Utbyggnaden av Superchargers i Europa har påbörjats

Tesla Motors har börjat bygga Supercharger efter Supercharger i Europa. De sex stationerna i Norge får snart sällskap av två i Nederländerna och 4 i Tyskland. Och varje station har flera stycken laddplatser, beredda att ladda flera bilar samtidigt.

Tesla Motors har ju lovat att börja bygga ut stationsnätet i Europa. På företagets hemsida finns en Europakarta som visar ungefär var i Europa de tänker lansera sina laddstationer till vintern 2013 och vintern 2014. Det glädjande är att laddstationen i Oosterhut, Nederländerna är nu invigd, och entusiaster i Europa har hittat flera andra platser där arbete med att färdigställa laddstationerna pågår!

Tesla ser ut att kunna hålla sitt löfte om att elektrifiera vägen från München till Amsterdam till vintern. Förra gången Tesla Motors utlovade Superchargers till vintern -i USA till vintern 2012- blev de färdiga till slutet av vintern, dvs Mars. Nu ser det ut som om de skulle kunna bli färdiga till det man vanligtvis kallar vinter, vilket ju är ett bra tecken.

Nu väntar vi bara andlöst till vintern 2014, då Tesla Motors har utlovat Superchargers i Sverige!

 

Tagged , . Bookmark the permalink.