Australien har fått batterifeber

AustraliaTeslaBatteryConcept

Som vi rapporterat om tidigare invigde Tesla sin 129 MWh stora batteripark i södra Australien i fjol. Den skulle stabilisera södra Australiens strömförsörjning som till 40% består av vindkraftverk. Batterierna skulle laddas när vindarna blåser och leverera el vid vindstilla. Innan batteriparken drabbades södra Australien av flera stora strömavbrott pga vikande strömförsörjning från vindkraftverken vid vindstilla.

Ganska snabbt framkom det dock att batterierna kan göra nytta på fler områden. Redan en dryg vecka efter invigningen hoppade batteriparken in som reservkraftverk när regionens största kolkraftverk Loy Yang plötsligt kopplades bort från elnätet. 560 MW elkraft som plötsligt försvann – ett totalt katastrof. Teslas batterier reagerade på händelsen inom 140 millisekunder och började pumpa ut el i elnätet för att undvika strömavbrott. Inte för att de var kontrakterade som reservkraft, utan för att de kunde. Reservkraftverket landet betalade dyra pengar för att vara ständig stand-by kom igång först 6 sekunder senare. Makthavarna har redan börjat undersöka möjligheten att ersätta reservkraftverken med ännu fler batterilager.

En månad efter invigningen kom så nyheter om vilken bra inkomstkälla batterierna har blivit för elbolaget Neoen som tar hand om driften. Batterierna laddas ju när det råder överskott på el på marknaden och priserna därmed är låga. Och de levererar el när det är underskott på el som driver upp elpriserna. Prisskillnaden kan betyda rejäla inkomster. På två dagar i januari tjänade till exempel Neoen en miljon AUD -över sex miljoner svenska kronor- genom att ladda batterierna när priset var närapå noll kronor per kWh och sedan sälja elen när spotpriset gick upp till 80 svenska kronor per kWh. Nej, ingen felskrivning, batterierna levererar ju elen när det behövs som mest – när övrig produktion är för lite och priserna rusar iväg mot löjligt höga nivåer.

Neoen har lagt ut en graf på sin hemsida som i realtid visar hur mycket el Hornsdale Power Reserve som Teslas batteripark heter laddar respektive levererar till elnätet, och till vilket pris de köper/säljer elen.

Powerwall2

Stärkt av dessa framgångar har regeringen i södra Australien beslutat att bygga en batteripark till, fast lite annorlunda den här gången. Istället för att placera tonvis med batterier på ett enda ställe ska det istället skapas en virtuell batteripark bestående av Tesla Powerwalls installerade hemma hos 50,000 australiensiska hushåll. Den sammanlagda effekten kommer bli sex gånger så stor som nuvarande batteripark i Hornsdale.

Hus byggda i projekt som vänder sig till låginkomsttagare kommer utrustas med 5 kW solpaneler på taket och en 13.5 kWh Tesla Powerwall. Sammanlagda effekten blir därmed 250 MW solpaneler och 650 MWh batterikapacitet.

Solpanelerna och batterierna kommer förutom att ge huset de sitter på stabil, pålitlig och billig energi även stabilisera strömförsörjningen i området genom att vid behov leverera el ut på elnätet. Teslas batteripark i Hornsdale har redan bevisat sin positiva effekt på att stabilisera frekvensen i elnätet, leverera el när det finns för lite elkraft tillgängligt och till och med agera som nödreserv vid plötsliga avbrott. Virtuella batteriparken ska göra samma sak distribuerat över stora områden. Batterierna kommer inte enbart försörja huset de sitter på vid ett plötsligt elavbrott utan även omgivande grannskapet. Husägaren kommer därför inte behöva bekosta anläggningen själv utan den installeras av elbolagen delvis bekostade med bidrag från södra Australiens regering. Resultatet blir en jämnare, mer pålitlig störmförsörjning av hela södra Australien.

Redan för ett år sedan rapporterade vi om att Powerwall betalar sig inom 8 år i Australien. De första som skaffade första generationens Powerwall redan i början av 2016 har sett sin elräkning minska med 92% vilket vida överträffade prognoserna. På köpet fick de förutom billig el även stabil, avbrottsfri el. Den nya generationen Powerwall som nu ska installeras beräknades till 6 års återbetalningstid i Australien – om man köper den som privatperson. Är det elbolaget som styr dem centralt kan återbetalningstiden krympas till enstaka år genom att bättre kunna utnyttja variationerna på elpriset på spotmarknaden.

Om några år kommer det kanske inte ens behövas investeras i hemmabatterier längre. Redan idag finns det i Sverige sammanlagt över 800 MWh elbilsbatterier som sitter i landets alla elbilar och laddhybrider. En stor del av dessa batterier finns anslutna till elnätet stora delar av dagen. Genom att i framtiden utnyttja dessa batterier kan enorma virtuella batteriparker skapas som vida överträffar dessa första pilotprojekt. I framtidens Sverige kan det bli hundratusentals elbilar som levererar el tillbaka till elnätet vid plötsliga strömavbrott eller annan elbrist.

Tagged , , . Bookmark the permalink.
  • Mocke

    Fast samtidigt när fler batterier kommer och därmed jämnar ut topparna kommer priset därefter sjunka som en sten (vilket är bra för konsumenterna men inte för de som vill ha snabb ROI) förhoppningsvis har priserna på batterierna sjunkigt kraftigt innan dess (och elbilar finns i vart och vartannat garage)

    • JH

      Tja, vid något tillfälle kommer kurvorna att korsas. Men det ser ut att bli långt in i framtiden. Det finns mycket att göra på den här fronten. 650megawattwatttimmer är en del, men det behövs betydligt mer än så.