Myten om kolkraft

Alla har vi hört myten om att elbilar inte är miljövänliga för elen framställs av smutsig kolkraft. I alla fall i utlandet. Hur är det egentligen med det där?

Idag la vi till ännu en myt till vår populära sida “elbilsmyter“:

-Jaja, i Sverige har vi vattenkraft så elbilar är utsläppsfria. Men i utlandet framställs el i smutsiga kolkraftverk! Där är elbilar lika smutsiga som bensinbilar för de körs på smutsig kolkraft! Istället för avgasröret kommer avgaserna ut i skorstenen på kolkraftverket!

Även om elbilen körs på fossilt framställt el förbrukar den mindre energi än bensinbilar för elmotorer är mer effektiva.

Mytens ursprung: Kolkraftverk framställs -med rätta!- som miljöbovar. Hur kan man då hävda att en elbil som drivs med smutsigt el från kolkraftverk skulle vara miljövänlig?

Varför myten inte stämmer: Naturligtvis är en elbil som drivs med el framställd i en kolkraftverk inte utsläppsfri. Men den släpper ändå ut mindre föroreningar än motsvarande bensinbil pga att den kräver mindre energi för att förflytta sig. Den nöjer sig med väldigt små mängder av den smutsiga elen för att komma fram.

Union of Concerned Scientists har gjort en grundlig utredning om elbilars fossilutsläpp. De kom fram till att en elbil som körs på genomsnittlig amerikansk elproduktion genererar utsläpp motsvarande en bensinbil med 0.4 liter per mils förbrukning, räknat “wells-to-wheels” dvs inklusive alla steg från källa till fordonet. I North Dakota, delstaten med allra högsta andel kolkraft i hela USA och därmed den smutsigaste elen i hela USA, genererade en elbil utsläpp motsvarande en bensinbil med 0.7 liter per mils förbrukning.

Som bensinbilar med prestanda motsvarande Tesla Model S brukar nämnas Porsche Panamera S (0.87 liter per mil), och BMW M5 (0.99 liter per mil).

Så till och med i länder med de allra smutsigast framställda kolkraftselen är det en miljövinst att köra Tesla Model S jämfört med jämbördiga bensinbilar. I Sverige med vårt fossilfritt framställda elektricitet är det naturligtvis en enorm miljövinst.

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.