Fossilbränslefritt Stockholm

I tisdags var Tesla Club Sweden inbjudna till två event på Stockholm Stadshus.

Då vi ganska nyligen har blivit invalda som medlem av Stockholms stads Klimatpakten PLUS var vi först välkomna till ett rundabordssamtal med Stockholm stads klimatchef Björn Hugosson. Tillsammans med tjugotalet andra representanter av stor- och miljöföretag diskuterade vi där hur transporter i Stockholms stad kan bli fossilfria.

Stockholms stad har satt som mål att staden ska bli fossilbränslefritt till år 2040. Men inte enbart bilar. Uppvärmning, alla transporter till lands, sjöss och luften, allt. Stockholms kommun själva ska bli helt fossilbränslefria redan tio år tidigare, år 2030.

Samtalen handlade mycket om de målen som de har satt upp (och som ska röstas igenom i början av nästa år), hur de redan idag påverkar stadens inköpsrutiner och hur stadens företag kan hjälpa till. Inom transporter kommer mycket satsas på elbilar, biogasbilar och andra biobränslen som tex biodiesel. Fossilfritt betyder alltså inte automatiskt elbil. Vätgas nämndes däremot knappt.

För att illustrera dagens problem berättade jag dock om vilka äventyr jag gick igenom när jag försökte ta mig till mötet så miljövänligt som möjligt.

bring

Ett intressant projekt som presenterades under mötet var sättet Bring och Ragn Sells samarbetar i innerstaden, #älskadestad. Hur ska man få leveranser av post och hämtning av sopor bli så miljövänliga som möjligt? Försöka byta ut dieseldrivna postbilar och sopbilar mot el-dito? Visst, det är ju ett steg i rätt riktning. Men resultatet är ändå bilar som körs tomma halva tiden.

Lösningen Bring och Ragn Sells har kommit upp är följande: Bring levererar posten till en central hub i innerstaden. Därifrån skickas den ut till addressaterna med pyttesmå eldrivna lastbilar – som Ragn Sells kör. Samma elbil som levererar posten tar också med sig kundens sopor tillbaka. En enda tyst ellastbil gör två gamla diesellastbilars jobb. Som dessutom kan ta sig in på gator diesellastbilarna inte ens kunde drömma om beträda. Samma sak på eftermiddagen, lastbilen som samlar ihop paket företagen vill skicka samlar också ihop deras sopor. (Soporna är pga bestämmelser endast torrsopor än så länge, kartonger och liknande.)

Genom att få två vitt olika bolag att samarbeta fick man förutom mindre utsläpp och bättre miljö även bättre service, nöjdare kunder och tystare gator på morgonen.

blåhall

Efter detta “VIP-möte” var så dags för Stockholms Klimatpakt ordinarie möte i Stadshusets Blå Hallen. Stockholms Klimatpakt samlar företag som aktivt vill göra skillnad i miljöfrågan. Representanter för de över 200 medlemsföretagen fick lyssna på föredrag från olika företag om hur de har lyckats få ner deras fossila fotavtryck. Förutom Ragn Sells och Brings samarbete presenterades det även andra smarta klimatlösningar. Stockholms stad presenterade även sina planer på att bli fossilbränslefria.

garbattre

Kanske intressantaste föreläsningen gavs dock av Svante Axelsson som är nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige. Han menade att klimatarbetet går bättre än vad folk hade vågat tro! Han såg ett tydligt trendbrott ungefär vid Parisavtalet.

Innan dess ojade sig folk och makthavare mest när klimatarbetet kom på tal. Att det blir dyrt och behöver uppoffringar. Men strax innan Parisavtalet hände det någonting. Nyheter om sjunkande priser på solceller, batterier och annan miljöteknik blev uppmärksammade. Massor av nya företag startade. Plötsligt såg folk inte uppoffringar utan affärsmöjligheter i miljövänlig teknik.

De miljömålen Sverige och andra länder har satt upp har ofta redan överträffats. EU-s utsläppsmål för 2020? Uppnåddes redan 2014. Likaså Sveriges mål för andel förnyelsebar energi. Utan att gemene man hade egentligen märkt av det. På skoj brukar han fråga folk hur mycket har du lidit, hur många uppoffringar behövde du göra för att landet skulle uppnå sina miljömål i förtid? Folk förstår inte vad han menar. Miljövänligare val väljs allt oftare nuförtiden för att de är bättre och billigare, inte för att man är tvungen. Det dåliga samvetet man hade i början av 2010-talet att “man borde göra något för miljön” har nu bytts till glädje “vi vill göra mer”! Svante Axelsson siade att om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu kommer sista fossilbilen säljas år 2026, och år 2050 är hela världen fossilbränslefritt.

Han namngav Elon Musk som den person som satte igång det hela. Tesla som visade att man kan bygga bilar utan fossilavgaser, man kan bygga billiga batterier, billiga solceller. Andra stora, etablerade företag fick reagera när uppkomlingen visade att det går om man vill.

Nu när Tesla Club Sweden även är medlemmar i nationella Initiativet Fossilfritt Sverige hoppas vi kunna påverka inte enbart Stockholm utan hela Sverige så de sista hindren röjs för elbilar och elbilister.

 


Anmäl dig till Tesla Club Swedens jullunch den 30 november på Sundby Gård strax söder om Stockholm! Klockan 11:30 startar vi med glögg och sedan hugger vi i från kl. 12:00 till 14:00. Pris är 395 kr/person plus drick. Anmäl dig på forumet!

Tagged , . Bookmark the permalink.
 • Claes

  …Och igår sades det på nyheterna att om svensken tar flyget till New York så släpps det ut mindre växthusgaser än om samme svensk tar bussen till Säffle. Och om svensken äter brasilianskt nötkött => mindre växthusgaser än om samme svensk äter bönor från Gotland istället. De som räknar på Sveriges växthusgasbidrag kan starkt ifrågasättas!

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Just det galna räknesättet var ett av punkterna som diskuterades och togs upp som avskräckande exempel. I de beräkningarna tas bara med de SVENSKA utsläppen, dvs flygets utsläpp tills den lämnar landet. Sen att den flyger hela vägen till New York räknas liksom inte med. Beräkningen räknar alltså SVERIGES växthusgasutsläpp, inte SVENSKARNAS. Viss skillnad ibland.

   • G F

    Samma sak med diagrammet ovan, man slår sej för bröstet att Sverige minskat sina utsläpp över förväntan. Samtidigt som ökningen av utsläpp utomlands på grund av vår ohämmade konsumtion ökat betydligt mer än så under samma period. Sanningen är att vi för en stor peng flyttat vårt miljöproblem till länder som verkligen inte kan ta hand om dem. .:(

    • Niklas Z

     Ja, men i så fall bör man även “räkna bort” på grund av att vi besparar andra länder en del av sina utsläpp genom att vi producerar varor i Sverige som de köper.

     • G F

      Helt rätt, men det gjorde vi innan också så den påverkar inte så mycket när vi ser till förändring, men vår kraftiga konsumtionsökning gör det. SCB http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/utslapp/

      Exempelvis minskade soporna i Stockholm under ekonomikrisen 2008 totalt med 30%!!!

      SVT: “Det främsta skälet till varför vi svenskar konsumerar så mycket som vi
      gör just nu handlar om att vi helt enkelt har den ekonomiska möjligheten” vi gör det för att vi är uttråkade och för att skryta, vilka kläder vi bär, bilen som vi kör!
      https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-konsumerar-svenskar-just-nu

     • Niklas Z

      Ingen av länkarna motsäger det jag skrev. Om det är så att vår import ökat mycket mer än vår export så är det som du skriver. Det kanske är så, men Sverige är en av världens största exportnationer, räknat per capita. Så vår förhållandevis rena produktion kommer andra till gagn.
      Att man kan ifrågasätta mycket konsumtion är inget jag invänder mot. Exempelvis gick det tydligen rätt bra med folkhälsan tidigare, när nötköttskonsumtionen var påtagligt lägre än idag.

     • FN

      Nog är det så att konsumtionen ökar i en högkonjuktur, men det kan ju också vara så att man investerar i varor som initialt ökar utsläppen för att hamna bättre till längre fram, exv. köpa en elbil (eller solceller, snålspolande kran, energieffektiva vitvaror, mer isolering i huset).

   • Claes

    Visst kan man räkna så om man vill…
    …men skriver man en sådan tabell så blir det garanterat missförstånd.
    Svenskar är dock riktiga miljöbovar, se länk.
    http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020

  • Top 12

   Dom har väl tänkt sig att det är ok att sprida ut växthusgaserna utomlands för det behöver de inte räkna som Sveriges utsläpp. ;).?