Hur långt kommer man på en hamburgare?

BigMac

Hur långt kan en elbil åka på energiinnehållet i en hamburgare? Frågan är faktiskt inte så dum och omöjlig att besvara som det verkar vid första anblick.

En Big Mac innehåller enligt McDonalds hemsida 2121 kJ energi. Eller 510 kcal energi. De två siffrorna för energiinnehåll, 2121 kJ och 510 kcal är samma energimängd uttryckt på två olika sätt, med olika enheter. De kan omvandlas mellan varandra, 1 kJ = 239 cal.

SI-enheten för energi är J, joule och den kan omvandlas till många andra enheter för energi:

  • 1 kJ = 239 cal
  • 1 kJ = 0.948 BTU
  • 1 kJ = 6241 eV
  • 1 kJ = 0.28 Wh

Alla ovanstående siffror uttrycker samma energimängd, men har historiskt haft olika användningsområden. Kalorier för mat, BTU för värme, Wh för el. Det går alldeles utmärkt att omvandla mellan dessa. Energi är energi oberoende av dess lagringssätt.

1 Big Mac innehåller 2121 kJ energi, det vill säga 0.6 kWh.

En elbil kommer alltså runt 3 km på energin i en Big Mac. En plåtkoloss på två ton i motorvägsfart. Hur långt kommer du på en Big Mac?

Nu finns det ingen maskin än som kan omvandla energiinnehållet i en Big Mac till växelström passande elmotorn i din elbil. Eller snarare, det finns men med dålig effektivitet. Kastar du Big Mac-en i soporna istället för att äta upp den kommer den antingen eldas upp i värmekraftverk och generera elektricitet eller rötas till biogas som också skulle kunna driva turbiner. Eller att du äter upp den och sätter dig på en motionscykel kopplad till en dynamo som framställer el. Omvandlingen mellan energislag ställer till problem i verkliga livet – men energimängden finns där.

Omvänt kan du också säga att batterierna i din Tesla är på 321 MJ (megajoule). Låter maffigare än 90 kWh eller hur? Och strikt enligt SI-systemet borde vi faktiskt säga 321 MJ istället för 90 kWh – men så pratar vi fortfarande om hästkrafter när vi pratar om bilens effekt också.

0.6 kWh. Tänk på det nästa gång du mumsar i dig en hamburgare medan du snabbladdar bilen.

 


TCS ett år sedan: Över tusen Tesla Model S i Sverige!

Igår berättade vi att det finns nu över 2,000 Teslor i Sverige. För ett år sedan fanns det bara 1,000. Antalet har alltså fördubblats på ett år, helt i linje med trenden att elbilars antal fördubblas varje år.

Tagged . Bookmark the permalink.