Vi har polisanmält Trafikverket för diskriminering

ejskylt4

Tesla Club Sweden tillsammans med Elbil Sverige har igår polisanmält Trafikverket för diskriminering.

Vi elbilister känner oss diskriminerade att inte kunna få samma information som övriga bilister om var vi kan hitta för oss nödvändiga anläggningar. Bilister med bensin- och dieselbilar kan hitta närmsta bensinstation genom att följa skyltar som leder dem rätt. Elbilister förnekas av Trafikverket liknande skyltning som skulle leda oss rätt till snabbladdare. En klar fall av diskriminering anser vi.

Trafikverket har när vi kontaktat dem hänvisat till ändrade regler som Transportstyrelsen infört år 2007. De skyltar som visar vägen till bensinstationer sattes upp före år 2007, när Sveriges bensinstations-infrastruktur byggdes upp. Nu när en ny infrastruktur håller på att byggas upp hänvisar Trafikverket till ändrade förordningar. Det spelar dock ingen roll anser vi, på grund av två orsaker.

Dels anser Transportstyrelsen själva att dagens förordningar ger full möjlighet att skylta till snabbladdare, enligt SVT Nyheter. Vi har fått liknande information när vi själva kontaktat Transportstyrelsen.

Dels kan man inte gömma sig bakom gamla lagar och förordningar för att försvara diskrimineringen. Lika lite som man till exempel kan hänvisa till gamla lagar från 1800-talet för att försvara diskriminering av etniska minoriteter.

Oberoende av påstådda anledningar, oberoende av tekniska lösningar som föreslås som alternativ är själva diskrimineringen i sig ett faktum anser vi.

För att betona sakens allvar har vi därför polisanmält myndigheten som diskriminerar oss elbilister.

Nu förväntar vi oss svar från Transportstyrelsen hur de försvarar sin diskriminering. Och framför allt vad de tänker göra åt saken.

 

EDIT kl 14:35: Trafikverket har gått ut och hävdar att de godkänner fler ansökningar om skyltning än de avslår. Detta naturligtvis för att de redan muntligen avslår förfrågningar innan folk ens har lämnat in skriftliga ansökningar. Som i fallet i Smedjebacken. Lätt att fixa statistik så.

 

Vi konstaterar även att förordningen VVFS 2007: 305 från Transportstyrelsen är från år 2007, med en revidering  TSFS 2010:172 år 2010. Skylten för laddstationer kom år 2011 och därför nämns den över huvud taget inte i texterna. Man får använda övriga, allmänna paragrafer för att komma till konklusion. Vi ser att till exempel skylten för komprimerad naturgas CNG har en egen paragraf i förordningen och skulle önska att även skylten för elbilsladdning fick en liknande behandling i nästa revidering av förordningen.

 

Vi anser att snabbladdare skall få samma skyltning som bensinstationer. Ingen ska tvingas till att studera kartor innan de kan ge sig av på en långfärd med sin elbil. Precis som bensinstationer är inte snabbladdare målet för någon resa, endast ett sätt att kunna komma vidare. Ingen tvingas memorera gatuadresser till bensinstationer innan hen ska ut och resa med sin bensinbil – varför ska elbilister behöva göra det? Däremot ställer vi inte samma krav på destinationsladdare, som mest är en service på ett ställe vi ändå skulle ha besökt. EU definierar snabbladdare som likströmsladdare med över 22 kW effekt.

 


 

Polisen avskrev naturligtvis vår anmälan på en gång, vilket var väntat. Det var endast en symbolhandling från vår sida för att uttrycka vårt missnöje.

 

Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin kommer kalla infrastrukturministern till riksdagen i en interpellation för att få svar på vad regeringen ska göra för att styra upp situationen.

 

SVTomröstningSkyltar

SVT Nyheter Dalarna frågade tittarna på sin hemsida “ska det vara tillåtet att sätta upp skyltar för laddstationer?”. 90% av de nära 11,000 personer som hittills hade röstat har röstat JA på frågan.

 

Läs mer: Nej till vägskyltar till laddstationer

Pressmeddelandet om polisanmälningen: Tesla Club Sweden och Elbil Sverige har polisanmält Trafikverket på grund av diskriminering

Tagged , , , . Bookmark the permalink.