Störst på förnyelsebar el

vindkraft

Vilket land är största producenten av “grön” förnyelsebar el i världen? Sverige? Bra gissning, vi har en oerhört grön elproduktion med väldigt låga fossilutsläpp. Men vi är ett ganska litet land. Nej, i vilket land produceras det flest TWh vatten-, vind- och solkraft? USA? Nej, nej.

Världens största producent av förnyelsebar el är Kina.

Nu har han andats in för mycket smog igen tycker ni kanske. Kina är väl känd för sina enorma kolkraftverk, miljöförstöring och luftföroreningar? Ja, det är väl just därför de försöker göra något åt saken.

Sedan 2013 leder Kina som världens största producent av vatten- och vindkraft. Sedan 2014 även solkraft. I Kina genereras det lika mycket förnyelsebart el som Frankrikes och Tysklands kombinerade förbrukning.

Solcell_Kina

Det finns över 43 GW solceller installerade i Kina – eller det fanns så många i fjol, men som ni ser i grafen ovan är utvecklingstakten så snabb så nu efter halva 2016 är de säkert uppe i över 50 GW.

Sedan 2005 har tillverkningstakten av solceller i Kina hundradubblats. Inte 100% utan hundra gånger så mycket. Utbyggnadstakten av förnyelsebara energikällor i Kina är högre än takten för nya fossil- och kärnkraftverk.

De kinesiska vattenkraftverken hade en sammanlagt kapacitet på 282 GW 2014. Vindkraftverken 114 GW. Som jämförelse är Sveriges totala produktionskapacitet -hela vår elproduktion totalt- på ca 20 GW.

Fast de kinesiska kolkraftverken har en sammanlagd kapacitet på hela 907 GW. Tyvärr är alltså andelen förnyelsebart el inte särskilt högt i Kina. Enda anledningen till att landet är världens största producent av förnyelsebart el är ju landets enorma storlek. Kina är också världens största elproducent. 2011 svarade kolkraft för hela 70% av landets energiproduktion. Kina hoppas dock kunna minska den andelen till 30-50% år 2050.

Precis som smogen i Los Angeles gav upphov till hårdare utsläppsregler för bilar som resulterade i införande av bla blyfri bensin och katalysatorer verkar smogen i Beijing nu ge upphov till en satsning på förnybar el i Kina.

Tagged . Bookmark the permalink.
  • G F

    Kinesiska elbolaget har helt ofattbara proportioner.
    Som exempelvis att de är världens sjunde största företag och arbetsgivare, med över 1,5 Miljoner anställda!!

  • Fredrik_Gustavsson

    Blandar du inte ihop produktion och installerad effekt nu?