Elbilar körs längre än bensinbilar

Medelkorstracka2013-2020

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att elbilar körs längre än bensinbilar. Medan bensinbilar i genomsnitt körde 834 mil i fjol har elbilar körts 973 mil.

KorstrackaDen genomsnittliga körsträckan bilar i Sverige körs har gradvis minskat sedan toppnoteringen 2008. Länge var genomsnittet runt 1300 mil per år men under 2010-talet har den genomsnittliga körsträckan för svenska bilar börjat minska. 2018 var den fortfarande 1204 mil per personbil. Under pandemiåret 2020 rasade dock den genomsnittliga körsträckan ner till 1100 mil.

Sedan 2013 särredovisar Statistiska Centralbyrån körsträckor för fordon med olika drivmedel. Bilar körs nämligen olika långt beroende vad man tankar eller laddar dem med. I början av statistiken kördes elbilar inte lika långt som bensinbilar, troligtvis beroende på att den tidens elbilar hade fortfarande små batterier och laddnätverket var inte tillräckligt utbyggd. Men redan 2016 gick elbilarna om bensinbilarna och har sedan dess körts betydligt längre varje år. Långköraren, fordonskategorin som alltid körts längst är dock dieselbilarna som kördes i genomsnitt 1516 mil i fjol.

KorstrackaLanDet kan vara en ögonöppnare för många, nästa gång någon frågar om man kan köra långt i en elbil kan man hänvisa till Statistiska Centralbyrån som visar att elbilar redan körs längre än bensinbilar.

Ska vi fortsätta spräcka myter så kan vi även nämna att tvärtemot vad många tror körs bilar längst i Stockholms län och betydligt kortare i Norrland.

Statistiken ger fler intressanta siffror som kan vara användbara när man diskuterar Sveriges fordonsflotta:

År 2020 körde en taxi i genomsnitt 5488 mil.
En buss 4951 mil.
En lätt lastbil 1366 mil.
En tung lastbil 4041 mil.
Och en timmerbil hela 9697 mil.
Det fanns 4 944 067 personbilar i trafik år 2020.

Pandemiåret bjöd dock på 8,9% minskad trafik på våra vägar enligt Trafikverket. Taxibilarnas medelkörsträcka minskade med 15% jämfört med året innan, bussarnas med 9%.

Bookmark the permalink.
 • vigge50

  Baseras inte dessa siffror på var bilen står registrerad? Många stora företag har sina tjänstebilar registrerat på sitt huvudkontor som ofta ligger i Stockholm oavsett var i landet bilen används. Detta skulle kunna göra det väldigt missvisande att påstå att Stockholmare kör mer bil.
  Skulle vara intressant att se antal invånare/bil i olika län, om Stockholm har minst antal invånare per bil så skulle man nog med säkerhet kunna säga att många av bilarna registrerade i Stockholm köra av personer som inte bor i Stockholm.

  • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

   Visserligen är det så att siffrorna bygger på var bilen står registrerad. Det ger en viss påverkan på resultatet. Men LÅNGT ifrån alla bilar är tjänstebilar. Andelen tjänstebilar i norra Norrland ger nog försumbar påverkan på slutresultatet.

   Dessutom är det inte enbart Stockholm som kör längre än norra Sverige utan hela södra landshalvan. Att till exempel bilar i Jönköpings län kör mycket längre än bilar i Kiruna kan inte skyllas på tjänstebilar.

 • Pontus

  Detta kanske är en väldigt konstig killgissning men kan det inte vara så att i mindre orter så är det vanligare med fler bil per invånare än i typ Stockholm och att detta skulle kunna ge att varje bil kör kortare.
  Skulle man kunna få en siffra på alla bilars gemensamma sträcka delat med antalet invånare, då tror jag att den skulle blir större i norrland än i stockholm (kanske).

  • http://rasmus.krats.se/RasmusKaj Rasmus Kaj

   I storstäderna är det ju fler som inte behöver ha bil alls, så det tror jag du har rätt i. Å andra sidan bor det ju flest människor i storstadsregionerna, så om vi tittar på var det körs flest bilmil i absoluta tal (utan att ta vare sig per fordon eller per person) så är vi nog tillbaks i Stockholm.

   • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

    Arbetspendlar du från ena sidan Stockholm till den andra kör du snabbt ihop många mil.
    Går du över gården för att mjölka kossorna har det inte påverkat statistiken.
    Usch nu låter jag hemsk men jag tror ändå att det kan ligga nånting i det även om det kan säkerligen uttryckas mer PK.

    • Jan-Erik Sebestyen

     Ett mer korrekt svar tror jag är att det är lättare att hitta boende nära arbetsplatsen på många platser i Norrland till ett rimligt pris än i Stockholm. Mitt intryck av de företag jag arbetat med i Norrland är att många har så nära att de kan cykla på några minuter. Ofta är det också nära till affären och till skolan.
     Kan du köpa ett hus för 750000 SEK på cykelavstånd till jobbet är det svårmotiverat att köpa ett för samma pris 10 mil bort.

 • Widell

  Nya bilar körs mer än gamla bilar – inte lika rolig rubrik kanske…Den stora merparten av alla elbilar är yngre än säg 5 år, medan den stora merparten av alla bensinbilar är äldre än 5 år. Skulle vara intressant om man jämförde elbilar mot bensinbilar av samma ålder

 • Björn

  Elbilar körs oftare än andra bilar inte längre per gång vilket gör det markerade stycket i mitten lite missvisande.
  Läste statistik som visade att en invånare i dalarna kör ca 200 mil längre om året än stockholmaren.
  Och enligt utredningen om pendlingsavdraget är det boende i förorten som har längst till jobbet :-)

 • Mats Carlstedt

  Hur blir det med en husvagn påkopplad? Vilken bil kör längst då, eller i 15 minusgrader? En intressant tanke, en fossil driven motor går att renovera och renovera med “rimliga kostnader”. Att “renovera/byta batteri” på elbil är hutlöst samt att skrota dessa batterier har inget med miljötänk att göra
  Varken själva fordonet eller elkällan är/har inte konstruerade/producerade utan fossila tekniklösningar. visst “skulle” en smart elbil vara bra. Men man måste ha förmåga att tänka i flera steg (handling och konsekvenser). Den lilla detaljen om att kunna försörja alla eldrivna fordon med el, är en stor “OPS tänkte inte på det” tydligen.
  Tanken är god, men konsekvenser mindre bra. Är ingen motståndare till fordon utan fossila bränsle alls, utan mer en realistiskt tänkande som mer och mer anser andra lösningar än el. Kommer aldrig produceras utan energier från annat håll än el. Vore intressant se en “lista på ingående artiklar” vid tillverkning samt på hur laddstationer tillverkas. Det är ju inte lakrissnöre som kablar som exempel. Som sagt icke motståndare till elbil men de lovar nog mer än vad faktan är. Bra början i det stadiet utvecklingen är i.