Får inte neka

charge

De som bor i lägenhet kan inte längre nekas laddplats i Norge.

Norska elbilsföreningen rapporterar att Stortinget har godkänt deras lagförslag om att fastighetsägare i Norge inte längre får neka boende laddning till deras elbilar. Styrelsen för en bostadsrätt får hädanefter endast neka tillstånd om grundliga skäl finns. Och till grundliga skäl räknas inte “sickna nymodigheter” eller “dedärina elektriska bilarna brukar brinna”, utan endast materiella orsaker som tex avsaknad av tillräcklig elkapacitet. Hittills kunde elbilister nekas utan anledning – nu faller bevisbördan på styrelsen.

Det är upp till den enskilda föreningen att avgöra hur kostnaderna ska fördelas, men ingen i Norge kan längre utan anledning nekas att montera en Typ2 laddbox på sin parkeringsplats om personen själv betalar för detta.

Många av våra svenska medlemmar har tyvärr råkat ut just för situationen att de vill skaffa elbil, är beredda att ta kostnaden för en laddbox, men styrelsen till deras bostadsrättsförening ser bara problem och besvär och är allmänt bakåtsträvare och nekar tillstånd till laddplats utan motivering. Eller radar upp elbilsmyter i sin motivering. Det skulle onekligen vara skönt med samma lag i Sverige.

Från San Francisco rapporteras om en annan ny lag: alla nybyggda parkeringar till flerbostadshus och kommersiella byggnader måste ha installerade laddstolpar på 10% av alla parkeringsplatserna, elledningarna framdragna till ytterligare 10% av platserna och elkanaler framdragna (dock ej krav på elledning i) till de resterande 80%. På så sätt ska alla nybyggda parkeringar förberedas för en framtid med enbart elbilar. Lagen är unik genom att den på ett kostnadseffektivt sätt förbereder hela parkeringen för framtiden.

En annan lag i San Francisco kräver att alla nybyggda hus ska utrustas med solceller eller solfångare. Minst 15% av takytan måste täckas av solceller (eller solfångare som producerar varmvatten) för att minska på husens energibehov. Kraven gäller alla hus på lägre än 10 våningar som byggs i staden.

Svenska kommuner måste vakna upp ur sin törnrosasömn och inse hur mycket de kan göra utan att det kostar dem mer än lite papper och bläck!

 


TCS två år sedan: Elbil eller cykel?

För två år sedan skrev jag min kanske mest kontroversielle artikel, där jag jämförde CO2 utsläppen av en cyklist och en elbilist. Att cykling förbränner fett och därmed ger upphov till CO2 utsläpp var något som gav upphov till mycket debatt i kommentarerna.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.
 • zyax

  Vakna svenska politiker, vi vet att detta inte är en populistisk fråga idag, men inom en valperiod så kommer folk undra på vilken sten svenska politiker suttit på när världen gått över till elbilar och laddning hemma även hos lägenhetsfolket.

 • Johannes Brorsson

  Ska man se det positivt så är det ju grymt att vi har ett grannland som är sådana föregångare. Jag hoppas att våra politiker gör ett studiebesök i Norge för att lära sig om hur man fixar miljön.

 • Filip

  Riktigt bra. Jag tycker dock att man borde gå ännu längre och säga att om man har en garageplats som ägs av föreningen så borde föreningen vara tvungen att sätta upp elbilsladdare åt en och med en viss lagstadgad maxextrahyra

 • Top 12

  Norge visar vägen. Motorvärmare och gatlyktor bör snarast konverteras till Type2.

 • JH

  Oljelandet Norge har naturtillgångar i jorden. Och exporterar oljan och tjänar pengar på den. I Sverige utgör oljan en av de stor intäktskälla till staten. Skillnaden består väl i att Norge kan exportera med olja när inhemsk förbrukning minskar, och i Sverige minskar bara skatteintäkterna till staten med minskad olje försäljning. Det borgar för att politikerna även fortsatt kommer göra kraftfulla slag i luften. Det finns inget intresse av att såga av den inkomstkällan.

  • Richard Larsson

   Den inkomstkällan kan lätt överföras till kilometerskatt på elbil.

   • JH

    Jag skulle rösta ned på det. Och så skulle rätt många andra :-). Koldioxidskatten är politiskt gångbar, miljöpartiet kan användas som nyttiga idioter ta eventuellt straff för det. Man behöver rinte propagera för en ny och kontroversiell skatt, och man kan skyffla in mer och mer pengar i skattkistan eftersom gemene man, åtminstone fram till nu egentligen inte haft något val.

  • Erik Åslund

   Problemet med det resonemanget att olje-eldandet där folk andas har en massa externa kostnader. Främst i form av sjukvård, och förlorad produktion. Direkta effekter av luftkvalitetsproblem som sjukfrånvaro och sjukvård har bedömts kosta 8-10 miljarder per år, varav trafiken står för kanske hälften. alltså 4-5 miljarder, men det har mycket mer långtgående indirekta effekter.

   En vanlig bidragande anledning till att folk som jobbar i städer bosätter sig flera mil ut på landet är avgaserna. Avgaser gör det också attraktivt att cykla, som vissa av oss får den viktiga vardagsmotionen genom.

   Själv är jag bara ett cyklande Tesla-fan, har ingen bil alls längre, men jag ser otroligt mycket fram emot att Tesla tvingar fram övergång till avgasfria och autonoma bilar, mycket för allmänna fördelar, men även för att det kommer att bli mycket trevligare att cykla när man slipper avgaser och mänskliga förare som sitter och leker med telefonen, äter eller bråkar med passagerarna i stället för att ha koll på hur de kör.

   Så, det finns inga större ekonomiska incitament netto för samhället att elda olja där folk andas.

   Däremot är det sannolikt med ny typ kilometerskatt, eller något motsvarande om delade autonoma bilar leder till att folk åker mycket mer bil, och minskar sitt vardagliga promenerande och cyklande. Att vi kommer att åka mer bil är ofrånkomligt. Musk tror själv att autonoma bilar inte kommer att reducera trafikstockningsproblemen i städer nämnvärt, trots att de i dag beror i princip uteslutande på den mänskliga faktorn hos trafikanterna.

   • JH

    Jag kommer inte rösta på ett parti som föreslår kilometerskatt. Hindrar inte att det kommer. Men det faktum att jag knappast är ensam om att inte rösta på något sådant (framförallt inte om man bor på landsbygden). Man kan ju göra som man gjort tidigare i frågan, använda miljöpartiet som nyttiga idioter igen, men det börjar bli lite genomskinligt.

    Till syvende och sist måste man bli klar över att koldioxidskatt inte har något med koldioxid att göra, lika lite som trängselskatter har med trängsel att göra.

    Det är frågan om en stabil och stadig inkomst, till staten, och staten har inget intresse av att göra sig av med den inkomsten. Det är en grundläggande orsak till att den typen av skatter inte har någon som helst egentlig miljömässig effekt. Om staten verkligen hade man på allvar och resonerat som du tycker de borde ovan skulle de ha fonderat hela inkomsten från koldioxidskatten, och satt upp ett reglemente för fonden att varenda krona in i den skall ges ut i miljöprojekt som syftar till att effektivast möjligast fasa ut fossilbränslen. Effektivt skulle fonden alltså avveckla sig själv. Och givet de pengar som den skulle kunna spela med skulle det ske fort. Man hade kunna använda pengarna till att bygga heltäckande laddningsnät, låta kommuner och statlig verksamhet söka bidrag till att byta ut sina fordonsflottor, inklusive deras länstrafikbolag (inköp av elbussar mm). Elektrifiera vägfärjor och så vidare och så vidare.

    Bara konstruktionen av skatten talar om för mig allt jag behöver veta om statens intresse i frågan.

 • G F

  Att spy galla över politiker hjälper inte, de varken lyssnar eller bryr sej. Att vädja till deras personliga moral
  eller ansvars känsla som medborgare på en extremt ömtålig jord funkar heller inte (de har ingen).

  Det enda som kan fånga deras intresse är vad som kan ge dem fler röster (funkade ju för Trump).
  Och en sak till PENGAR. Om man kan få in i deras tjocka skallar att börja räkna på vad 1 minus 2 blir så kanske de fattar. Eller enkelt uttryckt om någon kan få dem att begripa att de för varje skattekrona staten får in på oljan så drabbas samhället av kostnader som är större än så.
  Enligt en Stanford rapport ligger samhällskostnaden på 220USD / ton CO2! http://news.stanford.edu/2015/01/12/emissions-social-costs-011215/

 • Erik Åslund

  Det märkliga i sammanhanget är att utan el kallstartar fossilbilarna, och de avgaserna ses inte som något relevant problem. Fossilbilars avgaser bedöms med felfritt system vid varm motor och optimala förhållanden. Med den kunskapen borde man lägga mycket mer fokus på att förse parkeringsplatser med elförsörjning, vare sig man förstår elbilarnas otroliga fördelar eller är fossilkramare. Drar man ändå fram el blir skillnaden i kostnad mellan 6A och 16 A inte så stor.