Får inte neka

charge

De som bor i lägenhet kan inte längre nekas laddplats i Norge.

Norska elbilsföreningen rapporterar att Stortinget har godkänt deras lagförslag om att fastighetsägare i Norge inte längre får neka boende laddning till deras elbilar. Styrelsen för en bostadsrätt får hädanefter endast neka tillstånd om grundliga skäl finns. Och till grundliga skäl räknas inte “sickna nymodigheter” eller “dedärina elektriska bilarna brukar brinna”, utan endast materiella orsaker som tex avsaknad av tillräcklig elkapacitet. Hittills kunde elbilister nekas utan anledning – nu faller bevisbördan på styrelsen.

Det är upp till den enskilda föreningen att avgöra hur kostnaderna ska fördelas, men ingen i Norge kan längre utan anledning nekas att montera en Typ2 laddbox på sin parkeringsplats om personen själv betalar för detta.

Många av våra svenska medlemmar har tyvärr råkat ut just för situationen att de vill skaffa elbil, är beredda att ta kostnaden för en laddbox, men styrelsen till deras bostadsrättsförening ser bara problem och besvär och är allmänt bakåtsträvare och nekar tillstånd till laddplats utan motivering. Eller radar upp elbilsmyter i sin motivering. Det skulle onekligen vara skönt med samma lag i Sverige.

Från San Francisco rapporteras om en annan ny lag: alla nybyggda parkeringar till flerbostadshus och kommersiella byggnader måste ha installerade laddstolpar på 10% av alla parkeringsplatserna, elledningarna framdragna till ytterligare 10% av platserna och elkanaler framdragna (dock ej krav på elledning i) till de resterande 80%. På så sätt ska alla nybyggda parkeringar förberedas för en framtid med enbart elbilar. Lagen är unik genom att den på ett kostnadseffektivt sätt förbereder hela parkeringen för framtiden.

En annan lag i San Francisco kräver att alla nybyggda hus ska utrustas med solceller eller solfångare. Minst 15% av takytan måste täckas av solceller (eller solfångare som producerar varmvatten) för att minska på husens energibehov. Kraven gäller alla hus på lägre än 10 våningar som byggs i staden.

Svenska kommuner måste vakna upp ur sin törnrosasömn och inse hur mycket de kan göra utan att det kostar dem mer än lite papper och bläck!

 


TCS två år sedan: Elbil eller cykel?

För två år sedan skrev jag min kanske mest kontroversielle artikel, där jag jämförde CO2 utsläppen av en cyklist och en elbilist. Att cykling förbränner fett och därmed ger upphov till CO2 utsläpp var något som gav upphov till mycket debatt i kommentarerna.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.