Alla nybyggda hus i Storbritannien måste ha laddplats

BritishCharge

Den engelska regeringen kommer införa lagkrav på att alla nybyggda hus måste utrustas med laddboxar. Lagförslaget har varit ute på remissrunda och ska röstas igenom riksdagen senare i år.

Nybyggda villor, bostadshus och flerbostadshus ska utrusta alla bilplatser med laddboxar. Det pratas om “bilplatser” inte “parkeringsplatser” för att även täcka in fall liknande ovan med oreglerad parkering på privat mark. Företag och kontor ska installera laddstolpar för minst var femte parkeringsplats. Lagkraven gäller dock inte hus som saknar parkeringsmöjlighet (erbjuder endast gatuparkering).

Lagförslaget har tagits fram av det engelska Transportministeriets elbilsavdelning. Stopp. Läs om den meningen igen: det engelska Transportministeriet har en särskild elbilsavdelning:

ZEVofficeUK

Avdelningen har förutom olika lagförslag även tagit fram informationsbroschyrer om elbilar, appar där engelsmän kan kolla vilken elbil som skulle passa deras behov efter att ha analyserat deras körmönster, etc.

Det skulle ju onekligen vara bra om även svenska Infrastrukturdepartementet eller Transportstyrelsen skulle bilda en särskild avdelning för vägtrafikens omställning till nollutsläpp. För som det är nu är det mest fina Powerpointpresentationer vi ser ifrån dem, inte konkreta beslut.

Engelska regeringen vill förbjuda bilar med enbart förbränningsmotorer senast år 2030. Eller mer exakt att alla bilar på marknaden då ska kunna åka minst 80 km på eldrift. Men för att kunna gå över till en laddbar bilflotta måste folk kunna ladda bilarna. Helst hemma, eller på jobbet eller gatan. Lagförslaget om hemmaladdning och laddstolpar på arbetet kombineras med forskning och stöd till lösningar för laddstolpar och trådlös laddning längs gatuparkeringen.

Som jämförelse tycker svenska Boverket att tomma rör fram till nybyggda parkeringsplatser är tillräckligt. Alla nybyggen och ombyggen i vårt land måste installera tomma elledningsrör fram till alla parkeringsplatser. Inga krav på laddare dock! För kommersiella byggnader räcker det att endast var femte plats får rördragning och minst en laddare måste installeras. En laddare. Per parkeringshus.

Det behövs tydligen en avdelning för elbilar för att myndigheter ska fatta att tomma rör inte kan ladda elbilar.

Det engelska lagförslaget stipulerar dessutom att laddboxarna skall vara “smarta”, det vill säga man ska kunna senarelägga laddning av elbilen till natten då det finns överkapacitet i elsystemet. På så sätt kan effekttopparna kapas – och i framtiden med tvåvägsladdning kan elbilar rent av bidra till ett stabilare elsystem.

Menar vi allvar att även Sverige ska minska sina utsläpp från vägtrafiken måste vi också börja lagstifta om hemmaladdning. Antingen som norrmännen där hyresvärdar inte får vägra sätta upp laddboxar eller som engelsmännen som tvingar alla nybyggen skaffa laddboxar.

Genom att bilda en särskild avdelning för nollutsläppsbilar kan engelsmännen dessutom enkelt få oberoende, korrekt information om elbilar. Det närmsta en sådan avdelning i Sverige skulle vara Infrastrukturdepartementets Elektrifieringskommission – men dess uppdrag är att ta fram lösningar för elektrifiering av godstransport, inte privatbilism!

Menar vi allvar med att även Sverige ska gå över till utsläppsfri bilflotta måste vi börja med att ge det som uppdrag till någon att genomföra det. Tänk om även våra myndigheter skulle börja ge ut informationsbroschyrer om elbilsmyter eller tipsa medborgarna vilka elbilar som passar dem!

Engelsmännen må köra på fel sida vägen – men deras eldrivna framtid ser onekligen ljusare ut än vår.

Bookmark the permalink.
  • Mattias T

    Bra, Tibor!
    Har du några kanaler för att sprida den här artikeln till de som har möjlighet att göra något åt saken?

    • https://teslaclubsweden.se Tibor Blomhäll

      Nej tyvärr. Men kanske någon av läsarna?