Så mycket tjänar Volvo på sina elbilar

Det spekuleras ofta hur mycket traditionella biltillverkare egentligen tjänar på sina elbilar? Tjänar de något över huvud taget? Eller säljer de elbilarna med förlust som de täcker med inkomster från avgasbilarna?

Vi fick en unik insyn i detta på Volvo Cars presentation av sin årsrapport då deras finansdirektör Johan Ekdahl visade en ovanligt öppenhjärtig och detaljerad redovisning av deras vinstmarginaler.

Sett över hela fiskala året 2022 tjänade Volvo 37 tusen kronor på varje såld elbil, det vill säga de hade 8% marginal. Att jämföra mot 89 tusen kronor på avgasbilar, 21% marginal. Volvo går alltså inte back på sina elbilar men de tjänar betydligt lägre, mindre än hälften på dem. Volvo behövde i genomsnitt sälja 2,4 elbilar i fjol för att få in samma vinst som för en avgasbil.

Fast mot slutet av året blev det värre. Under det sista kvartalet, då Volvo formidabelt sprutade ut elbilar på marknaden sjönk deras marginaler på elbilar till endast 29 tusen kronor, 6% marginal. Samtidigt stärktes deras marginaler på avgasbilar något till 96 tusen, 22%. Under det sista kvartalet behövde Volvo sälja tre elbilar för att få in samma vinst som för en avgasbil. Johan Ekdahl varnade dessutom under presentationen att det kan bli ännu värre i år i och med ökande råvarupriser. Inte undra på att de inte vill följa Teslas exempel och sänka sina priser.

Som jämförelse tjänade Tesla i genomsnitt $15 492 per såld bil i fjol, drygt 161 tusen kronor per bil. En marginal på 28,5%. Tesla tjänade över fyra gånger så mycket på varje såld elbil som Volvo.

För några veckor sedan sänkte Tesla sina priser med i genomsnitt tio tusen dollar i USA. Även efter den sänkningen kan Tesla fortfarande ha nästan dubbelt så hög vinst per såld elbil än vad Volvo hade det sista kvartalet. Tesla har dock samtidigt även sänkt sina tillverkningskostnader så de exakta siffrorna och marginalerna får vi inte veta förrän om en dryg månad, när första kvartalets siffror presenteras.

Vi ser dock här en viktig anledning till varför de traditionella biltillverkarna inte kan sänka priserna på sina elbilar på samma sätt Tesla gjort. Då skulle de förlora även de lövtunna marginaler de nu har. Samtidigt som Tesla även efter sina drastiska prissänkningar fortfarande har högre marginaler på varje såld elbil än konkurrenterna.

Bookmark the permalink.