Reservdunk för elbilar

Reservdunk

Allt som ofta hör man folk undra hur det ska lösas det här med reservdunk för elbilar. Hur man ska kunna “fylla på” batterierna om man har kört slut på sin laddning och fått “batteritorsk”? För det är inte lika enkelt som för bensinbilar där man kan ha med sig en liten reservdunk med en skvätt bensin som man kan fylla på med om man har fått soppatorsk.

Fast hur många bensinbilar kör runt med reservdunk i bagageutrymmet egentligen? Inte så många. Varför inte? Jo för att reservdunkar behövdes förr i tiden innan bilarna fått bränslemätare. Nu kan man se på bilarnas instrumentpanel hur mycket bensin du har kvar, moderna bensinbilar kan till och med skriva ut hur lång sträcka bensinen ska räcka till. Börjar bränslemätaren visa neråt noll är det dags att stanna och tanka.

Elbilar har på samma sätt en batteri- och räckviddsindikator. Du kan se hur mycket laddning som är kvar i batterierna och ungefär hur långt den laddningen räcker. Börjar du närma dig noll är det dags att stanna och ladda. Svårare än så är det faktiskt inte.

Men OM man nu gjort fel och missat att batterimätaren kommit ner till noll (och missat bilens alla varningsmeddelanden de senaste 2-3 milen som ploppade upp och varnat dig för att laddningen håller på att ta slut). Vad ska man göra då? Du kan ju inte ta fram en reservdunk och bara fylla på. Ska elbilister släpa runt på dieselgenerator i bakluckan? Eller enorma batteribank hundra gånger större än dem till mobiltelefoner?

Nej, du behöver faktiskt inget av dem. Dagens moderna elbilar har nämligen redan en inbyggd “reservdunk”, extra laddning som gör att du kan köra flera mil extra även efter att batterimätaren har kommit ner till noll.

Batteri0Batterimätaren i en elbil visar nämligen inte hur mycket laddning du har i bilens batterier. Den visar hur mycket av laddningen du får använda.

Litiumjonbatterier mår inte bra av att bli helt urladdade. Kör du ner batterierna helt till noll, helt till att de inte längre kan leverera några elektroner alls kan de till och med permanent skadas och bli obrukbara.

Därför “ljuger” elbilar om batteriernas laddnivå. När räckviddsindikatorn på instrumentpanelen har nått noll betyder det inte att batterierna är tomma utan att laddningen har blivit så låg att bilen helst inte vill köra längre utan vill spara på den lilla kvarvarande laddningen för att inte skada batterierna.

De flesta elbilar som säljs idag kan faktiskt fortsätta köras flera kilometer, flera mil till efter att deras räckviddsindikator har nått noll.

Då tullar bilen på laddreserven, laddningen den helst vill behålla för att skydda batterierna. Till nöds kan man köra lite till på den skvätten laddning (under bilens högljudda protester, du kommer få varningsmeddelanden på instrumentpanelen).

När bilen till slut stannar, “hit men inte längre” är batterierna fortfarande inte helt urladdade, det finns fortfarande en liten-liten skvätt laddning kvar i dem för att skydda dem från att skadas av total urladdning. Men den laddningen kommer bilen under inga omständigheter vilja lämna ifrån sig. Nu måste batterierna anslutas till laddning inom nån timme för att inte skadas permanent!

range0Olika elbilar ha olika väl tilltagna nödreserver. Vidstående tabell är en sammanställning av två räckviddstester utförda av Ecobest Challenge och Edmunds. I båda fallen laddade de först batterierna fulla och körde sedan tills bilarna inte rörde på sig längre. De antecknade när räckviddsindikatorn på bilarna nådde noll och mätte hur många kilometer extra bilarna kunde köras efter det.

De flesta elbilar kunde köras nästan två mil till efter att batteriindikatorn nått noll. Tesla Model 3 Long Range till och med fyra mil.

Det behövs inga konstiga lösningar för “reservdunk” för elbilar – de har redan en inbyggd sådan i sina batterier!

Glädjande för utvecklingen är också att körsträckan efter 0 har ökat för varje ny generation elbilar. De Nissan Leaf som säljs idag kan köra över tre mil efter att deras mätare nått noll – den första generationen med 24 kWh batterier kunde endast köras 800 meter(!) extra.

Det bör dock nämnas att precis som med alla räckviddssiffror beror även dessa på ett antal olika faktorer. Det är inte så att alla Tesla Model 3 LR alltid kommer komma 42 km och alla Nissan Leaf 38 km. Den verkliga sträckan kommer bero på vilken hastighet bilarna körs med, i vilken temperatur, batteriernas laddhistorik och individuella skillnader mellan olika batteripack. Vissa bilar kommer klara kortare sträcka än så, vissa kanske till och med lite längre. Det har inträffat till och med enstaka fall då bilarna stannat redan någon km innan deras indikator ens nått noll. Bilarnas datorer försöker göra sitt bästa för att mäta upp vilka marginaler de har kvar att utnyttja och hur långt till de ska tillåta bilarna att rulla innan de sätter slutgiltigt stopp för att skydda batterierna.

Ska du “köra förbi nollan” och utnyttja reservmarginalerna bör du köra långsamt och mjukt. Elbilars räckvidd minskar ju snabbare man kör så du har förhoppningsvis redan minskat farten innan så att du skulle komma så långt som möjligt. Vissa elbilars styrsystem kan också drabbas av panik och stänga av i förtid om man kör på marginalerna och trampar gasen i botten.

Det är också väldigt viktigt att komma ihåg att ladda bilarna snabbt, helst inom en timme efter att man har kört förbi nollan och utnyttjat bilens batterireserver! Gör man inte det, låter man batterierna urladdas helt till sista elektronen kan de skadas permanent.

Men nästa gång någon börjar prata om reservdunkar för elbilar kan du då påpeka att det redan finns en inbyggd en.

Tagged , . Bookmark the permalink.