Genvägen i Sillekrog

 

Försöker du navigera till Supercharger laddaren i Sillekrog när du kommer söderifrån på E4 får du en mindre chock: navigatorn föreslår 2 mils omväg. Först ska du köra förbi Sillekrog, efter en mil vända vid avfarten vid Vagnhärad, sedan köra en mil tillbaka till Sillekrog. Och inte nog med det: efter att du har laddat bilen måste du sedan köra 4 km söderut på E4 igen innan du äntligen kan svänga norrut vid avfarten vid Lästringe. Omvägen tar nästan lika lång tid som laddningen!

Problemet beror på att vid Sillekrog finns det två OKQ8 mack på var sin sida om E4 – och Tesla Motors Superchargers finns endast bredvid den på södergående sidan.

Det finns dock en mycket kortare genväg.

Det finns en väg under E4 som förbinder de båda OKQ8 mackarna – men den är förbjuden för obehörig trafik, därför vågar inte navigatorn föreslå den. Teslaägarna har dock fått tillstånd från OKQ8 i samförstånd med markägaren att använda genvägen.

När du kommer söderifrån på E4, sväng av vid Sillekrog, kör förbi OKQ8 macken, och sväng in bakom restaurangen till Sörbyvägen som startar där. Efter ca 300 meter sväng vänster och kör under motorvägen. När du kommit fram till Lammsjövägen sväng vänster och därefter första vägen till vänster igen. Nu är du framme vid Superchargerstationen efter några hundra meters åktur istället för 2 mil! Efter laddningen kan du ta samma väg tillbaka.