När når vi Peak Oil i Sverige?

Refinery

Peak Oil sägs vara oljeproduktionstoppen, en tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan i praktiken tagit slut. Internationella energirådet har slagit fast att Peak Oil inträffade år 2006 medan andra hävdar den kommer inträffa först på 2030-talet.

Men om vi vänder på frågan: när kommer Sverige nå sin ”peak-oil” – inte oljeproduktionstoppen då förstås utan oljekonsumtionstoppen?

2030?

2020?

Eller har den kanske redan varit? År 2006?

Svaret kan förvåna några: Sverige hade sin oljekonsumptionstopp redan år… 1970

PeakSweDet är Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, branschorganisationen för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige, som har en väldigt informativ webbsida med massor av statistik om den svenska oljebranschen. Ovan diagram om Sveriges oljeimport är hämtad därifrån.

När man pratar om olja och peak oil tänker de flesta på bensin och diesel. Och mycket riktigt, idag framställs det framför allt dessa produkter av råolja. Linjen med de markerade punkterna, som ser ut som en kedja i diagrammet ovan visar hur mycket diesel, bensin och flygfotogen vi använt årligen i Sverige. Den kurvan toppade år 2007, sedan dess har Sveriges import av drivmedel faktiskt börjat minska. Peak fossilt drivmedelanvändning hade vi alltså 10 år sedan i Sverige.

En annan intressant omställning man kan se i grafen ovan är omställningen från helt fossilt bensin till låginblandat bensin år 2001-2004 och dito för diesel år 2005-2007. Idag är det svårt att hitta helt 100% fossila drivmedel i Sverige – istället har vi fått bensin med 5% inblandad etanol och diesel med olika andelar förnybar biodiesel iblandat.

Men vad är det då för enorma pucklar under 1970-talet? Jo, villaolja! Under 1960- och 70-talet var det populärt att värma husen i Sverige med enorma mängder villaolja. Sverige hade även oljekraftverk där elektricitet framställdes genom att bränna råolja.

När så kärnkraftverken kom igång på 70-talet minskade Sveriges oljebehov. Oljepannorna i många villor ersattes med först direktverkande el, sedan värmepumpar.

Aldrig någonsin sedan 1970 har Sverige behövt importera så mycket olja som då. Dagens årliga dryga 10 miljoner m3 olja är endast en tredjedel av 1970 års toppnotering. Årsvolymerna har sjunkit tillbaka till samma nivåer vi hade 1958.

Peak oil i Sverige har redan varit för länge länge sedan.

Vilket nog förvånar de flesta.

 


TCS tre år sedan: Sveriges enda bilfabrikant kör Tesla Model S

Christian von Koenigsegg är den enda kvarvarande helt svenska biltillverkaren i Sverige. Mannen som tillverkar hypersportbilar med hans eget namn på – kör Tesla själv till vardags. Och älskar den! Han är orolig över Audi, BMW, Volkswagen och andra traditionella biltillverkare som endast satsar lite halvhjärtat på elbilar. Hur ska de kunna ta upp kampen med Tesla som jobbar dygnet runt med entusiastiska medarbetare helt fokuserade på elbilar? Som bygger laddinfrastruktur ”lite från backfickan”? Med en VD Elon Musk som även konkurrerat ut NASA ”lite vid sidan om”?

Men han själv då? CvK anser sig ha mutat in sin lilla nisch med ”hostande prustande eldsprutande bilmonster” även i framtiden.

Tagged . Bookmark the permalink.