En lysande lösning

 

Det finns nära 4,5 miljoner bilar i Sverige. Många hoppas på att år 2020 ska 20% av dem vara elbilar. Ifall det kommer att lyckas eller inte får vi se om 6 år. Men var ska vi ta elen ifrån till att driva alla dessa elbilar? Många skeptiska röster har höjts om att elbilarna kommer att kräva mycket el att driva, och varifrån ska den elen tas ifrån?

Till att börja med måste vi ta reda på hur mycket el bilarna kommer att behöva. Enligt Statistiska Centralbyrån åker varje svensk bil i genomsnitt 1454 mil per år.

En elbil drar i genomsnitt 2 kWh / mil.

20% elbilar kommer alltså att dra 4 500 000 * 0,20 * 1454 * 2 = 2,6 TWh el per år.

Men var ska vi få tag i så mycket elektricitet ifrån? Måste vi bygga ut elkraftverken? Stoppa in mer uran i reaktorerna? Bygga några kolkraftverk?

Faktum är att vi redan har så mycket elektricitet över!

Enligt energimyndighetens beräkningar sparar vi i Sverige in över 2 TWh el per år bara genom att ha bytt våra gammaldags glödlampor till lågenergilampor.

Fram till minst år 2020 behöver vi alltså inte bekymra oss om varifrån vi ska ta elen att driva elbilarna med. El till framdrivning av vartenda en elbil har vi redan sparat in genom att byta glödlamporna till lågenergilampor!

Tänk på det nästa gång du tänder lampan.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.  • Comments are closed.