Fler Model 3 videos

Flera videos om Tesla Model 3 har tagits bort från YouTube. Vi får se om dessa fortfarande finns kvar:

Tagged . Bookmark the permalink.