Nej, Elon har inte fått 57 miljarder

Elon Musk får 57 miljarder dollar från Tesla, har vi läst i tidningarna de senaste dagarna. Tidningen Arbetet till och med påstod att Elon Musk får “600 miljarder kronor i lön”. Vi har även sett folk räkna på hur mycket Tesla nu måste höja priset på sina bilar för att ha råd att betala.

Fast inget av detta är sant.

Elon Musk får faktiskt inte en enda dollar. Enligt överenskommelsen från 2018 får han ingen lön från Tesla. Och det kommer han inte få nu heller.

Det aktieägarna röstade om och bekräftade var att Elon Musk kan få 303 960 630 Tesla aktier.

Och nej, det kostar inte företaget Tesla ett enda öre. De köper inte tillbaka några aktier för att ge dem till Elon – utan de har tryckt nya. (Egentligen inte ens det, aktier är digitala nuförtiden, inte papper.)

De som “betalar”, de som påverkas blir de uppskattningsvis tio miljoner aktieägarna som idag har Tesla aktier. Efter att Tesla skapat nya aktier från tomma luften för att ge dem till Elon har deras aktier blivit något mindre värda. Aktierna har “spätts ut” som det heter. Varje aktie symboliserar ju en del av ett företag och om det plötsligt finns fler aktier får var och en av dem en mindre del av företaget.

Det finns runt 3,2 miljarder Tesla aktier idag. Elons 304 miljoner aktier innebär att de övriga aktiernas värde minskar med 8,6%. Man kan tänka på det som att alla som idag har 100 Tesla aktier ger 9 av dem till Elon.

Det är därför det var viktigt att Teslas aktieägare fick rösta två gånger, först 2018 och nu i torsdags, om att de står bakom Elons bonustrappa – för det är de som “betalat” den, via minskat värde på deras egna aktier!

De tidningar som snackar om 57 miljarder dollar hit och dit har tagit de 304 miljoner aktier Elon Musk kan få och multiplicerat dem med en aktiekurs på 187 dollar.

Men Elon Musk skulle aldrig kunna få de summorna om han beslöt att sälja aktierna. Skulle någon plötsligt erbjuda 304 miljoner aktier på börsen skulle aktiekursen störtdyka. Tillgång och efterfrågan. Speciellt när det framkommer att det är Elon Musk som säljer. Det skulle det utlösa en lavin av andra som också ville sälja sina aktier och kursen skulle kollapsa till närmast noll.

Elon Musk kan alltså inte direkt sälja dessa aktier. Han kan aldrig få ut värdet de har idag – för själva ansatsen till försäljning skulle rasera aktiernas värde. Elon Musk kommer aldrig se röken av de påstådda 57 miljarder dollar vissa tror han fick i “lön”.

Så om Elon inte kan få några 57 miljarder dollar vad var det han egentligen fått? Det är inte pengar – utan makt. Dessa aktier tillsammans med de han redan haft ger Elon Musk 25% av Teslas alla aktier. Då blir det svårare att avsätta honom, ifall någon skulle försöka sig på en kupp och ta över företaget. Samtidigt kan ändå Teslas aktieägare gadda ihop sig och rösta emot honom om han skulle hitta på något extremt dumt.

Så får Elon Musk nu aktierna? Nej faktiskt inte ens det. Av två anledningar.

Dels var det inte aktier överenskommelsen från 2018 utlovade Elon utan optioner. Optioner att han efter fem år kan få aktier. Bonustrappan bestod av 12 steg, de första uppfylldes redan 2019, de skulle han kunna omsätta till aktier i år. De sista stegen uppnåddes inte förrän 2021, de optionerna kan Elon omsätta till aktier först 2026.

Om han över huvud taget får det. För Elons bonustrappa ogiltigförklarades av en domare i Delaware i fjol, som ansåg att företaget Tesla var jävig, hade inte aktieägarnas bästa framför ögonen när de tog fram den. Så just nu kan Elon inte få varken några pengar, aktier eller ens optioner.

Tesla måste först överklaga domen och visa att titta, aktieägarna röstade åter igen ja till att ge Elon dessa aktier. Det är först efter de vunnit den processen som Elon över huvud taget kan få något.

Så medan media basunerar ut att “Elon Musk har fått 57 miljarder dollar” och folk blir upprörda har han i verkligheten inte fått någonting alls. Bara chansen att kunna överklaga ett domslut och få de aktieoptioner han utlovades en gång i tiden, 2018.

Bookmark the permalink.