Allt färre bilverkstäder i Sverige

Antal bilverkstäder i Sverige har de senaste fem åren minskat med i genomsnitt 1,7% per år enligt siffror från IBIS World. År 2019 hade vi över 11 700 bilverkstäder i Sverige – nu finns det bara 10 800 av dem kvar. Branschens omsättning har under perioden störtdykt med 19%.

I takt med allt fler elbilar som säljs minskar servicebehovet. Elbilar behöver varken årlig oljebyte, byte av tändstift, kamrem, avgassystem eller koppling. Tillverkaren Tesla har avskaffat årlig service – men även bland övriga märkens kunder blir det allt mer utbrett att strunta i att ta bilen till verkstaden varje år.

I Norge märktes trenden redan för tio år sedan. Den norska tidningen Finansavisen hade en artikel redan den 25:e November 2014 om att ökande antal elbilar i Norge hade medfört minskande antal verkstadsbesök och minskad reservdelsförsäljning. De undrade ifall en ny krisbransch var i uppseglande?

Vi kommer se en liknande utveckling i Sverige. Det är främst de små verkstäderna som slås ut först, de som inte har råd att investera i nya verktyg och utbildning för att kunna utföra högspänningsreparationer.

En annan tydlig trend är minskande facklig anslutning. Enligt rapporten Den svenska modellen i fara? från Lunds universitet har den fackliga organisationsgraden bland fordonsmekaniker minskat från 81-83% år 2001-2003 till 65-71% år 2017-2019. Medlemsantalet på IF Metall har minskat från drygt 337 tusen år 2006 till 242 tusen år 2019, ett tapp på 28%. Enligt utredningen är det främst de unga som överger facken. År 1993 var 69% av 16-24 åringarna fackligt anslutna – till år 2019 hade andelen minskat till 35%. Även bland 25-29 åringarna hade andelen minskat från 81% till 58%.

Bookmark the permalink.