11 Tesla Model S sålda i Sverige i Oktober?

Vi har inte fått några besked från Tesla Motors om hur många bilar de sålde i Sverige i Oktober, men med lite kreativ samkörning av statistik kommer man fram till siffran 11.

I Sverige finns det i huvudsak två månatliga statistik över nyregistrerade bilar:

  • Bilsweden, som är branschorganisation för biltillverkare och generalagenter i Sverige. Se deras oktoberrapport här.
  • SCB (Statistiska Centralbyrån) som för statistik över det mesta, bland annat Transportstyrelsens fordonsdatabas. Se deras oktoberrapport här.

Tesla Motors är -till skillnad från Nissan och övriga elbilstillverkare- inte med i Bilsweden, så deras försäljning redovisas inte i deras statistik. Statistiska Centralbyråns statistik innehåller däremot alla nyregistreringar i Sverige.

Bilsweden redovisar 69 nyregistrerade elbilar i Oktober 2013. SCB redovisar 80 nyregistrerade elbilar samma månad. De elva bilarna som skiljer borde alltså vara dem som Tesla Motors har sålt i Sverige under Oktober månad!

Nu är det så att det finns lögn, förbannat lögn, och statistik här i världen. Det kanske är helt fel siffra, men tills vi blir motbevisade får vi alltså anta att det nu åker omkring 11 lyckliga nyblivna Tesla-ägare i Sverige!

 

Tagged , . Bookmark the permalink.