14 000 nya laddstolpar behövs per vecka

14superchargers

EU borde installera 14 000 laddstolpar per vecka för att hinna med elbilsboomen – men takten ligger på bara 2 000 nu. Den nedslående slutsatsen kom bilbranschorganisationen ACEAs forskningsrapport “European EV Charging Infrastructure Masterplan” fram till.

Enligt rapporten kommer år 2030 finnas 43 miljoner laddbara bilar i EU varav 35 miljoner elbilar. De kommer behöva 7 miljoner publika laddstolpar och 85 tusen snabbladdare längs motorvägarna.

Längs det så kallade TEN-T vägnätet, det vill säga de viktigaste motorvägarna i Europa kommer det i genomsnitt behövas 184 snabbladdare per hundra kilometer, var och en med minst 150 kW laddeffekt. Tittar vi på de detaljerade planerna förutspår de att E4 och E6 i södra Sverige kommer behöva ha 215 snabbladdare per 100 km för att kunna förse svenska och norska elbilister med tillräckligt mycket laddning längs vägen. Länder med färre antal elbilar, som tex Spanien kommer klara sig med “bara” 130 snabbladdare per 100 km motorväg.

Även lastbilar och bussar kommer elektrifieras och behöver laddning. Rapporten förutspår behovet av 279 tusen laddstolpar för tyngre fordon varav 36 tusen snabbladdare längs med motorvägarna. TEN-T vägnätet bör få 51 sådana snabbladdare per 100 km motorväg. De snabbladdarna ska klara 7-800 kW laddeffekt.

Enligt rapporten installeras det 64 publika laddpunkter i veckan i Sverige, vilket är en bråkdel av de 600 vi borde installera varje vecka för att hänga med i utvecklingen. Detta är dock tyvärr inget unikt, alla länder ligger långt efter takten de borde hålla för att antalet laddpunkter ska öka i samma takt som elbilsförsäljningen. Även progressiva länder som Nederländerna borde bygga fem gånger så många laddpunkter per vecka som de gör.

Men Sverige lyfts ändå fram som ett föredöme i lättheten att anlägga ny laddinfrastruktur. Dels bedöms vi ha tillräckligt med el att försörja laddarna med och många elbilister har redan anammat att ladda sina elbilar på natten. Installationskostnaden är en tiondel av övriga Europas då elnätet sällan behöver förstärkas inför installation av laddstolpar och snabbladdare. Och Sverige får även beröm för att det “bara” tar 7 månader att uppföra en snabbladdare hos oss inklusive preparationer, bygglov och installation. I övriga Europa tar det i genomsnitt 13-20 månader! :shock:

Ska vi halvera trafikutsläppen till 2030, ska vi ha 35 miljoner elbilar i Europa då, plus hundratusentals eldrivna lastbilar och bussar, måste vi kunna ladda dem. Och för det behöver vi sjudubbla takten vi bygger ut laddinfrastrukturen med!

Bookmark the permalink.
  • Jan-Erik Sebestyen

    Det är nu inte bara laddstolpar som det finns växande efterfrågan på. Det finns ett gigantiskt behov av allt från värmepumpar, solpaneler, transformatorer, batterier, vindkraftverk, högspänningsledningar och mycket annat för att elektrifiera världen och sänka elkostnaderna. Och för att åstadkomma det behövs fabriker och gruvor. Det är ett bra tillfälle att fixa detta, innan “någon” fixar oss.

  • Storapa

    Ja, ingen verkar heller ifrågasätta rimligheten i att en sjuksköterska norr om Stockholm pendlar till ett sjukhus söder om Stockholm, samtidigt som en annan sjuksköterska gör en delvis överlappande resa från sitt hem söder om Stockholm till ett sjukhus norr om Stockholm..

    Finns många ineffektiviteter i systemet.