Sverige utan fossila drivmedel 2040

SverigeUtanFossila

Regeringens utredare Sven Hunhammar lämnade i går över sin utredning ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Det är en rejäl lunta på 741 sidor som kommer att ta lång tid att läsa igenom.

Två punkter i den har dock redan skapat rubriker, som påstår att det blir förbjudet att sälja bilar med förbränningsmotorer år 2030 och sälja bensin och diesel år 2040. Många har redan börjat oroa sig, hur ska det gå?! Andra, som till exempel klimatchefen på Naturskyddsföreningen David Kylberg tycker utredningens förslag är alldeles för tandlösa, “då kommer vi absolut inte att klara klimatmålen” anser han.

Vi på Tesla Club Sweden är nog beredda att hålla med. För utredningen föreslår inte alls något förbud mot att sälja bilar med förbränningsmotorer till 2030. Utan tycker snarare att inga bilar med enbart förbränningsmotorer kommer säljas då bara laddhybrider. Som ju per definition har förbränningsmotor – även om den inte används hela tiden. Redan idag, år 2021 är bilar med enbart förbränningsmotorer på väg bort. 41% av alla bilar sålda april 2021 var laddbara. Vi anser att det kommer inte behövas något förbud – ingen kommer ens vilja köpa en bil med förbränningsmotor år 2030! Inte ens laddhybrider.

Likadant är det med det påstådda “bensinförbudet”. Utredningen föreslår att all bränsle år 2040 ska vara från förnybara källor. Det kommer fortfarande finnas bensinmackar. De kommer sälja bränsle även år 2040. Men bränslet ska komma från förnybara källor inte fossila. Redan dagens lag om reduktionsplikt skulle resultera i 50% förnybart till år 2040. I år ska bensin ha 5.6% inblandning av förnybart, diesel drygt 25%. Man kan inte köpa helt fossila bränslen i Sverige längre! Reduktionsplikten föreskriver att leverantörerna ska gradvis höja inblandningen med åren. Gamla målet med 50% år 2040 föreslås nu justeras till 100%.

Genomgående i utredningen talas det om tre olika scenarios: LågEl NUF, MedelEl NUF och HögEl NUF där NUF står för NollUtsläppsFordon. Helt enkelt en pessimistisk, en trolig och en optimistisk utveckling av hur många elbilar och andra nollutsläppsfordon som kommer säljas per år framöver.

Utredningen listar bränslecellsbilar som nollutsläppsfordon men menar att tekniken kommer framför allt bli aktuell för tunga lastbilar, kommer endast förekomma marginellt för personbilar. Där blir det framför allt elbilar som kommer utgöra absoluta majoriteten för nollutsläppsbilar.

De flesta grafer i utredningen har tre olika linjer, tre olika framtidsscenarios LågEl NUF, MedelEl NUF och HögEl NUF. Till exempel prognosen för personbilar:

ElbilarSverigeGraf

Enligt MedelEl-scenariot kommer 100% av alla bilar sålda 2035 i Sverige att vara nollutsläppsbilar (elbilar). Tills dess anser utredaren att laddhybrider har spelat ut sin roll. Även i den mest pessimistiska LågEl scenariot kommer 50% av alla sålda bilar då vara nollutsläpps elbilar och 30% laddhybrider – endast 20% med enbart förbränningsmotor.

På grund av bilars livslängd kommer det enligt det högra diagrammet att dröja till 2045 innan 90% av Sveriges bilflotta består av elbilar och laddhybrider. Eller endast 50% enligt LågEl scenariot. Men redan om tio år kommer en tredjedel av alla bilar på våra gator vara laddbara och leta efter laddstolpar!

FördelningBilar

År 2030 förväntar sig utredaren att vi har ungefär en miljon nollutsläpps elbilar på våra vägar enligt MedelEl scenariot, knappa miljonen laddhybrider och fortfarande drygt 3 miljoner bilar med förbränningsmotorer. De bilar som köps idag förväntas ju fortfarande köra omkring om 9 år.

Till 2040 kommer dock nollutsläppsbilarna helt ha tagit över: 4 miljoner elbilar, några hundra tusen laddhybrider och drygt en miljon avgasbilar.

Enligt andra diagram i utredningen kommer försäljningen av nollutsläpps lätta lastbilar nå 100% till 2040, tunga lastbilar till 2050. Fortfarande år 2050 kommer dock 15% av alla lätta lastbilar på våra vägar ha förbränningsmotorer och 55% av de tunga lastbilarna. Enligt MedelEl scenariot i alla fall. I och med att all flytande bränsle är förnybar redan 2040 kommer de dock ej längre släppa ut växthusgaser. Planeten kommer må bättre – fast inte de som fortfarande kommer behöva andas in avgaserna i sina lungor.

Utredningen är som sagt på 741 sidor. Vi har knappt ens skrapat den på ytan än. Vi kommer återkomma i flera artiklar och behandla andra områden, prognoser och framtidscenarior som beskrivs i den.

Bookmark the permalink.