte GM ägda Cruise automation ett YouTube-klipp som effektivt demonstrerade hur pass avancerad deras självkörande bil är. Lättheten den tar sig an San Franciscos trafikerade gator är imponerande.

Tagged . Bookmark the permalink.