Aktieägarna har bekräftat Elons bonustrappa

I går kväll röstade Teslas aktieägare om 12 olika frågor.

Den som det säkert kommer diskuteras mest i nyhetsmedia idag är punkt 4 av dem:

4. Ett Tesla-förslag att ratificera den 100 % prestationsbaserade optionstilldelning till Elon Musk som föreslogs och godkänts av våra aktieägare 2018

Denna punkt har av många missuppfattats som att “Tesla ger miljarder dollar till Elon”.

I själva verket handlar det om en bonustrappa som togs fram av Teslas styrelse och godkänts av dess aktieägare redan 2018. Ja, den har redan röstats om och godkänts för sex år sedan.

På den tiden kostade Teslas aktie motsvarande $20 och efter åratal av förluster hade företaget knappt börjat bli lönsam.

Enligt överenskommelsen skulle Elon Musk inte få någon lön över huvud taget de närmsta fem åren, men få aktieoptioner om företaget skulle lyckas uppnå ett antal marknadsvärde- och vinstmål. Det togs fram en trappa med ersättningar där de sista stegen enhälligt ansågs vara totalt omöjliga att uppnå. Det skulle ju krävas att Tesla mångdubblade sitt marknadsvärde och ökade kvartalsvinsten till 14 miljarder dollar inom fem år. Alla var överens om att det var omöjligt.

Men Tesla lyckades, mot alla odds. Marknadsvärdet mångdubblades, vinsten steg till 20 miljarder. Aktiekursen femtondubblades och gjorde många till miljonärer.

Elon Musk förtjänade därmed sin utdelning i aktieobligationer som kunde omsättas till aktier efter fem år.

Han fick betala vinstskatt för det. År 2021 betalade Elon Musk 11 miljarder dollar i skatt, den högsta skattebetalningen någonsin i världen av en privatperson.

Sedan kom den berömda domen där en domare i Delaware dömde att bonuspaketet skulle ogiltigförklaras i och med att Teslas styrelse påstods vara jävig och inte satte aktieägarnas bästa främst.

Gårdagens omröstning handlade om att aktieägarna än en gång skulle bekräfta den bonusplan som de redan godkänt 2018 – och som Elon Musk redan skattat för.

Teslas aktieägare följde styrelsens rekommendation och röstade för förslaget.

 

I Sverige kommer säkerligen även utfallet av punkt 9 diskuteras ingående:

9. Aktieägarförslag om antagande av föreningsfrihet och kollektivavtalspolitik

Ett förslag om citat “icke-inblandning när anställda försöker bilda eller gå med i en fackförening, och ett förbud mot att agera för att undergräva denna rätt eller pressa anställda att inte bilda eller gå med i en fackförening. Samt i positiv anda medverka i kollektiva förhandlingar i god tid om anställda bildar eller går med i en fackförening.”

Teslas aktieägare följde styrelsens rekommendation och röstade emot det förslaget. Många kommer säkerligen ha starka åsikter om det, men man bör komma ihåg att beslutet togs efter en demokratisk omröstning av Teslas miljontals aktieägare.

I två av de 12 punkterna röstade aktieägarna emot styrelsens rekommendationer, i punkt 6 angående minskning av mandatperioden till ett år och punkt 7 angående enkel majoritetsröstning om företagets styrdokument, som båda bifalldes trots styrelsens rekommendation om att inte göra det.

Bookmark the permalink.