Nej till vägskyltar till laddstationer

Det är så gott som omöjligt att sätta upp trafikskyltar som ska visa vägen till snabbladdare, rapporterar Sveriges Television.

Som exempel visar de snabbladdaren i Smedjebacken som Smedjebackens Energi har satt upp. De ville underlätta för bilisterna som kör på riksväg 66 att hitta rätt avfart till den. Men vägverket sa nej till skylten med motiveringen att de vill begränsa antalet skyltar i trafiken. För mycket skyltar kan vara störande, distraherande, trafikfarliga.

Så hur ser den där skylten ut som Smedjebackens Energi ville sätta upp? Skulle den skymma i en korsning? Skulle den vara skrikig eller blinka eller distrahera trafikanterna på något annat farligt sätt?

ejskylt1

Tja, inte mer än allt det andra redan på skylten. Det handlade alltså inte om en ny skylt i egentlig mening, utan en ny symbol på en befintlig. När lilla centrumet till höger om rondellen hade förutom bensinmack och pizzeria även fått en snabbladdare var det väl naturligt att infosymbolen för den också skulle upp på tavlan?

ejskylt2

Sakta i backarna! slog då Trafikverket ifrån sig. Vi tillät visserligen tavlan som skulle visa vägen till bensinmack och restaurang, men det var förut. Nu tillåter vi inga fler tavlor!

ejskylt3

Så istället för laddstationssymbolen finns nu bara en blå täckskiva att beskåda. Ni får väl titta i era appar om ni vill hitta laddare tycker Trafikverket.

Det kanske mest konstiga i hela SVT reportage är det Trafikverkets skyltexpert Iréne Lodell säger på slutet:

– Där man som trafikant kan förvänta sig att finna en viss service där ska det inte behövas skyltar.

Menar hon alltså att vi kan förvänta oss att hitta snabbladdare vid varje bensinmack? (Eller vid varje restaurang, vandrarhem eller informationstavla – de andra symbolerna på skylten?)

Efter att vi tagit kontakt med Iréne Lodell menar hon att så länge laddaren har en gatuadress behövs det inga skyltar till den – folk förväntas ha lusläst laddkartor och ställt in adressen i navigatorn innan avfärd. Man ska alltså slå in “Gunnarsvägen 7″ i sin navigator innan man åker. Då kommer man i närheten i alla fall – Gunnarsvägen 7 är ju inte adressen till själva snabbladdaren i Smedjebacken, bara till närmsta hus. Men varför behöver bensinbilister inte göra likadant när de ska hitta till bensinmacken?

Det finns tusentals skyltar som visar vägen till bensinstationer i Sverige. 20 som visar vägen till snabbladdare – laddare som står på ställen utan gatuadress.

“Det är möjligt att det behövs en översyn” säger Iréne Lodell, “Det är Transportstyrelsen som sätter reglerna för oss.”

Så vi kontaktade Transportstyrelsen för att få klarhet i ämnet.

Dokumentet som styr Sveriges vägskyltar heter VVFS 2007: 305 Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar, utformad av Transportstyrelsen och skall verkställas av Trafikverket (som hette Vägverket fram till 2010 därav namnet på dokumentet).

Sedan 2007 har det kommit några ändringar på föreskrifterna, varav en viktig är TSFS 2010:172. För en helhetsbild måste båda dokumenten detaljgranskas.

De två paragrafer som påverkar vägvisningsskylten till snabbladdare är:

8. kap 6 § Lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar eller turistiskt intressanta mål m. m. får inte sättas upp för vägvisning till en inrättning eller anläggning
1. vid namngiven gata inom tätort,
2. inom industriområde, handelsområde eller liknande som är namngivet och vägvisat,
3. som är väl synlig med tydlig anslutning till vägen eller
4. i tätort där aktuell anläggning kan förväntas.
Om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl får märket dock sättas upp. I fråga om lokaliseringsmärken för vägvisning till serviceanläggningar m.m. gäller dock 11 kap. 1 § andra stycket.

11. kap 1 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får endast sättas upp för vägvisning till anläggning som är tillgänglig för allmänheten.
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas.

Det Trafikverket baserar sina avslag på är 8 kap. 6 § punkt 1 – att snabbladdaren står på en namngiven gata inom en tätort. De beviljar skyltar endast till snabbladdare som står på icke namngivna gator utanför tätorter.

Men andra stycket i 11 kap 1 § är själva pudelns kärna. “Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort endast om en anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas.” Enligt Transportstyrelsens expert Lars Hammar som vi pratat med skulle det stycket kunna ge grönt ljus till att sätta upp vägvisningsskyltar till snabbladdare – som ju tyvärr inte kan förväntas finnas i alla tätorter. Han betonar dock att det är upp till Trafikverket att tolka förordningen.

Trafikverkets Iréne Lodell gör dock en helt annan tolkning av samma mening. Enligt henne ska du innan färd med elbil ta reda på din färdväg och planera var du kan ladda – vilket gör att du därefter förväntar dig hitta laddaren där. Du har kollat i förväg att det finns en laddare i Smedjebacken, alltså behövs det inte skyltas till den.

På byråkratisvenska är det “viss förvirring” som gäller. Medan landets elbilister lider.

Det vi framför allt märker i förvirringen är att varken de som skrev förordningen eller de som tolkar den vet ett smack om laddstationer.

Ursprungliga förordningen är från 2007, vissa ändringar gjordes 2010. Men tavlan för laddplats togs fram först år 2011! Därför finns den naturligtvis inte ens omnämnd i texten. Tavlan för tex naturgas som drivmedel, CNG har en egen paragraf i förordningen – någon liknande paragraf saknas för laddstationer och borde till.

Även de som tolkar förordningen bör undervisas i laddinfrastruktur. De gör nämligen misstaget att dra destinationsladdare och snabbladdare över samma kam. Trafikverkets Iréne Lodell pratade om och om igen om 4 laddare i Smedjebacken under vår mejlväxling. Men 3 av dem är ju destinationsladdare. Vid hamnen, vid ICA och vid kommunhuset. Ska jag besöka tex hamnen behövs det inga extra vägvisningsskyltar om att det förresten även finns laddare där. Det primära resmålet är hamnen – jag skulle dit oberoende om det finns laddare där eller inte.

Men är jag ute på långfärd är det inte Gunnarsvägen 7 jag är på väg till. Jag vill bara stanna längs vägen och snabbladda min elbil precis som om jag skulle leta efter en bensinmack – som ej heller är slutmålet. Hur många kan gatuadressen till en bensinmack?! Jag behöver samma vägvisning som när jag letar efter en bensinmack, när jag inser behovet längs vägen.

Att Trafikverket försöker för all framtid cementera att du måste studera laddkartor innan du ger dig av på en resa med en elbil är rent ut sagt chockerande.

En intressant detalj som framkom under vår diskussion är att Trafikverket hävdar att de nuförtiden avslår även vägvisningsskyltar till bensinmackar också, med samma motivering som för laddstationer. I teorin, i alla fall. För det byggs ju knappt några nya bensinstationer nu för tiden. De tusentals skyltar som runt om i Sverige visar vägen till bensinmackar blev beviljade för många många år sedan, innan de nya strängare reglerna trädde i kraft år 2007 och får därför sitta kvar. Bensinbranschen räddas av att de är en kvarleva från 1900-talet.

Men att på detta sätt aktivt dölja en ny infrastruktur är inget annat än ren diskriminering. Att besluten för tavlor till bensinmackar och laddstationer är fattade i olika årtusenden ursäktar på intet sätt särbehandlingen.

Våra myndigheter är “förvirrade” och skyller på varandra. Samtidigt fattar inte gemene man hur pass utbyggt Sveriges laddnätverk ändå är. Snabbladdare är ju inte lika synliga på långt håll som bensinmackar är. Hur ska man då våga satsa på nymodigheten elbilar? Som en av våra medlemmar skrev på vårt forum“Jag träffade nyligen en man som var negativ till elbilar eftersom det ju inte fanns någonstans att ladda. Han bodde några hundra meter från en mack som i cirka två år har haft en snabbladdare…”

Ska vi få till informativ skyltning som inte diskriminerar nya drivmedel måste Transportstyrelsen snarast förtydliga sin förordning så att Trafikverket vågar godkänna fler vägvisningsskyltar till snabbladdare!

Tagged , , . Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • ZoneCracker

  Ett bevis på att Trafikverket är inom samma kartell som oljebranschen.

 • zyax

  Även som elbilist tycker jag detta är relativt logiskt. Vilken elbilist hade tittat på skyltar för att hitta en laddare när det finns i bilen eller i telefonen? Kanske någon från annat land som inte vet var informationen finns, då kanske Trafikverket istället kunde informera om var de hittar denna information i sin bil eller app när man kört förbi gränsen till Sverige.
  Om några år finns det så många snabbladdare så reglerna om nya skyltar för dessa skulle ändå bara försvunnit.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Skulle Trafikverket tillhandahålla en (riktigt bra) karttjänst så kanske. Men som det är nu, vilken app skulle de informera om? Det finns ett antal olika, ingen heltäckande.

   • zyax

    Nej, det finns inget heltäckande. Men helt ärligt, du har också en Leaf som jag, hade du haft någon som helst nytta av en skylt förutom för att sälja in elbilen som alternativ? Som skattebetalare tycker jag inte att Trafikverket bör lägga pengar på detta för att ta bort dessa skyltar om 3-5 år när snabbladdarna är så många att man måste rensa i skyltträsket. Precis som skyltar för bensinmackar bör försvinna givetvis.

    • Björn Forslund

     Det behöver kanske inte bli något skyltträsk om man begränsar detta till stationer med låt säga minst 8 platser. Samt att destinationsladdning och dylikt inte heller skyltas till.

     Tillägg: förutom där det inte kan “förväntas” finnas laddmöjlighet. Dvs utanför tätort. Avsides restaurang, spa/skidanläggning osv.

     • zyax

      Det är ett bättre förslag helt klart.

    • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

     Just Leafen är ett bra exempel. Gammal karta som visar endast äldre laddare. Ofta ligger symbolen för laddaren fel på kartan så man får likförbaskat leta efter den när man har kommit i närheten… just i det fallet skulle det hjälpa med skyltning.

     Dessutom ska man inte tänka på dagens entusiaster, utan om några år då elbilar används på samma sätt som dagens bensinbilar. Tant Agda som är ute och kör och hoppsan, bilens batteri behöver visst laddas.

     • zyax

      Kan hålla med lite, men det är ju en realitet även med skyltar att du behöver kolla vägen innan du åker i en Leaf. Tycker dock fortfarande inte att man behöver göra en grej av detta av att det är synd om oss.
      Om vi istället fokuserar på vad vi behöver:
      Vad Trafikverket dock borde lägga pengar på är ett enat system för laddare så att alla kan använda alla publika laddare med gemensamt kort och att de då vet var dessa finns och erbjuda det som tjänst. Gärna gemensamt inom EU.
      När tant Agda skaffar elbil så hoppas jag att tant inte får köra den själv för övrigt.

     • Torkel

      De behöver inte ens utveckla tjänsten, bara kräva att företagen har EN gemensam standard.

  • http://kazarnowi.cz Michael Kazarnowicz

   Även om jag håller med i ditt resonemang, så är det ändå anmärkningsvärt att Trafikverket har en inställning som så tydligt gynnar bensinstationer under övergångsperioden. Det verkar för mig som tjänstepersonerna gör allt för att läsa reglerna så att det blir så lite jobb som möjligt för dem, även om det blir sämre service för medborgarna. Ett annat exempel är körprov: du kan få göra teoriprovet på andra språk, men du kan inte få göra uppkörningen på annat språk än svenska. Du har inte ens lagstadgad rätt att ha med en tolk. Om förrättaren inte känner för (eller kan) prata engelska, och säger nej till passagerare så är du körd. Det är så klart en miss, men istället för att försöka rätta till det så hänvisar man bara till att “reglerna kräver inte att vi gör så” (man har heller ingen statistik över hur många som gör teoriprovet på annat språk som inte klarar sin första uppkörning, lägligt nog). Jag är för att göra saker gemensamt, och betalar gärna skatt för den service vi får, men när det blivit så här så måste det till en förändring.

  • Magnus Olsson

   Du sitter i bilen med nödiga barn, kolla där finns både toalett o laddning vi svänger av här så kan jag passa på o ladda också.

   Om det vore riktigt skyltat redan så hade man kunnat leta skyltar precis som man gör när det är lite bensin i bilen. Men som det ser ut nu har ju de med elbil lärt sig att de inte går så de måste upp med apparna o börja leta.

 • Claes

  Bra artikel! Trist och ett bevis på att trafikverket inte hänger med vart framtiden för trafiken är påväg. Andra myndigheter hänger ju inte heller med inom sina respektive områden, så jag är inte förvånad.
  Tesla har dock en fördel här. Bilarna vet ju var man kan ladda…
  Vet andra bilmärken var man kan lada?

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Både ja och nej. Många bilmärken visar laddstationer på sin navigator, men de flesta har gamla data som ej uppdaterats vilket gör de ganska oanvändbara. För ett år sen fanns det hälften så många laddstationer.

 • Tobias Norström

  Men snälla nån. Vad skulle en extra liten skyllt göra för skillnad?! En extra liten ruta bredvid de befintliga? Riktigt dåligt!

 • MikeL

  Märkligt, Transportstyrelsen som annars är så generös med information…

 • Fredrik

  Med logiken att man kan titta i sin telefon var laddstationen finns så kanske vi ska ta bort alla skyltar… Jag har alla orter i min telefon…
  Men nja kanske inte så bra…
  Jag anser att dessa skyltar ska sättas upp kanske för att alla ska förstå hur många laddare de finns dock anser jag att de bara är snabbladdare som bör få dessa skyltar…
  Om man nu inte ska tillåta dessa skyltar så är de hög tid att man tar bort bensin mack skyltar också (även om jag tycker dessa också bör få finnas så länge vi har fossil bilar)… de finns väl inget avtal om att dessa skyltar ska få sitta där för all tid och evighet.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Jo, skyltar till bensinstationer får sitta kvar för all tid och evighet. Så länge bensinstationen sitter på samma adress som förut behåller de sin beslutade rätt att skylta. I ett fall har en bensinstation blivit av med sin rätt då gatan de låg på bytte namn…

   • Torkel

    Vad händer om man river ner skylten? Får de sätta upp en ny då?

    • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

     (Bevisligen) utan att vara juridisk expert så fick väl bensinstationen beviljat att de får sätta upp en viss skylt på en viss plats alltså borde de få ersätta den med en exakt likadan skylt.

 • Elputte

  Självklart ska det skyltas där det finns snabbladare alltså riktiga snabbladdare. Gränsen går väl vid låga 22 kW. Kanske att det till och med ska stå på skylten?

 • Magnus Olsson

  Enligt deras argument kan vi ta bort alla skyltar, “alla” har ju GPS i mobilen ändå…

 • Raptor

  Sverige i ett nötskal. Alla skyller på alla och ingen tar eller vill ta ansvar.

  • Torkel

   Ingen vill göra en rimlig lösning där man får ta eget ansvar för din tolkning, eller gå utanför “systemet”

 • Pontus Kindblad

  Men skyltarna för att tanka cng är väl nyare eller?

 • http://hifigoteborg.se/store Björn Hederström

  Hel-dingt