Volvo: elbilen har 60% mindre koldioxidutsläpp

Volvo har publicerat en utförlig hållbarhetsrapport om deras nya EX30 elbil där de gör en hel livscykelanalys av tillverkning, 20 tusen körda mil under 15 års livslängd och skrotning av bilen.

Som andra liknande rapporter kommer de fram till att mycket av en elbils utsläpp beror på vad det är för slags el bilen laddas med. Det uppstår ju indirekta utsläpp om en elbil drivs med till exempel kolkraftsel. Rapporten redovisar utsläpp om bilen laddas med global elmix, europeisk elmix, eller vindkraftsel.

Jämfört med en bensindriven Volvo XC40 (som är närmast jämförbara modellen storleksmässigt) släpper Volvo EX30 ut 60% mindre fossilt koldioxid under sin livslängd om den laddas med europeisk elmix. Laddas den med vindkraftsel är det 22% till i minskning.

Volvo uppger EX30 totala koldioxidavtryck under hela dess livslängd till 23 ton inklusive tillverkning, 20 tusen körda mil med europeisk elmix och skrotning.

I och med att Volvo EX30 kan fås både med NMC och LFP batterier får vi även en inblick i skillnaden i miljöpåverkan mellan de två olika batteriteknologierna. Inte nog med att järnfosfat LFP batterier är billigare än traditionella NMC litiumjonbatterier – de har även lägre miljöpåverkan:

LFP batterierna har i genomsnitt 16% lägre miljöpåverkan räknat över bilens livslängd, enligt Volvo.

En annan intressant detalj i rapporten är att framställningen av batterier blir allt mindre miljöskadligt. Batteritillverkarna genomför ständiga förbättringar av sina processer som redan till nästa år beräknas minska deras miljöpåverkan med 20% för LFP batterier och hela 46% för NMC teknologin.

Bookmark the permalink.