Model 3 förbrukning och laddning

3long

Ovan graf över Tesla Model 3 förbrukning i olika hastigheter kommer från sajten A Better Route Planner som vår medlem blincoln driver. Förutom tjänsten att kunna planera sina resor i förväg samlar sajten även in data från vissa deltagande bilar under färd för att kunna förbättra sina förbrukningsprognoser vid färdplanering.

Genom att sammanställa data från 57 Model 3 som sammanlagt tillryggalagt 1200 km kunde de plotta fram bilens genomsnittliga förbrukning. (De flesta datapunkter fick de från en annan av våra medlemmar, Pontus.) Spridningen av datapunkterna beror på om bilen körts i upp- eller nerförsbacke, motvind och andra yttre omständigheter.

Hastighetsskalan är kanske lite för teknisk för de flesta, men 10 m/s motsvarar 36 km/h,
20 m/s = 72 km/h,
30 m/s = 108 km/h,
40 m/s = 144 km/h.

Stadstrafik är alltså mellan 20-30 m/s, då drar Tesla Model 3 motor runt 5-8 kW. I motorvägsfart, mellan 30-35 m/s drar Model 3 15-20 kW. Otroligt låga förbrukningssiffror!

Enligt ABPR förbrukar Tesla Model 3 endast 1.4 kWh/mil när den körs i 110 km/h.

Det är inga optimistiska körcykel-siffror heller, utan riktiga värden uppmätta i verkliga livet.

Låg förbrukning kombinerat med stort batteri resulterar i lång räckvidd. Kör du Tesla Model 3 (med Long Range batterioptionen) i 60 km/h kan du komma över 65 mil. Av ovan graf framkommer det också att längst kommer du också just runt 60 km/h. Ökar du hastigheten till det dubbla, 120 km/h kommer du “bara” 45 mil. Bara står inom citationstecken för Model 3 med 75 kWh Long Range batteriet kommer lika långt som Tesla Model S och X med största 100 kWh batterier. Model 3 mindre kaross och effektivare elmotor gör mirakel med räckvidden.

Åter igen – detta är siffror från verkliga världen, inte att jämföras med överoptimistiska körcykel-siffror!

BT37

Även när du kommer fram till Superchargern briljerar Model 3. Ovan graf visar att de flesta kan ladda med full 120 kW effekt ända upp till 50% av batterikapaciteten, innan laddeffekten börjar avta. Alla batterier i alla elbilar laddas snabbast när de är tomma. Ju mer laddat batteriet blir desto långsammare måste det laddas för att undvika skador.

Det blir extra tydligt när man jämför Model 3 laddkurva med gamla Tesla Model S 85. Det batteriet kunde laddas med max effekt endast under de första 20 procenten, sedan började laddeffekten avta direkt. Att kunna ladda med full effekt ända upp till 50% ger mycket snabbare laddtider – speciellt med tanke på att man förväntas sällan ladda över 50-80% i batterierna när man snabbladdar på långfärd.

Nyare Teslabatterier har dock blivit mycket bättre.

Till höger syns laddeffektkurvan för 75 kWh batteriet som sitter i Tesla Model S och X. Det syns hur mycket Tesla har förbättrat batterierna sedan de första bilarna – nuförtiden tål batterierna full effekt ända upp till 50% laddning. Fast riktigt-riktigt full laddeffekt blir det inte, vilket visar att Tesla Model 3 kanske skulle kunna laddas med ännu högre effekter än de 120 kW dagens Superchargers kan leverera.

Båda batteripacken är på 75 kWh men det blir tydligt hur Tesla konstant förbättrar batterikemin i sina bilar för att ständigt bli bättre.

(Ifall ni undrar varför Model S/X graferna har massor med mätpunkter med långt mindre laddeffekt än max så beror det på att deras data har samlats in under flera års tid – även under vintern då minusgrader resulterar i lägre laddeffekt. Data för Model 3 har hittills endast samlats under våren/sommaren.)

Hitta nu var 50 kW är i ovan grafer och tänk på att de flesta andra elbilar kan fortfarande bara laddas med 50 kW – och även den laddeffekten avtar efter ett tag!

Tagged , , . Bookmark the permalink.