När når vi Peak Oil i Sverige?

Refinery

Peak Oil sägs vara oljeproduktionstoppen, en tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan i praktiken tagit slut. Internationella energirådet har slagit fast att Peak Oil inträffade år 2006 medan andra hävdar den kommer inträffa först på 2030-talet.

Men om vi vänder på frågan: när kommer Sverige nå sin “peak-oil” – inte oljeproduktionstoppen då förstås utan oljekonsumtionstoppen?

2030?

2020?

Eller har den kanske redan varit? År 2006?

Svaret kan förvåna några: Sverige hade sin oljekonsumptionstopp redan år… 1970

PeakSweDet är Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, branschorganisationen för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige, som har en väldigt informativ webbsida med massor av statistik om den svenska oljebranschen. Ovan diagram om Sveriges oljeimport är hämtad därifrån.

När man pratar om olja och peak oil tänker de flesta på bensin och diesel. Och mycket riktigt, idag framställs det framför allt dessa produkter av råolja. Linjen med de markerade punkterna, som ser ut som en kedja i diagrammet ovan visar hur mycket diesel, bensin och flygfotogen vi använt årligen i Sverige. Den kurvan toppade år 2007, sedan dess har Sveriges import av drivmedel faktiskt börjat minska. Peak fossilt drivmedelanvändning hade vi alltså 10 år sedan i Sverige.

En annan intressant omställning man kan se i grafen ovan är omställningen från helt fossilt bensin till låginblandat bensin år 2001-2004 och dito för diesel år 2005-2007. Idag är det svårt att hitta helt 100% fossila drivmedel i Sverige – istället har vi fått bensin med 5% inblandad etanol och diesel med olika andelar förnybar biodiesel iblandat.

Men vad är det då för enorma pucklar under 1970-talet? Jo, villaolja! Under 1960- och 70-talet var det populärt att värma husen i Sverige med enorma mängder villaolja. Sverige hade även oljekraftverk där elektricitet framställdes genom att bränna råolja.

När så kärnkraftverken kom igång på 70-talet minskade Sveriges oljebehov. Oljepannorna i många villor ersattes med först direktverkande el, sedan värmepumpar.

Aldrig någonsin sedan 1970 har Sverige behövt importera så mycket olja som då. Dagens årliga dryga 10 miljoner m3 olja är endast en tredjedel av 1970 års toppnotering. Årsvolymerna har sjunkit tillbaka till samma nivåer vi hade 1958.

Peak oil i Sverige har redan varit för länge länge sedan.

Vilket nog förvånar de flesta.

 


TCS tre år sedan: Sveriges enda bilfabrikant kör Tesla Model S

Christian von Koenigsegg är den enda kvarvarande helt svenska biltillverkaren i Sverige. Mannen som tillverkar hypersportbilar med hans eget namn på – kör Tesla själv till vardags. Och älskar den! Han är orolig över Audi, BMW, Volkswagen och andra traditionella biltillverkare som endast satsar lite halvhjärtat på elbilar. Hur ska de kunna ta upp kampen med Tesla som jobbar dygnet runt med entusiastiska medarbetare helt fokuserade på elbilar? Som bygger laddinfrastruktur ”lite från backfickan”? Med en VD Elon Musk som även konkurrerat ut NASA ”lite vid sidan om”?

Men han själv då? CvK anser sig ha mutat in sin lilla nisch med “hostande prustande eldsprutande bilmonster” även i framtiden.

Tagged . Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---
 • Johan

  Hej Tibor!

  Jag uppskattar verkligen dina inlägg här men den här gången har du varit lite väl snabb i din research.

  För det första är Peak Oil ett geologiskt fenomen som am. geologen M. King Hubbert upptäckte redan 1959 när han granskade USA:s största oljefält och beräknade att landets konventionella oljeprod skulle nå sin topp 1970, vilket den också gjorde och produktionen föll sedan år för år fram till runt 2004 då enorma satsningar började göras på okonventionell skifferolja. Sedan 2009 har USA:s oljeproduktion ökat kraftigt tack vare utvinning av denna okonventionella skifferolja, en mkt mer energikrävande och investeringskrävande olja som kräver ett oljepris runt 65 dollar per fat bara för att täcka sina kostnader. Det är också den amerikanska oljeproduktionen som stått för ca 90 % av ökningen av världens oljeproduktion de senaste fem åren, tillsammans med utviningen av oljesand från Kanada.

  Du har helt rätt att IEA och tex Kjell Alekletts forskargrupp vid Globala Energisystem vid Uppsala Universitet pekat på 2005/2006 som året då den konventionella oljeproduktionen börjat plana ut. Vi kan dock inte säga att toppen nåtts ännu, dels då statistiken som idag rapporteras sammanblandar okonventionell+konventionell olja och dels för att den konventionella oljeproduktionen ser ut att ha ökat något sedan 2006.

  Det exakta årtalet för ”peaken” och följaktligen minskningen, kommer vi veta först i efterhand. “Peakar” och kraftigt fallande produktion kan vi dock redan observera i enskilda länder så som Norge, Danmark, Venezuela, Storbr mfl vilket satt press på länder som USA, Ryssland och Saudiarabien mfl för att kompensera för den redan fallande produktionen i många konventionella fält.

  Så till Sverige och det vilsledande nya begreppet ”Peak demand” som börjat nämnas i media senaste två åren. Sverige har mkt riktigt ersatt olje-uppvärmning av villa- och fastigheter med el/värme från kärnkraft (och ytterligare utbyggd vattenkraft) sedan 1970-talet men istället har vi ökat beroendet av dieseltransporter på väg, främst godstrafik med lastbilar och persontrafiken på väg. Vi importerar dessutom mer än 50 % av landets livsmedel och nästan alla prylar vilket gör landet ännu mer såbart för en minskad global oljeproduktion/tillgång till importerad olja eller någon typ av längre kris där olje/bränsleleveranser inte kommer fram till Sverige.

  Man kan därmed med fog säga att Sverige är minst lika oljeberoende som vi var 1970, vi har bara flyttat beroendet och minskat importen i absoluta volymer och det faktum att Preem raff numera exporterar över hälften av Sveriges importerade råolja i form färdiga bränslen till utlandet förändrar i grunden inte heller Sveriges sårbarhet/oljeberoende.

  När det gäller tidpunkten för när världens totala oljeproduktion kan tänkas inträffa menar ledande geologer som David Hughes och Arthur Berman att det sannolikt kan inträffa runt 2020. Brittiska banken HSBC kom ut med en omfattande rapport i slutet av förra året som varnar för att vi kan få problem med utbudet av oljan redan 2018 där de pekar på data från IEA och senaste forskningen av Kjell Aleklett/Globala energisystem vid Uppsala Universitet.

  Här en sammanfattning av HSBC:s rapport:
  http://www.businessinsider.com/the-future-of-oil-supply-and-demand-2016-9?r=UK&IR=T&IR=T

  (om ej länken ovan funkar sök på “People are almost completely ignoring a looming crisis for oil” Business Insider. HSBC rapportens titel är: ”Global oil Supply -Will mature field declines drive the next supply crunch”)

  Jag har själv deltagit vid flera energikonferenser de senaste åren där jag förvånats över hur många investerare som tar Peak Oil på högsta allvar och inte bara investerar därefter utan även gör personliga förberedelser för att kunna försörja sig själv och sina familjer på mat och energi i händelse av en längre bränlse-kris/samhällsekonomisk kris där tillgången på oljan minskar. Detta då oljan kan slå in en kil i den ekonomiska tillväxt vi gjort oss så beroende av men som helt vilar på en ökad/fortsatt stabil tillgång till billig olja=med andra ord en långsiktig fysisk omöjlighet vi måste bryta.

  Eftersom även flera ledande geologer, amerikanska och tyska försvarsmakten mfl tar Peak Oil på största allvar bör vi även vi i Sverige göra det. Jag vill även understryka att Peak Oil alltså inte handlar om en plötslig ”domedag” eller ett fenomen där världens oljeproduktion plötsligt upphör men är en succesiv process där vi redan nu, före peaken, ser effekterna på den tillgängliga exporterade oljan i världen som redan minskar för att länder som Kina och Indien köper upp oljan på långtidskonrakt i stora volymer och oljeproducenter som Saudiarabien konsumerar allt mer av den olja de producerar vilket innebär mindre över till importörerna.

  När oljan väl börjar minska i produktion i världen, kanske runt 2020, krymper tillgången till den exporterade oljan på världsmarknaden snabbt varje år och Sverige får stå i kö med övriga och hoppas få en del av kakan. Framförallt, gäller det då att samhället har anpassat sig innan och kan klara övergången utan dagens konstanta oljeleveranser.

  Elbilar och eltransporter generellt är därför oerhört värdefullt för Sverige och andra länder att satsa på, medan det finns energi och politiskt utrymme för detta.

  Världen har aldrig konsumerat mer olja än nu, vilket gör att tal om ”peak demand” flyttar fokus från det väsentliga, det faktum att vi måste förbereda oss och anpassa oss för en minskad tillgång till världens enskilt viktigaste energikälla. Något jag tror är fullt möjligt men kommer innebära enorma utmaningar och kräva en snabb omställning av hela vår ekonomi.

  Mvh
  Johan

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   (och ja förresten jag använde “peak oil” inom citationstecken, jag menar peak demand egentligen)

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Jättebra inlägg, en helt egen artikel!

   Det jag kan lägga till är att vi i Sverige har redan en gång minskat vårt oljeförbrukning med 12 miljoner m3 (lika mycket vi förbrukar årligen idag) på endast 4 år(!): mellan 1979 och 1983. Inte för att oljan tog slu t utan för att vi hittade bättre alternativ. Den omställningen ger hopp om att vi kan ställa om vårt övriga oljeberoende också – nu när det börjar dyka upp bättre alternativ.

   • Johan

    Hej igen, intressant detalj du hittade. Jag är hoppfull jag med och blir det desto mer när jag läser hur mkt som äntligen händer på eltransportsidan. Ofta här med dina välskrivna inlägg. Ska bli intressant att se hur utvecklingen av elbussar, podcars eller varianter som Olli (Local Motors) utvecklas också. Finns ju även försök med eldrivna traktorer och mindre fartyg nu också. Kruxet är dock petrokemiska material men kan vi använda en mindre del olja till det medan vi letar organiska material så kan det hanteras också.

    Mvh
    Johan

 • Fredrik

  Man byggde kärnkraften först med för hög kapacitet och för att få avsättning för elen förordades direktverkande el som det bästa uppvärmningsalternativet för nya hus 70 och 80 tal därav så många hus med direktverkande el :)

 • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

  Efter att ha bankat huvudet blodigt mot Disqus configurationsmenyer har jag äntligen kunnat ställa in att man kan skriva det helt normalt svenska ordet “slut” utan att bli bannad av Disqus amerikanska ordpolis.