Tesla Clubs European Leadership Summit

TillburgSolar

Jag hade nöjet att närvara på första europeiska mötet för Tesla klubb presidenter, som hölls i Nederländerna (som faktiskt inte har en egen Teslaklubb).

Mötet organiserades istället av Belgiska Teslaklubben, tillsammans med personal från Teslas fabrik i Tilburg och andra europeiska kontor.

Det hölls lite presentationer, men för att vara ärlig sades det inte särskilt mycket nytt (och inte ens det får jag skriva om pga disclosure-avtal jag fick skriva på).

Men viktigast var kanske ändå att få träffa Teslas europeiska personal och knyta kontakter. Det ger oss, alla Tesla Club Swedens medlemmar, en bättre chans att nå dem med våra problem och önskemål i framtiden.

Lite nyheter som jag (förhoppningsvis) får dela med mig är att Tesla håller på att utrusta alla sina Supercharger laddstolpar på alla laddstationer i hela Europa med CCS kontakten. Glädjande för oss i Sverige är dessutom att chefen för europeiska utbyggnaden nämnde norra Sverige som ett av områden där Tesla planerar bygga fler Superchargers.

Precis som Elon lovat.

Bookmark the permalink.
--- Stöd dessa sidor med en donation ---
--- Min referralkod: tibor72449 ---
--- Köp mina böcker ---