Auto-autopilot

M3AP

Autopiloten har räddat många liv genom åren, inte enbart säkerhetsfunktionerna som autobroms utan även folk som somnat till bakom ratten eller insjuknat akut. (Det finns ett känt fall där en Teslaägare fått hjärtinfarkt medan han körde men kunde med hjälp av autopilotens hjälp fortsätta köra till akutmottagningen och få räddning.)

När man kör med autopilot ska man som förare fortfarande ha full översikt och kontroll över trafiksituationen. Därför ska man hålla i ratten även när bilen styr. Om man släpper ratten mer än 30 sekunder ber bilen dig röra vid ratten igen, först via displayen sedan med högre och högre ljudsignaler. Om man ändå inte tar tag i ratten, säg föraren tex har svimmat, börjar bilen försiktigt sakta ner och till slut stanna och slå på nödblinkersen.

Men vad händer om man inte råkade ha autopiloten på när man nickat till bakom ratten eller fått någon akut sjukdomsattack? Tja hittills körde man ju av vägen och krockade, som i vilken som helst annan bil. Himla onödigt.

Därför introducerar Tesla nu två nya säkerhetsfunktioner som skickas kostnadsfritt, trådlöst ut till alla bilar byggda efter oktober 2016 (äldre bilar har inte nödvändig hårdvara).

Lane Departure Avoidance är en utökning av avåkningsvarnaren. När den märker att bilen håller på att driva utanför filen den färdas i, blinkersen är inte på och ingen håller i ratten varnar den föraren. Om man då inte tar tag i ratten styr den själv tillbaka bilen. Inträffar detta upprepade gånger saktar bilen ner till 20 km/h under hastighetsgränsen och slår på varningsljusen. Lane Departure Avoidance kan aktiveras och avaktiveras via bilens inställningar.

Emergency Lane Departure Avoidance är ungefär som ovan men är alltid aktiv. Den aktiveras och styr tillbaka bilen om dess kameror och sensorer detekterar att bilen håller på att driva över mot mötande trafik eller köra av vägen.

På sätt och vis kan man säga att Tesla nu inför funktioner där bilen inser när du borde haft autopiloten på och slår den på åt dig. En “auto-autopilot”.

Tesla skriver i deras blogginlägg om de nya säkerhetsfunktionerna att “den enorma mängden data insamlade från våra bilar, kombinerat med miljarder kilometrar körda av deras förare låter oss bättre förstå mönstret av händelser som brukar föregå en olycka.”

Bilens kameror och datorer är konstant på och samlar in data för att träna autopiloten och kommande självkörande datorn. Bilarna har samlat in värdefull data inte enbart från vanlig körning utan tyvärr även från ett antal olyckor. Värdefull indata som ska träna bilarna inte enbart undvika olyckan i sista sekunden utan känna igen mönster av beteende redan innan olyckan är ett faktum. Till exempel förare som håller på att nicka till eller av någon annan anledning börjar bete sig trafikfarligt. Tesla håller på att konstant förbättra inte enbart bilarnas passiva krocksäkerhet utan även lära dem hur man undviker att över huvud taget hamna i farliga situationer.

Se nedan videoklipp där autopiloten varnar innan bilarna framför Teslan ens kraschat:

Tagged . Bookmark the permalink.