Därför envisas Japan med sina vätgasbilar

Mirai_presentation

Medan biltillverkare efter biltillverkare visar upp sina elbilar fortsätter japanska företag som Toyota att satsa på vätgasbilar. Vi har i flera artiklar beskrivit hur elbilar är överlägsna. Så varför envisas de med sina vätgasbilar i alla fall?

Det beror framför allt på hur elektricitet idag framställs i Japan, och hur landet vill ställa om till en komplett vätgasekonomi. Inte bara bilar, allt ska drivas med vätgas i framtidens Japan.

Japan_electricity_generation82% av all elektricitet idag i Japan framställs från fossila källor, främst kol och naturgas importerade från Australien. Fram till 2010 stod kärnkraften för 27% av elen men reaktorerna stängdes efter (och faktiskt redan innan) Fukushima-katastrofen. Japan har en mycket mer smutsig elmix än tex Tyskland.

Bilarna i Japan körs på bensin eller diesel, husen värms med olja eller kol. 91% av landets totala energiförbrukning kommer från fossila källor – som importeras från utlandet. Båt efter båt med kol, olja och naturgas anlöper de japanska hamnarna från Australien, Saudi Arabien, Malaysien och andra länder.

De japanska öarna är små och överbefolkade. Det finns inte plats för stora vindkraftsparker eller solcellsanläggningar. Finns inte mycket vattenkraft heller att tillgå. Hur ska landet kunna övergå till grön energi med de förutsättningarna?

95% av all världens vätgas framställs idag genom så kallad ångreformering, vattenånga får reagera med naturgas och bildar koldioxid och vätgas. Med resultat att varje ton vätgas som framställs medför 9-12 ton fossilt CO2 utsläpp. En vätgasbil som förbrukar 1 kg vätgas på tio mil släpper alltså ut enbart vattenånga ur avgasröret – fast vid tillverkningen av vätgasen släpptes det ut 10 kg fossilt CO2! Det blir 100 gram CO2 per kilometer. Det är därför Europeiska vätgasprojekt alltid kör med vätgas framställd genom elektrolys av vatten. Genom att spjälka vatten med el från förnybara källor får man miljövänlig vätgas med endast syre som biprodukt. Det låter bra, problemet är bara att det går åt tre gånger så mycket el per kilometer än om man skulle laddat det i en elbil.

LNG_shipIdag importerar Japan enorma mängder naturgas från Australien, Malaysien och andra länder i enorma tankbåtar. Idén är att i framtiden pumpa upp naturgasen i Australien, ångreformera den på plats, utvinna vätgas och pumpa sedan tillbaka det CO2 som uppstått i processen ner under jorden igen. Naturgasfickan under mark fylls med CO2 istället. Den fossila koldioxiden stannar på så sätt kvar i marken, endast den energibärande vätgasen utvinns. Sedan kommer liknande tankbåtar som idag skeppar naturgas till Japan fyllas med vätgas. Vips har man bytt den smutsiga naturgasen som ger fossila utsläpp när den förbränns till ren och miljövänlig vätgas som endast släpper ut vattenånga vid användning!

Japan planerar sedan använda den importerade vätgasen till allt, att driva hela samhället med. Generera el med gasturbiner eller bränsleceller, värma upp hus, använda som stadsgas i spisar, driva maskiner och fabriker – och att driva bilar med. Det handlar alltså inte enbart om vätgasbilar.

Även andra länder i regionen tittar på liknande lösningar. Sydkorea är också ett litet, överbefolkat land, och även Kina skulle kunna vara intresserad av att använda miljövänlig vätgas istället för fossilt naturgas.

De vätgasbilar Toyota och andra asiatiska biltillverkare tar fram är alltså bara ett litet kugghjul i deras framtida vision om ett miljövänligt energisamhälle. Innerst inne inser de nog att lösningen fungerar bäst för dem själva, med Japans unika förutsättningar – men passar kanske inte alla. Har man som i Sverige tillgång till enorma mängder vattenkraft och andra förnybara energikällor, och importerar endast små mängder naturgas har man inte samma förutsättningar eller motivation att övergå till ett vätgassamhälle.

Det står fortfarande ett stort hinder i vägen för Japans vision om ett vätgassamhälle: priset på att framställa miljövänlig vätgas måste gå ner. Det kostar fortfarande för mycket att pumpa ner det CO2 som uppstår vid framställning av vätgasen under jord igen. Nya effektivare, billigare processer måste fram. Att framställa vätgas med dagens metoder, som släpper ut koldioxidet i luften skulle i och för sig inte påverka vätgasens användning i Japan – men Australien, Malaysien och de andra länderna som framställer vätgasen skulle inte gå med på att förpesta sin egen atmosfär bara för att sälja miljövänlig energi till Japan.

 


MiraiTCS tre år sedan: Vätgasbilar tankas snabbt och släpper bara ut vattenånga

Ibland hör man folk entusiastiskt försöka förklara hur jättebra vätgasbilar är för ”de tankas ju så snabbt” och ”de släpper bara ut vattenånga”. Och de förstår inte varför elbilister inte delar deras entusiasm. Låt oss förklara…

Tagged . Bookmark the permalink.