Boverkets kraftfulla slag i luften

bmwi3_chargeport

När EU antog Energy Performance of Buildings direktivet (EPBD) i april i år var det många som var glada. Direktivet är ett första steg för att underlätta för europeiska elbilsägare.

Direktivet föreskriver att alla parkeringsplatser i eller i omedelbar anslutning till flerbostadshus måste vara förberedda för elbilsladdning. Det vill säga alla nybyggen och ombyggen från och med nästa år måste installera tomma elledningsrör fram till varenda en parkeringsplats. Inga krav om laddare – men finns bara ledningsrören där blir det ju enklare att montera dem. För kommersiella byggnader räcker det att endast var femte plats får rördragning – men minst en laddare måste installeras.

EU direktivet säger uttryckligen, klart och tydligt att dessa är minimikrav, medlemsländerna ska utforma egna tuffare bestämmelser som ska gälla från 2025.

I Sverige var det Boverket som skulle utforma vilka tuffare krav som skulle gälla efter 2025.

I maj släppte så Boverket sin rapport Nya krav på laddinfrastruktur för elfordon som beskriver hur de föreslår Sverige ska genomföra EU-s direktiv. Vilken nivå Sverige ska ha, vilka krav som ska ställas.

Så hur vill Boverket Sverige ska göra? Hur ska vi vara ett föregångsland inom EU? Hur ska vi snabba på omställningen till ett utsläppsfritt samhälle? Hur ska vi överglänsa EU-s minimi-mål?

Boverket säger att Sverige från och med år 2025 ska…

…ha exakt samma låga krav som EU-s miniminivå är redan från nästa år!!!

Japp. Inga framtidsvisioner. Inget föregångsland. Bara det absoluta minimum EU redan tvingar på oss från och med nästa år.

Det vill säga tomma rör fram till parkeringsplatserna. Men inga krav alls på att några ledningar faktiskt dras i rören, att elbilister erbjuds laddplatser.

Samtidigt står det i rapporten att år 2025 kommer det i Sverige finnas många hundra tusen, uppemot en miljon laddbara fordon (elbilar och laddhybrider) som behöver kunna laddas.

Men hur ska man kunna ladda dem med tomma rör?!

Boverket hoppas på hyresvärdarnas välvilja. Att om de nu tvingas dra fram ledningskanaler till P-platserna så kan de lika gärna bestycka dem med elledningar och laddboxar.

Visst. Det finns säkert en och annan hyresvärd eller bostadsrättsförening som kommer göra så. Problemet är bara att alla är inte lika framsynta. Långt ifrån alla.

Som president för Sveriges största elbilsförening blir jag ideligen kontaktad av förtvivlade medlemmar som skulle vilja skaffa elbil – men kan inte det för att huset de bor i vägrar ge dem laddplats. Som ensam hyresgäst har man inget att sätta emot om hyresvärden eller styrelsen säger nej. De får ofta avslag utan motivation eller med uppradande av elbilsmyter som förklaring. Alarmerande ofta avslås laddplatser på ren trots. “Vi har inga bensinpumpar för bensinbilarna heller” är min personliga favorit.

Boverket hade här världens chans att ställa upp för den enskilda människan. Att hjälpa Sveriges transformation till ett fossilfritt samhälle. Istället beslutade de att göra det absoluta minimum de får utan straffåtgärder från EU.

Det räcker inte om det är endast villaägare som kan skaffa elbil. De i lägenhet måste också kunna göra det. Att som Boverket hoppas på hyresvärdarnas välvilja räcker inte. De som är moderna och framåt behöver ingen lagstiftning för att göra rätt – det är bakåtsträvarna som behöver paragrafer för att röra på sig.

Hur kunde det bli så här fel? Svaret får vi i bilaga tre till Boverkets rapport: listan över vilka företag och organisationer de konsulterade innan sitt beslut. De pratade med bla NCC, Skanska, SABO, HSB, E.on, Vattenfall, Volvo och Volkswagen – men inte med dem som blir direkt påverkade, elbilisterna själva!

Om de nu inte ville kontakta Sveriges största elbilsklubb Tesla Club Sweden kunde de åtminstone ha frågat Sveriges äldsta och mest ansedda elbilsförening Elbil Sverige. Lyssna på hur det är att försöka skaffa elbil idag om man bor i lägenhet, och hur de kunde ha hjälpt.

Så vad kunde Boverket ha gjort? Vad skulle vi elbilister velat de beslutade? Något som skulle gett Sverige en framtid, en fossilfri framtid? Faktum är att lösningen står där, mitt i Boverkets rapport. Där de beskriver andra länders liknande lagstiftning: Boverket till och med citerar lagtexten Norge har antagit, som ger elbilister rätt till laddplats. En norsk hyresvärd eller bostadsrättsförening får inte avslå hyresgästs begäran om laddplats. Undantaget endast om det inte är tekniskt möjligt, pga för lite elkapacitet.

Boverket hade lösningen där, de visste om den, de tittade på den…

Sedan beslöt de sig för att ställa minsta möjliga krav de får ställa utan straffåtgärder från EU.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.