Nationella snabbladdarnät

I Norge föreslår Transnova att det ska byggas 385 nya snabbladdstationer för elbilar fram till 2017, rapporterar Norsk Elbilförening. Hela Norge skall täckas in enligt förslaget, med ca 5 mil mellan varje laddstation. Kostnaden för projektet beräknas till 150 miljoner kronor.

De beräknar att i slutet av 2016 kommer det att finnas 75 000 elbilar i Norge, så dagens nät av ca 100 snabbladdstationer kommer behöva byggas ut kraftigt.

Snabbladdstationerna skulle vara av betaltyp -dvs inte gratis som Tesla Motors nät av Superchargers- men en enda betalkort skulle passa till alla stationer istället för dagens djungel av olika medlems- och abonnemangskort.

Tittar vi på andra sidan Östersjön har Estland redan ett nationellt snabbladdarnät med 163 ChaDeMo snabbladdare spridda över hela landet. Medelavståndet mellan laddarna är ca 4 mil.

Sverige har i dagsläget inga planer på något nationellt snabbladdarnät. Dessutom är de snabbladdstationer vi har idag koncentrerade till Stockholm-, Göteborg- och Östersundsområdet. Mellan dessa öar av snabbladdare finns det långa sträckor utan laddstationer.

I Sverige har vi 650 mil europaväg och 890 mil riksvägar. Sammanlagt 1540 mil. Skulle det byggas en snabbladdstation var femte mil längs de vägarna skulle det alltså krävas 308 stationer för att täcka hela Sverige. En siffra fullt jämförbar med Transnovas planer för Norge. För 150 miljoner kronor skulle alltså Sverige också kunna få ett nationellt snabbladdarnät.

Tycker vi inte vi har samma ekonomiska muskler som Norge skulle vi kunna sänka ambitionsnivån till en snabbladdarstation var 10:e mil. De 154 stationer som då behövs är jämförbara med det det lilla landet Estland lyckats finansiera med egna medel.

Vi får tacka Elon Musk att vi slipper vänta tills våra politiker gör något.

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.  • Comments are closed.